of 59274 LinkedIn

Personalia 08-2018

Na veertig jaar gaat Arie Jan Vos met pensioen. Vos was hoofd van de afdeling politieke ambtsdragers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij begeleidde jarenlang de benoeming van burgemeesters en commissarissen van de koning.

Clemens Cornielje
Clemens Cornielje

Clemens Cornielje
Clemens Corneilje, commissaris van de koning van Gelderland, heeft zijn vertrek aangekondigd. Cornielje (VVD, 59) laten weten op 1 februari 2019 te stoppen. Hij begon eind augustus 2005 als cdk in Gelderland. Hij is nu bezig aan zijn derde termijn en sinds vier jaar de langst zittende commissaris van Nederland. Daarvoor was hij van 1994 tot 2005 lid van de Tweede Kamer. Eerder kwam Cornielje in het nieuws omdat bij hem weer kanker was geconstateerd. Hij is ongeneeslijk ziek, maar dat is niet de reden van zijn vertrek: hij wordt volgend jaar 60 en vindt het een mooi moment om te stoppen. Cornielje stelt zich voor zijn partij, de VVD, beschikbaar voor een functie als lid van de Eerste Kamer.

Johan Remkes
De Noord-Hollandse commissaris van de koning Johan Remkes (VVD, 66) legt zijn functie per 1 januari neer. Hij wil meer tijd nemen voor zijn privéleven. Remkes is sinds 2010 cdk van Noord-Holland. Remkes was eerder minister van Binnenlandse Zaken. Verder is hij lid van de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Groningen en raadslid in Groningen geweest. Remkes was ook voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Willibrord van Beek
En ook commissaris van de koning Willibrord van Beek (VVD, 69) stopt: hij gaat met ingang van 1 februari 2019 met pensioen. Hij wordt op 15 januari 2019 70; in de wet staat dat de hoogste bestuurder van de provincie niet ouder dan 69 jaar mag zijn. Van Beek is sinds 2013 commissaris van de koning in Utrecht. Daarvoor was hij burgemeester in Bernheze, raadslid en wethouder in Maarheeze, lid van de Tweede Kamer en Statenlid en gedeputeerde van de provincie Noord- Brabant.

Jos Hessels
Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren is herbenoemd tot burgemeester. Hij begint aan zijn tweede termijn. Hessels (CDA, 53) was eerder gedeputeerde van Limburg, lid van de Tweede Kamer en werkzaam bij de Limburgse Werkgeversvereniging. Hessels hoopt in mei te promoveren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn proefschrift ‘Raad zonder raadgevers?’ gaat over de inhoudelijke ondersteuning van de gemeenteraad.

Hennie Koek
In de provincie Zuid-Holland is Hennie Koek benoemd tot provinciesecretaris. Ze begint op 1 juni 2018. Ze volgt Jan Herman de Baas op. Op dit moment is Koek gemeentesecretaris in Zoetermeer. Daarvoor werkte ze in verschillende directeursfuncties voor de gemeente Amsterdam. Ook in de politiek is ze geen onbekende: van 1987 tot 1997 was ze actief in Leiden, eerst als raadslid en vanaf 1991 als wethouder.

Marion Mulder
Met ingang van 1 juli 2018 wordt Marion Mulder de nieuwe adjunct-directeur van Heerenveen. Samen met gemeentesecretaris en algemeen directeur Jeroen van Leeuwestijn vormt zij de directie van Heerenveen. De adjunctdirecteur is een nieuwe functie binnen de gemeente Heerenveen. Mulder heeft sinds 1990 bij diverse (publieke) organisaties managementfuncties bekleed. Sinds 2009 is ze werkzaam in Heerenveen.


In memoriam: Pieter Smit
Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is onverwachts op 54-jarige leeftijd overleden. Hij overleed aan een hartstilstand.

‘Acute schok en ongeloof’
De gemeente Oldambt laat weten dat de schok en het verdriet om het plotse overlijden van Pieter Smit intens is. ‘Onze gedachten zijn bij de familie van Pieter’, aldus de gemeente. ‘Pieter Smit was een geliefd burgervader. Er zal ongetwijfeld nog veel over hem gesproken worden. Maar voor nu, voor dit moment van acute schok en ongeloof, vragen wij u om de familie de ruimte te geven voor het stilstaan bij hun verlies’, is verder te lezen in de kennisgeving.

‘Solide’ burgemeester
Smit (D66) maakte aanvankelijk carrière bij de politie Haaglanden en werd in maart 1994 raadslid in Zoetermeer, waar hij tussen april 2006 en augustus 2010 ook wethouder was. Op 1 september 2010 werd Pieter Smit benoemd tot burgemeester van de fusiegemeente Oldambt. Die functie bekleedde hij op solide wijze, vertelt een ‘verslagen en verdrietige’ commissaris van de koning René Paas. ‘Iemand waar je hele zware klussen aan kunt toevertrouwen. Het is echt heel erg dat hij er niet meer is. Voor zijn vrouw, kinderen en familie, maar ook voor het openbaar bestuur van Groningen.’


