of 59250 LinkedIn

Personalia 10-2015

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Heerlen hebben bij de commissaris van de koning in Limburg 22 kandidaten gesolliciteerd. Onder de sollicitanten zijn twee vrouwen. De meeste sollicitanten komen van CDA en VVD.

Edo Haan
Edo Haan

EDO HAAN
De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met de voordracht van Edo Haan (58) als nieuwe burgemeester. Haan (PvdA) is econoom en werkte onder meer bij het ministerie van Economische Zaken. Tussen 2002 en 2014 was hij wethouder en locoburgemeester in Zoetermeer. Op dit moment werkt Haan bij organisatiebureau Berenschot. Hij volgt burgemeester Koos Karssen (70) op die met pensioen gaat.

JOSÉ VAN AAKEN
In de gemeente Cranendonck wordt José van Aaken de nieuwe gemeentesecretaris. Op dit moment is José van Aaken werkzaam als directeur Bedrijfsvoering bij de gemeente Leudal. Daarvoor heeft zij in verschillende functies bij de provincie Limburg, het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij en bij andere gemeenten gewerkt.

CHRISTIAN VAN DEN BERG
De nieuwe gemeentesecretaris van Overbetuwe wordt Christian van den Berg (40). Hij komt per 17 augustus in dienst. Hij volgt daarmee Theo Hoex op die na de zomer met pensioen gaat. Van den Berg is op dit moment gemeentesecretaris/ directeur van de gemeente Doesburg, daarvoor was hij werkzaam in diverse overheidsfuncties. Van den Berg is tevens lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. Binnen dat bestuur is hij verantwoordelijk voor de portefeuilleGoWege (goed werkgeverschap) en Integriteit.

HANS GIESING
Arnhem moet op zoek naar een nieuwe wethouder, Hans Giesing (D66) stapt namelijk op. Het combineren van de functie met zijn privéleven als jonge vader valt hem zwaar. Hij was sinds mei 2014 wethouder Economische Zaken, Onderwijs, Diversiteit en Emancipatie. Het is onbekend wat zijn vervolgstap gaat worden.

JOS VAN DER KNAAP
De gemeente Bergen heeft een nieuwe gemeentesecretaris: Jos van der Knaap. Hij volgt hiermee Johan Bakens op, die zijn carrière vervolgt in de gemeente Nederweert. De 56-jarige Jos van der Knaap heeft al een lange carrière achter de rug binnen de overheid. Het meest recent was hij gemeentesecretaris in de gemeente Wijchen.

STEFAN HUISMAN
Een herbenoeming voor burgemeester Huisman van de gemeente Oosterhout. De raad volgde het advies van de vertrouwenscommissie. Commissaris van de koning Van de Donk heeft de burgemeester inmiddels beëdigd voor opnieuw zes jaar.

JOAN LEEMHUIS- STOUT
De nieuwe waarnemend burgemeester van Leidschendam- Voorburg is geworden Joan Leemhuis-Stout (68). De huidige burgemeester, Van der Sluijs, legt het burgemeestersambt tijdelijk neer vanwege de gezondheidssituatie van zijn echtgenote. De commissaris van de koning heeft daarom, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en de wethouders, besloten een waarnemer te benoemen. Van der Sluijs wil zijn werkzaamheden per 19 oktober 2015 weer hervatten. Leemhuis was van 1984 tot in 1994 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland; tussen 1994 en 1999 was zij commissaris van de koningin in Zuid-Holland. Daarna had ze verschillende bestuursfuncties. Zo was zij in 2004 voorzitter van de Stuurgroep Evaluatie Dualisering Gemeentebestuur, in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken. Van juli 2011 tot december 2012 was zij waarnemend burgemeester van Schiedam. Leemhuis is sinds 2009 voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

JOSÉ HENDRIKSEN
De nieuwe directeur- bestuurder van Stimulansz wordt José Hendriksen. Zij volgt per 1 juli Gerrit Jan Schep op. José Hendriksen was tot begin van dit jaar algemeen directeur van FNV Bondgenoten. Daarvoor werkte ze onder meer bij de gemeente Groningen en had ze tien jaar een eigen bedrijf.

