of 59179 LinkedIn

Personalia 09-2016

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Edam-Volendam hebben 13 personen gesolliciteerd, onder wie 4 vrouwen en 9 mannen. Van de kandidaten hebben of hadden 9 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur.

Hein Bloemen
Hein Bloemen

Hein Bloemen
In Renkum is Hein Bloemen (CDA, 67) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij volgt Jean Paul Gebben op, die opgestapt is. Gebben kwam in opspraak door het ‘uitgaansincident’ in Arnhem. Hij heeft geconcludeerd dat de daardoor verstoorde verhoudingen in de gemeente niet meer hersteld kunnen worden. Bloemen was eerder burgemeester van Driebergen-Rijsenburg en Berkelland en waarnemend burgemeester van Maarn.

Hans Scherpenzeel
De gemeenteraad van Schiedam heeft Hans Scherpenzeel voorgedragen als griffier. Scherpenzeel is momenteel griffier in Goes. Hij vervult deze functie sinds 2006. Voor die tijd heeft hij gewerkt als raadsadviseur in de gemeente Dordrecht.

Gert van Beek
In Nijkerk wordt Gert van Beek de nieuwe gemeentesecretaris. De benoeming gaat per 1 mei 2016 in. Van Beek werkt sinds 2000 bij de gemeente Nijkerk, vanaf 2006 als directeur/ plaatsvervangend gemeentesecretaris. Hij volgt Mathilde Haalstra op.

Aline Verhoef-Fransen
De gemeenteraad van Nijkerk heeft Aline Verhoef-Franken benoemd tot nieuwe griffier. De benoeming gaat per 1 mei in. De functie van griffier was vacant geworden, nadat de vorige griffier Olaf van Kolck per 1 januari griffier van de gemeente Aalsmeer is geworden. Verhoef werkt momenteel al bij de gemeente Nijkerk, als teamleider Communicatie. Daarvoor was zij als adviseur werkzaam bij de raadsgriffie in Amersfoort.

Patrick Peters
In Venray is Patrick Peters de nieuwe raadsgriffier. Peters is al negen jaar in de Culemborg en eerder in Millingen aan de Rijn en als plaatsvervanger in Beuningen. In Venray vervangt Peters als griffier Roel Reijnders die per 1 januari een andere functie binnen de gemeente heeft aanvaard. Sindsdien wordt het raadsgriffierschap in Venray waargenomen door Will Scheepens.

Cathalijne Dortmans
Vanaf maart 2016 is Cathalijne Dortmans gestopt als griffier van de provincie Noord-Brabant. Ze maakt nu deel uit van de interim-pool voor overheidsmanagers van de Algemene Bestuursdienst in Den Haag. Dortmans was vijf jaar griffier bij de provincie Noord-Brabant.

John Frenken
In Son en Breugel is men bezig met nieuwe coalitiebesprekingen. In de nieuwe coalitie zal Dorpsvisie niet deelnemen. Voor wethouder John Frenken was het aanleiding zijn ontslag in te dienen.

Suzanne van Gils
Met ingang van 1 juni 2016 wordt Suzanne van Gils benoemd tot hoofd communicatie en directiesecretaris van het Centraal Planbureau (CPB). Van Gils is nu nog werkzaam als woordvoerder van vicepremier Lodewijk Asscher. Daarvoor vervulde ze dezelfde functie voor de ministers Kamp en Donner.

Rob Kleijwegt
In Den Bosch is Rob Kleijwegt benoemd tot directeur Stadsontwikkeling. Kleijwegt begint op 1 juli 2016 bij de gemeente. Hij volgt Willem van der Made op, die eind juni de gemeente verlaat omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Kleijwegt was eerder werkzaam in de gemeenten Heerhugowaard en Delft.

Co Verdaas
De nieuwe voorzitter van de Mijnraad is Co Verdaas. De Mijnraad heeft tot taak de minister van Economische Zaken strategisch te adviseren met betrekking tot het verlenen van opsporings- en winningsvergunningen. Co volgt per maart Wim Meijer op als lid en voorzitter

Berry Link
Burgemeester Berry Link van Geldrop- Mierlo is benoemd tot voorzitter van de VNG-Commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers. Deze commissie – die nauw samenwerkt met het College voor Arbeids zaken van de VNG – houdt zich onder meer bezig met de rechtspositie van burgemeesters, wethouders en raadsleden. Burgemeester Link volgt Willem-Jan Stegeman als voorzitter op, omdat deze onlangs terugtrad als wethouder van Alphen aan de Rijn.

Frank de Wit
Wethouder Frank de Wit verlaat het Leidse college van burgemeester en wethouders. Na een periode van zes jaar in het openbaar bestuur start De Wit per 1 juni 2016 als voorzitter van het college van bestuur van het Scala College in Alphen aan den Rijn.

Zeger van der Wal
Per 1 mei wordt Zeger van der Wal bijzonder hoogleraar op de Ien Dales Leerstoel van Universiteit Leiden, Faculteit Governance and Global Affairs en het CAOP. Van der Wal is onderzoeksdecaan en hoofddocent publiek management aan de School for Public Policy van de National University of Singapore. Hij gaat zich bezighouden met het denken over de overheidsmanager en de overheidsorganisatie van de toekomst. Ambtelijke integriteit en kernwaarden krijgen een bijzondere aandacht. Dat past bij een leerstoel die vernoemd is naar Ien Dales die dit thema in de jaren negentig op de agenda zette.

Arthur Cremers
Per 1 mei is Arthur Cremers de nieuwe gemeentesecretaris van Hollands Kroon. Hij volgt Wim van Twuijver op die gemeentesecretaris van Alkmaar wordt. Cremers is vanaf de start van de gemeente Hollands Kroon in 2012 werkzaam als directeur ontwikkeling, strategie en projecten. Eerder was hij werkzaam in Amsterdam, bij de provincie Noord-Holland en Wassenaar.

Maarten Schurink |
Met ingang van 17 mei wordt Maarten Schurink de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Schurink is sinds 2010 gemeentesecretaris in Utrecht. In de jaren daarvoor werkte hij bij de gemeente Dordrecht in meerdere functies. Eerder was hij senior- adviseur bij de Berenschot Groep.

Burgemeesters vacature Zaanstad
Het burgemeesterschap van Zaanstad is vacant per 1 oktober 2016. De gemeente heeft circa 151.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.520,48 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 6 mei 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 17 mei 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer: steeds langer doorwerken
Later uit dienst
De gemiddelde leeftijd waarbij ambtenaren uit dienst treden, blijft stijgen. De gemiddelde leeftijd was in 2004 60,1 jaar en in 2014 64,2 jaar.
Bron: Werken in de publieke sector 2015