of 59179 LinkedIn

Personalia 09-2017

Naar de post van burgemeester in Zaanstad hebben 33 personen gesolliciteerd: 8 vrouwen en 25 mannen. Van hen werken 11 personen in het openbaar bestuur, 20 personen daarbuiten. De meeste sollicitanten (7) zijn van PvdA-huize. 

Marianne Heeremans
Marianne Heeremans

Marianne Heeremans
Burgemeester Heeremans (PvdA) van Heemstede legt op 1 januari 2018 haar ambt neer. Eind dit jaar wordt ze zeventig. Heeremans was eerder gemeentesecretaris van Utrecht.

Leny van Duivenvoorde
In Beemster is Leny van Duivenvoorde benoemd tot gemeentesecretaris. Zij volgt Els Kroese- Vrolijks op. Van Duivenvoorde was eerder al gemeentesecretaris in Zeevang. Daarna ging ze aan de slag in Beemster als beleidsregisseur op het sociaal domein.

Marjolein Schadé
Vanaf 1 maart is Marjolein Schadé de nieuwe gemeentesecretaris van Enkhuizen. Schadé was eerder gemeentesecretaris van Muiden en loco-secretaris van Soest. Daarnaast was ze werkzaam bij de Veiligheidsregio Gooi en Vecht en Flevoland.

Clemens Cornielje
De ernstig zieke Clemens Cornielje blijft commissaris van de koning in Gelderland. De Gelderse Statenleden hebben hem unaniem voorgedragen voor nog een termijn. De huidige termijn van Cornielje eindigt op 31 augustus. De 58-jarige Cornielje (VVD) trad in 2005 aan als commissaris in zijn geboorteprovincie Gelderland. Daarvoor was hij Tweede Kamerlid.

Gerdo van Grootgeest
De gemeenteraad van Culemborg draagt Gerdo van Grootheest voor als nieuwe burgemeester. Van Grootheest (GroenLinks, 38) is sinds 2010 wethouder in Maastricht. Hij volgt waarnemend burgemeester Kees Jan de Vet (CDA) op die sinds september 2016 het ambt heeft vervuld in Culemborg. De Vet werd waarnemend burgemeester nadat Roland van Schelven (D66) met pensioen ging.

Ingrid de Bondt
Bij het waterschap Hollandse Delta is Ingrid de Bondt voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. De Bondt wordt na haar benoeming de opvolger van Jan Geluk. Hij was 12 jaar dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta en kondigde vorig jaar zijn vertrek per 1 juli 2017 aan om te gaan genieten van zijn pensioen. De Bondt was eerder onder andere gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en wethouder in Utrecht.

Huug Derksen
Per 1 mei heeft Regio Rivierenland Huug Derksen benoemd tot nieuwe secretaris-directeur. Derksen volgt Willem Jan Stegeman op, die was aangesteld als secretaris ad interim na het vertrek van Ilona van Wamel. Derksen was gemeentesecretaris in Zaltbommel. Daarvoor werkte hij bij het korps Rijkspolitie en later Politie Gelderland-Zuid.

Dorus Luyckx en Erik Struijlaart
In Enkhuizen zijn Dorus Luyckx (PvdA) en Erik Struijlaart benoemd tot wethouder. Luyckx heeft een zorg- en onderwijsachtergrond. Hij was eerder wethouder in Edam en later de gemeente Edam-Volendam. Struijlaart (VVD) zat in de gemeenteraad in Purmerend en was wethouder in Zaanstad. Sinds 2015 was hij voor de G32-gemeenten projectleider voor de Retailagenda.

Burgemeesters vacature
Meijerijstad
Het burgemeesterschap van Meierijstad is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2017 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2017 vacant. De gemeente heeft circa 79.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.260,51 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 17 mei 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 26 april 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Vlieland
Het burgemeesterschap van Vlieland is vacant per 1 juli 2013. De gemeente heeft circa 1.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.042,10 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 17 mei 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 26 april 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Sluis
Het burgemeesterschap van Sluis is vacant per 9 januari 2017. De gemeente heeft circa 23.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 19 mei 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 28 april 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Dinkelland
Het burgemeesterschap van Dinkelland is vacant per 4 april 2016. De gemeente heeft circa 26.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 2 juni 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 12 mei 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Ouder-Amstel
Het burgemeesterschap van Ouder-Amstel is vacant per 15 december 2016. De gemeente heeft circa 26.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.646,94 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 19 mei 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 2 juni 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Harry Tuerlings
Burgemeester Harrie Tuerlings (CDA) van Reusel-De Mierden is na medisch advies tot de conclusie gekomen dat het niet haalbaar is om als burgemeester terug te keren. Er was al een waarnemend burgemeester benoemd. Eerst was dat Harrie Nuijten, op dit moment is dat Jetty Eugster.

Bas Nootenboom
Per 1 juni is Bas Nootenboom benoemd tot gemeentesecretaris van Molenwaard. Hij volgt Nanette van Ameijde-Poortman op. Zij is per dezelfde datum beoogd gemeentesecretaris van de te vormen gemeente Vijfheerenlanden. Nootenboom is sinds mei 2014 griffier van Molenwaard. Eerder was hij wethouder in Barendrecht.

Marianne Verhoev
Per 1 maart is Marianne Verhoev benoemd tot griffier in Krimpen aan den IJssel. Ze was hiervoor griffier in Lisse.

Gert-Jan Buitendijk
Bij SZW wordt Buitendijk per 1 mei directeur-generaal werk. Hij vervult sinds april 2016 de positie van directeur- generaal Bestuur en Wonen bij BZK. Daarvoor was hij dgl Bestuur en Koninkrijksrelaties, directeur Openbaar Bestuur en Democratie en directeur FEZ bij hetzelfde ministerie.

Lea Bouwmeester
Per 1 april is Lea Bouwmeester benoemd in de Raad van Advies van het CAK. De afgelopen tien jaar was Bouwmeester Tweede Kamerlid voor de PvdA. Daarvoor was ze sociaal raadsvrouw in Amsterdam en Amersfoort en lid van de gemeenteraad in Almere.

Geert-Jan ten Brink
Bij het waterschap Hunze en Aa’s is Geert-Jan ten Brink voorgesteld als kandidaat dijkgraaf. Hij volgt daarmee Alfred van Hall op, die in juli afscheid neemt. Van Hall neemt afscheid omdat hij in juli 70 jaar wordt. Ten Brink is op dit moment burgemeester van Slochteren.