of 59179 LinkedIn

Personalia 10-2016

Naar het burgemeesterschap van Hardinxveld- Giessendam hebben 19 kandidaten gesolliciteerd. De sollicitanten (17 mannen en 2 vrouwen) variëren in leeftijd van 36 tot 65 jaar. Ze zijn lid van CDA, VVD, SGP, D66, ChristenUnie, PvdA, PVV of partijloos.

Renate Richters
Renate Richters

Renate Richters
In Eindhoven is Renate Richters geïnstalleerd als wethouder. Richters (GroenLinks) is de opvolger van Lenie Scholten. In 2008 treedt Richters toe tot de gemeenteraad; twee jaar later wordt ze fractievoorzitter. De afgelopen jaren werkt ze in verschillende functies bij de gemeente Oisterwijk.

Jan Nieuwenburg
Met ingang van 17 mei 2016 is Jan Nieuwenburg benoemd tot burgemeester van Hoorn. Nieuwenburg (48) is lid van de PvdA. Hij is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en was eerder wethouder in Hoorn en Haarlem. Hij volgt Onno van Veldhuizen (D66) op die per 2 oktober 2015 is benoemd tot burgemeester van Enschede. Sinds 15 september 2015 is Yvonne van Mastrigt (PvdA) waarnemend burgemeester van Hoorn.

Albert van den Bosch
Burgemeester Albert van de Bosch van Zaltbommel is opnieuw beëdigd voor zijn derde ambtstermijn. De derde termijn van Van den Bosch gaat in op 15 mei. Burgemeester Van den Bosch: ‘Ik ben ontzettend gemotiveerd om me de komende zes jaar weer in te zetten voor de inwoners en ondernemers in Zaltbommel’.

Aucke van der Werff
Burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder is beëdigd voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar. Van der Werff is sinds mei 2010 burgemeester van Noordoostpolder. Daarvoor was hij burgemeester in het Bildt en wethouder in Wymbritseradiel.

Klaas Tigelaar
De gemeenteraad van Leidschendam- Voorburg heeft Klaas Tigelaar aanbevolen als nieuwe burgemeester. Klaas Tigelaar (Christen- Unie, 48) is sinds 2007 burgemeester van Oud-Beijerland. Daarvoor was hij wethouder in Alphen aan den Rijn.

Wolbert Meijer
In Heerde is Wolbert Meijer benoemd tot wethouder. Meijer volgt Herman van der Stege op, die op 31 maart zijn functie heeft neergelegd. Meijer is ruim 10 jaar wethouder geweest in Zwartewaterland, waarvan een periode waarnemend burgemeester.

Nico Verlaan
In Dronten is Nico Verlaan opnieuw benoemd tot wethouder. Dit keer als definitieve opvolger van Hans Engelvaart. Engelvaart kondigde zijn ontslag aan na een lange ziekteperiode. Verlaan was eerder Statenlid in Gelderland en wethouder in Duiven. Sinds september 2015 verving hij Hans Engelvaart als wethouder in Dronten.

Sabine Verschoor
D66-wethouder Sabine Verschoor van Wassenaar is opgestapt. In de heersende bestuurscultuur in Wassenaar kon zij naar eigen zeggen niet langer functioneren zonder zichzelf of haar principes geweld aan te doen.

Cees Bijl
De PvdA heeft bekendgemaakt Cees Bijl voor te dragen als gedeputeerde van Drenthe. Hij zal Ard van der Tuuk opvolgen. Bijl (60) is sinds februari 2001 burgemeester van Emmen. Eerder was hij burgemeester in Leeuwarderadeel. Na de gemeentelijke herindeling van Drenthe is hij in 1998 benoemd tot burgemeester van Meppel.

Jeroen van Leeuwestijn
In Heerenveel is Jeroen van Leeuwestijn de nieuwe gemeentesecretaris. Hij volgt Febo Perdok op, die met pensioen is gegaan. Van Leeuwestijn vervulde diverse functies bij de gemeenten Utrecht, Helmond en Lelystad. Sinds augustus 2004 werkt hij voor de gemeente Heerenveen waar hij is begonnen als raadsgriffier. In 2010 werd hij hoofd Stafdienst en sinds april 2014 is hij werkzaam als directeur bij de gemeente.

Mariet Nijhuis
De nieuwe gemeentesecretaris ad interim in Neder-Betuwe is Mariet Nijhuis- Quanjel. Zij volgt Hans van Huffelen op. Nijhuis vervulde eerder, van 2012 tot 2015, deze functie in Neder-Betuwe. Haar benoeming is in principe voor twee jaar.

Ina Middelkamp
Per 1 maart 2016 is Ina Middelkamp de nieuwe raadsgriffier in Midden-Drenthe. Zij volgt de huidige griffier Cor Onderwater op, die met pensioen gaat. Middelkamp was griffier in Westerveld, waar ze sinds 2009 die functie vervulde. Daarnaast heeft zij een eigen bedrijf waarmee ze trainingen verzorgt en optreedt als gespreksleider en mediator.

Richard Andringa
Per 1 mei 2016 is Richard Andringa de nieuwe secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen. Andringa volgt Oenze Dijkstra op, die met pensioen is. Andringa werkt sinds 2009 bij de provincie Utrecht, vanaf 2011 als directeur.

Overleden:
Gemeentesecretaris Peter Veenman is op 56-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Veenman was sinds 2000 secretaris van Maasland en sinds 2004 van de fusiegemeente Midden- Delfland. Jaap Mulder is op 83- jarige leeftijd overleden. Mulder was voor het CDA burgemeester van de gemeente Tytjerksteradiel van 1986 tot 1996. Daarvoor was hij van 1975 tot 1986 gedeputeerde in Friesland en van 1970 tot 1986 lid van de Provinciale Staten van Friesland.

Son en Breugel
De fracties Dorpsbelang, VVD en PvdA/ GroenLinks uit de gemeenteraad van Son en Breugel hebben een coalitieakkoord gesloten. De fracties hebben ook hun kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Het zijn: Robert Visser, namens Dorpsbelang; Kees Vortman (VVD) en Tom van den Nieuwenhuijzen (PvdA/ GroenLinks). Visser is sinds 2010 fulltime wethouder in Son en Breugel. Vortman is sinds 2014 fractievoorzitter van de WD in de gemeenteraad van Son en Breugel. Van den Nieuwenhuijzen is sinds 2010 lid van de Groen- Links-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven. De wethouders zullen hun functie fulltime gaan vervullen.

Barometer: Mobiliteit
Ambtenaren die van baan willen veranderen, blijven liefst binnen de overheid (18,3 procent). Daarnaast zoekt 4,8 procent binnen én buiten de overheid en 1,6 procent alleen buiten de overheid. Bron: Werken in de publieke sector 2015