HANS VAN DER LAAN
In de gemeente Noordenveld gaat burgemeester Hans van der Laan in oktober van dit jaar met pensioen. Inmiddels hebben zich 43 belangstellenden voor deze functie gemeld. Commissaris van de koning Jacques Tichelaar voert binnenkort gesprekken met de kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Noordenveld is samengesteld.

SANDER JANSEN
Op dinsdag 19 mei geeft wethouder Jacqueline Verbeek- Nijhof na vijf jaar het stokje door aan haar beoogd opvolger Sander Jansen. Jacqueline Verbeek-Nijhof wordt op maandag 18 mei geïnstalleerd als gedeputeerde bij de provincie Utrecht.

WILFRED GOEDMAKERS
De nieuwe gemeentesecretaris ad interim van Wijchen is Wilfred Goedmakers. Goedmakers gaat zich toeleggen op de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Hij heeft ruime ervaring in de publieke sector en is met name gespecialiseerd in veranderingsprocessen

KOOB SCHELHAAS
Het waterschap Reest en Wieden heeft afscheid genomen van loco-dijkgraaf Koob Schelhaas (72) die met pensioen gaat. Hij is gedurende ruim 18 jaar waterschapsbestuurder geweest bij waterschap Reest en Wieden en bij de voorganger Waterschap Meppelerdiep. Vrijwel gedurende het hele bestaan van Reest en Wieden heeft hij deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur en was hij loco-dijkgraaf.

LUKAS SCHOONHOVEN
De nieuwe D66-wethouder in Hengelo wordt Lukas Schoonhoven (54). Vanaf 2001 was hij fractievoorzitter van D66 Hengelo. Hij neemt de portefeuille van Erik Lievers over met onder meer sport, cultuur en onderwijs. De huidige wethouder vertrekt naar de provincie Overijssel.

HANS ALDERS
De provincie Groningen krijgt een Nationaal Coördinator in de vorm van Hans Alders (1952). Hij zal in deze functie leiding geven aan de overheidsdienst Groningen en wordt verantwoordelijk voor de grootscheepse operatie om de veiligheid en leefbaarheid voor Groningers te verbeteren. Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Kamp van Economische Zaken. Alders was elf jaar lang commissaris van de koningin in Groningen. Daarvoor was hij onder andere minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Tweede Kamerlid. De afgelopen jaren heeft Hans Alders verschillende functies in de energie-, pensioenen vervoerssector vervuld.

MEINDERT SCHOLLEMA
De gemeente Oude Pekela moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. De huidige burgemeester Meindert Schollema (64) neemt op 1 november officieel afscheid. Hij heeft inmiddels zijn ontslag ingediend bij commissaris van de koning Max van den Berg.

BORT KOELEWIJN
De gemeenteraad van Kampen heeft besloten burgemeester Bort Koelewijn voor een herbenoeming aan te bevelen. De huidige ambtstermijn van Koelewijn loopt af op 1 oktober 2015. De voorgenomen herbenoeming wordt doorgegeven aan de commissaris van de koning in Overijssel. Die stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Vier nieuwe wethouders Baarn
De gemeenteraad van Baarn heeft vier nieuwe wethouders benoemd: Erwin Jansma (VVD), Theo Stroo (D66), Jan Baerends (CDA) en André van Roshum (ChristenUnie- SGP). Omdat het voor drie van de nieuwe wethouders nodig was daartoe uit de gemeenteraad te stappen, traden er ook drie nieuwe raadleden toe: Roy Bruins (Christen- Unie-SGP), Jan Hoogendoorn (CDA) en Hans Ohr (D66).

Burgemeestersvacature
Het burgemeesterschap van Brielle is vacant per 16 oktober 2016. De gemeente heeft circa 16.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.894,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 8 juni 2015. De huidige waarnemend burgemeester is door de gemeenteraad van Brielle gevraagd mee te solliciteren. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 18 mei 2015 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant

Barometer:
Van de jonge ambtenaren (tot midden dertig) twijfelt 12 procent aan de eigen inzetbaarheid de komende twee jaar. Dat heeft te maken met werkdruk maar ook met het toekomstperspectief binnen de veranderende overheid. Ter vergelijking: in de industrie ligt dit cijfer op slechts 9 procent. Bron: Arbo Unie.