of 59329 LinkedIn

Personalia 09-2018

Per 1 juli 2018 zijn Anne Wilbers, bestuursvoorzitter van Mooiland, en Bert Halm, bestuursvoorzitter van Eigen Haard, lid van het Dagelijks Bestuur van De Vernieuwde Stad, platform van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties.

Rinette Reynvaan
Rinette Reynvaan

Rinette Reynvaan
Met ingang van 7 mei is Rinette Reynvaan-Jansen (65) benoemd tot waarnemend burgemeester van Giessen landen. Ze is sinds 2010 wethouder in Dordrecht namens de partij Beter Voor Dordt. Eerder was zij van 2002 tot 2010 lid en later vice- voorzitter van het dagelijks bestuur van de Sportraad. Ze volgt waarnemend burgemeester Werner ten Kate (VVD) op, die per 1 mei 2018 naar de provincie Drenthe gaat.

Erik Scherder
Bij de Nederlandse Sportraad is Erik Scherder benoemd tot lid. Hij volgt André Kuipers op die eind 2017 terugtrad als raadslid. Scherder is hoogleraar Klinische Neuropsychologie en hoofd van de gelijknamige afdeling bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook is hij hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Carsten Hof
Voor de nieuwe gemeente Noordwijk is Carsten Hof voorgedragen als beoogd gemeentesecretaris. De nieuwe gemeente Noordwijk ontstaat op 1 januari 2019 na een samenvoeging van Noordwijk en Noordwijkerhout. Tot die tijd wordt hij de projectleider/ kwartiermaker voor de nieuwe gemeente. Hof was eerder projectsecretaris bij het samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. Sinds 1997 had hij diverse functies bij de gemeente Den Haag.

Jessie Bekkers-van Rooij
Bij Ruimte voor Ruimte beheer is Jessie Bekkers-van Rooij benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Ruimte voor Ruimte is voor de provincie Noord-Brabant de uitvoerder van de Ruimte voor Ruimte- regeling, waarbij stallen gesloopt kunnen worden in ruil voor een woningbouwkavel. Bekkers- van Rooij is directeur- bestuurder van woonstichting SSW in De Bilt en was daarvoor onder ander manager wonen en wijken in Eindhoven.

Yvonne van Mierlo
Met ingang van 1 juni is Yvonne van Mierlo directeur van de GRWRE, de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Eindhoven, Heeze- Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Van Mierlo is voorzitter van de raad van bestuur bij Movisie en was wethouder in Helmond voor de VVD.

Gea Vermeulen
In Almere is Gea Vermeulen benoemd tot concerndirecteur sociale stad en participatie. Vermeulen was organisatieadviseur bij ING en manager openbare ruimte en openbare veiligheid in Amsterdam. Momenteel is Vermeulen directeur- bestuurder van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (ook wel bekend als AVAG) en afdelingshoofd van Midwifery Science onderdeel van het VUmc Amsterdam.

Joost van den Akker
In Limburg is Joost van den Akker (VVD) benoemd tot gedeputeerde. Van den Akker sinds 2011 lid van Provinciale Staten van Limburg en sinds 2012 fractievoorzitter. Hij volgt Twan Beurskens op, die gemeentesecretaris in Venlo wordt.

Marcel Hermans
Met ingang van 1 mei 2018 stopt Marcel Hermans als gemeentesecretaris van Edam-Volendam. Hij wil een nieuwe uitdaging oppakken. Hermans begon op 17 augustus 2015 als gemeentesecretaris. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door locosecretaris Marijke Bekkenkamp.

Ton Sprenger
Bij de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) is Ton Sprenger de nieuwe secretaris. Hij volgt Jeroen Lalleman op. De kerntaak van de secretaris is de Groninger gemeenten binnen en buiten de provincie Groningen te vertegenwoordigen. Sprenger is sinds 2010 procescoördinator bij de VGG.

Bruno van Ravels
Bij de tijdelijke commissie, die gaat beslissen over schadevergoeding als gevolg van gaswinning in Groningen, is Bruno van Ravels benoemd tot voorzitter. Hij is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit en lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De laatste func tie legt hij neer zo lang hij voorzitter is.

