of 59250 LinkedIn

Personalia 09-2015

Het overleg tussen de vakbonden en VVD-minister Blok (Rijskdienst) over een nieuwe cao voor rijksambtenaren is weer mislukt. Blok wil niet tegemoet komen aan de vakbondseisen. De bonden willen onder meer drie procent loonsverhoging.

Annemarie Penn-Te Strake
Annemarie Penn-Te Strake (© Loes van der Meer)

De raad van Maastricht heeft procureur-generaal mr. Annemarie Penn-te Strake (61) aanbevolen als kandidaat voor het burgemeesterschap. Penn-te Strake is sinds 1 maart 2012 lid van het College van procureursge neraal van het Openbaar Ministerie (OM). Daarvoor was zij vanaf 2006 werkzaam als hoofdofficier van justitie in Maastricht. Ze is niet alleen de eerste vrouwelijke burgemeester van Maastricht maar ook de eerste partijloze.

De nieuwe secretaris- generaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt drs. Siebe Riedstra (1955). De benoeming gaat in op 15 juni. Hiermee eindigt de waarneming van Hans van der Vlist, die sinds het vertrek van Pieter Cloo de positie van waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie vervult. Riedstra is sinds 15 oktober 2010 secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor was hij onder meer secretaris- generaal bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Nieuwe raadsheren Hoge Raad In de Hoge Raad zijn vijf nieuwe raadsheren benoemd. Mevrouw A.L.J. van Strien (1961) begint 1 juni 2015 in de Strafkamer van de Hoge Raad. Op dit moment is zij senior raadsheer in het gerechtshof in Den Haag. Tevens is zij op detacheringsbasis werkzaam als raadsadviseur bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Mevrouw E.F Faase (1958) begint 1 september 2015 in de Strafkamer. Zij is thans senior raadsheer in het gerechtshof in Amsterdam. De heer M.J. Borgers (1973) begint 1 januari 2016 in de Strafkamer. Hij is op dit moment hoogleraar straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Mevrouw M.E. van Hilten (1964) begint 1 september 2015 in de Belastingkamer van de Hoge Raad. Zij is nu advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De heer C.E. Du Perron (1965) begint 1 april 2016 in de Civiele Kamer van de Hoge Raad. Hij is op dit moment hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en decaan aan de juridische faculteit. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie mee ingestemd hen voor te dragen voor benoeming.

Als gewone burger blijft hij in Maastricht wonen, maar als burgemeester neemt Onno Hoes op 27 juni afscheid van zijn stad. De 53-jarige VVD’er met een reputatie als sterk bestuurder en politicus maakte net de vier jaar vol, hij begon in november 2010 aan zijn burgemeestersperiode in de Limburgse hoofdstad. Privé-affaires deden hem de das om.

De gemeenteraad van Baarle-Nassau heeft Marjon de Hoon voorgedragen als nieuwe burgemeester. Een van de grootste taken van de nieuwe burgemeester is de ambtelijke fusie te leiden met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. De Hoon wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Baarle-Nassau.

Op de tussentijds vacant gekomen 9 posten in bestuur en commissies van de VNG wordt één raadslid benoemd. Jonathan van Diemen, CDA-raadslid uit De Ronde Venen, is door de benoemingscommissie voorgedragen voor een plek in de commissie Ruimte en Wonen.

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen is door de commissie Noordanus voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de VNG. Hij volgt daarmee Annemarie Jorritsma op. Van Zanen wordt op 3 juni, tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG, als er geen tegenkandidaten zijn, benoemd.

De burgemeester van Aalsmeer, Jobke Vonk-Vedder, heeft besloten per 1 mei haar werkzaamheden neer te leggen. De 1e loco-burgemeester, Ad Verburg, neemt tijdelijk de taken van Vonk over. De Commissaris van de Koning spreekt met de fractievoorzitters over de opvolging.

Omdat burgemeester Jon Hermans haar functie in Almelo weer oppakt, is de taak van waarnemer Willem Urlings ten einde gekomen. Hij wordt per 18 mei eervol ontslagen door Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten. De CdK verleende Hermans eerder verlof vanwege familieomstandigheden.

In Harlingen is per 28 mei 2015 Roel Sluiter (61, PvdA) benoemd tot burgemeester. Sluiter is voormalig wethouder en raadslid van Leeuwarden. Hij volgde in februari 2012 als waarnemend burgemeester Paul Scheffer (VVD) op, die ontslag nam.

De burgemeester van Leidschendam-Voorburg, Hans van der Sluijs, legt zijn functie tijdelijk neer. Van der Sluijs wil de komende maanden zijn ernstig zieke vrouw bijstaan. De burgemeester treedt terug van 11 mei tot half oktober.

De gemeenteraad van Velsen heeft unaniem haar steun uitgesproken om burgemeester Franc Weerwind voor een tweede termijn te benoemen. De eerste ambtstermijn van Weerwind eindigt op 16 september 2015.

In Sint Anthonis is een nieuwe gemeentesecretaris benoemd: Nicole van Hooy (45). Haar voorganger, Simon Middelkamp, gaat met pensioen. Van Hooy werkte onder meer bij diverse gemeenten als interimen projectmanager.

De nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Laarbeek is Myriam Meertens (47). Op dit moment is ze nog directeur Ruimte en loco-secretaris in de gemeente Weert. Meertens volgt Carelien Liebrecht op, die sinds 1 april een nieuwe betrekking heeft bij bureau Geerts & Partners.

De raad van Eindhoven draagt Walter Hartmann voor als nieuw extern lid en voorzitter van de rekenkamercommissie. Hij volgt Harry Janssen op, die terugtreedt. Hartmann is manager van het Shared Service Centrum de Kempen, een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) op het gebied van ICT en Geografische informatievoorziening.

Per 1 juni 2015 is Wim Kuijken benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank. Hij neemt het voorzitterschap over van Alexander Rinnooy Kan, die zich verkiesbaar heeft gesteld voor de Eerste Kamer. Kuijken was onder meer secretaris-generaal op de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken. Kuijken is nu deltacommissaris.

Wethouder Henk van Rhee van Stichtse Vecht overleed in februari onverwacht. De huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amstelveen, Jacqueline Koops, is nu beoogd opvolger. Koops, die bij de ChristenUnie op de tiende plek staat op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, was in het verleden wethouder in Amstelveen. Op 19 mei stemt de raad van Stichtse Vecht over de voordracht.

De benoeming van de nieuwe president van de rechtbank Amsterdam, Henk Naves, gaat in op 1 juli 2015. Hij volgt als president van de rechtbank Amsterdam Carla Eradus op. Naves is op dit moment nog voorzitter van het gerechtsbestuur van de rechtbank Gelderland.

Voormalig gemeentesecretaris van Spijkenisse Joop Pol heeft bij zijn afscheid de Erepenning in goud gekregen uit handen van burgemeester Mirjam Salet. Pol was er van 1 februari 2002 tot zijn pensioen in december 2014 gemeentesecretaris. Daarna werd hij kwartiermaker/secretaris van Nissewaard.

BURGEMEESTERSVACATURE
Het burgemeesterschap van Bronckhorst is vacant per 19 februari 2015. De gemeente heeft circa 36.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.457,79 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 29 mei 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 4 mei 2015 op www. overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Het burgemeesterschap van Bergeijk is vacant per 1 januari 2016. De gemeente heeft circa 18.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.894,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 21 mei 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 30 april 2015 op www. overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.