Elly Machielse
In Vlissingen is Elly Machielse benoemd tot directeur van de directie Ruimte & Samenleving. Met de komst van Machielse is het directieteam naast Sjaak de Reu (Dienstverlening) en Robert Hendrikse (Bedrijf & Beheer) onder leiding van gemeentesecretaris Martin van Vliet weer op volle sterkte.

Ad van Oudheusden
In Gemert-Bakel wordt Ad van Oudheusden de nieuwe gemeentesecretaris. Hij volgt per 1 juni Bert Jansen op, die met pensioen gaat. Van Oudheusden werkte eerder bij diverse gemeenten en een GGD. Hij is nu nog gemeentesecretaris van Werkendam, dat gaat fuseren met Woudrichem en Aalburg.


Burgemeesters vacature
Goes
Het burgemeesterschap van Goes is vacant per 8 september 2017. De gemeente heeft circa 37.700 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.988,49 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 14 mei 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 23 april 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Súdwest Fryslân
Het burgemeesterschap van Súdwest Fryslân is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Súdwest Fryslân en een deel van Littenseradiel. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2018 vacant. De gemeente heeft circa 89.700 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.390,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 15 mei 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 24 april 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Heerhugowaard
Het burgemeesterschap van Heerhugowaard is vacant per 18 januari 2017. De gemeente heeft circa 55.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.660,52 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 21 mei 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 30 april 2018 op www.overheid. nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Barometer: Ambtenaar is honkvast
Werknemers bij het openbaar bestuur hebben de langste baanduren. In bijna 60 procent van de 499 duizend banen is ten minste het 10-jarig ambtsjubileum gevierd.
58,9 %: 10 jaar of langer
22 %: 5-10 jaar
19,1 %: 0-5 jaar
bron: CBS


Coby Zandbergen
Per 1 juli 2018 wordt Coby Zandbergen Kamerheer van de koning in de provincie Overijssel. Zandbergen studeerde Communicatiekunde aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2010 is zij voorzitter van het College van Bestuur bij Cibap, Vakschool voor Verbeelding. Daarvoor werkte zij onder meer als Directeur Dienst Communicatie, Marketing & Strategie bij Landstede Groep. Zij vervult diverse advies-, bestuursen toezichthoudende functies in met name de culturele sector en het onderwijs. Zandbergen volgt Egbert ten Cate op als Kamerheer in Overijssel.

Jurgen de Poorter
Tilburg University heeft Jurgen de Poorter benoemd tot fulltime hoogleraar op de kernleerstoel Bestuursrecht. De Poorter verricht onderzoek op het terrein van het algemeen bestuursrecht, het bestuursprocesrecht, de rechtspleging en de (methoden) van rechtsvinding in de democratische rechtsstaat. Sinds 2013 was De Poorter (parttime) bijzonder hoogleraar Bestuurs( proces)recht aan Tilburg University. Tot 1 februari 2018 werkte hij daarnaast als raadadviseur bij de Raad van State. De Poorter is rechter- plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag.

Marjolein ten Kroode
Bij het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) is Marjolein ten Kroode voorgedragen als de eerste procureurgeneraal bedrijfsvoering. De benoeming gaat in per 1 juni 2018. Ten Kroode gaat zich geheel op de bedrijfsvoering van het OM richten en is de eerste procureur- generaal zonder meestertitel. Ten Kroode is voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen. Daarvoor was zij vice-voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

Paul Hofstra
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft Paul Hofstra benoemd tot directeur van de rekenkamer. Hofstra is daarnaast directeur van de rekenkamer van Rotterdam, Barendrecht, Capelle aan den IJssel en Lansingerland.

Simon Sibma
Met ingang van 1 april 2018 is Simon Sibma voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Hij was algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau. Eerder was hij directeur van de BelastingTelefoon. Daarvoor werkte hij als leidinggevende bij de Belastingdienst.  

Harry Dijksma
Per 1 juli 2018 wordt Harry Dijksma Kamerheer van de koning in de provincie Flevoland. Dijksma studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was daarna werkzaam in het bankwezen. Van 1999 tot 2010 was hij gedeputeerde van Flevoland. In 2017 was hij waarnemend burgemeester van Elburg.