Laurens Legtenberg
In Tubbergen is Laurens Legtenberg met ingang van 19 maart 2018 de nieuwe griffier van de gemeenteraad. Hij volgt Helga van Limbeek op die vijf jaar raadsgriffier is geweest. Legtenberg werkt al 12 jaar in verschillende juridische functies voor de gemeente Tubbergen.

Menno van Dam
Bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) is Menno van Dam benoemd als algemeen directeur. Van Dam is sinds de start van OVIJ in 2013 teammanager Vergunningen en sinds 1 januari waarnemend directeur. Eerder was hij werkte hij in Apeldoorn en bij een drinkwaterbedrijf. Hij volgt Jan Willem Strebus op.


Overleden:
Wallis de Vries
is op 81-jarige leeftijd overleden. De Vries (VVD) was raadslis en wethouder in Den Haag. Later was hij staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het kabinet- Van Agt I. Van 1982 tot 1997 was De Vries voorzitter van de omroeporganisatie AVRO.

Ron Barbé is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was gemeenteraadslid en wethouder in Terneuzen. Ook was hij dijkgraaf voor het waterschap de Verenigde Braakmanpolders. In 1982 werd hij gedeputeerde in Zeeland. In 1989 keerde hij terug naar Terneuzen, waar hij burgemeester werd. Die functie heeft hij vervuld tot 2003.


Burgemeesters vacature
Amsterdam
Het burgemeesterschap van Amsterdam is vacant per 5 oktober 2017. De gemeente heeft circa 845.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 11.427,98 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 30 april 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 16 april 2018 op www.overheid. nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Cranendonck
Het burgemeesterschap van Cranendonck is vacant per 6 oktober 2017. De gemeente heeft circa 20.700 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.348,73 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 2 mei 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 11 april 2018 op www.overheid. nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Ed Nijpels
Bij ProDemos is Ed Nijpels de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt in deze functie Wim Deetman op. Naast Ed Nijpels treden ook twee nieuwe leden aan: Maria van de Schepop, president van de rechtbank Noord Nederland, en Daniëlle Woestenberg, jurist van het Interkerkelijk Contact met de Overheid en jurist ad extra bij het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerk.

Gerard Bakker
Met ingang van 1 juli 2018 is Gerard Bakker benoemd tot hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Bakker is op dit moment bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Hij vervult deze functie vanaf 1 december 2014. Vóór het COA was hij directeur Mededinging bij de Autoriteit Consument en Markt. Bakker is vorig jaar november gekozen als overheidsmanager van het jaar 2017.

Aukje Bolle
Per 1 juli 2018 wordt Aukje Bolle de nieuwe directeur van Kunstgebouw, de provinciale organisatie voor cultuuronderwijs in Zuid- Holland. Hiervoor werkte Bolle als zakelijk directeur van theater en productiehuis Korzo in Den Haag. Naast haar werk voor Kunstgebouw zit ze in de raad van toezicht van Theater Rotterdam en in het bestuur van het Sociaal Fonds Podiumkunsten en Worm (stichting voor experimentele kunst). Bolle is de opvolger van Margriet Gersie. Gersie was sinds 2009 directeur bij Kunstgebouw en gaat nu met pensioen.

Gita Salden
Bij BNG Bank is Gita Salden de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Salden is de opvolger van Carel van Eykelenburg, die als voorzitter werd benoemd in 2008. Salden is de afgelopen jaren werkzaam geweest bij het ministerie van Financiën. Vanaf 2012 was zij op dit ministerie plaatsvervangend Thesaurier-Generaal en directeur Financiële Markten.

Luzette Kroon
Burgemeester Luzette Kroon (CDA, 51) is voorgedragen voor herbenoeming in Waterland. Kroon was eerder wethouder in Drechterland. Ze is ook bestuurlijk actief in de regio en op landelijk niveau, zo was ze onder meer secretaris van het VNG-bestuur en bestuursvoorzitter van GGD Hollands Noorden.

Wim Eppinga
In Hollands Kroon is Wim Eppinga benoemd tot gemeentesecretaris. Hij is sinds 1 december 2017 werkzaam als interim gemeentesecretaris. Samen met Franklin Wijga en Michiel Koster vormt hij de directie van Hollands Kroon. Eppinga was tot eind 2017 gemeentesecretaris bij de gemeente Leeuwarderadeel, die op 1 januari 2018 gefuseerd is met de gemeente Leeuwarden.

Gijsbert Boggia
Vanaf 28 maart is Gijsbert Boggia de nieuwe voorzitter van het bestuur van het A+O fonds Gemeenten. Hij is vanaf 2001 werkzaam voor de FNV als belangenbehartiger in de publieke sector.

Pieter Norder
Voor de nieuwe gemeente Het Hogeland is Pieter Norder voorgedragen als beoogd raadsgriffier. Het Hogeland ontstaat op 1 januari 2019 na een fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Norder, nu nog griffier in Oldambt, begint op 1 juni 2018. Hij was eerder raadsgriffier in Vlagtwedde en Slochteren.

Arthur Cremers
Bij adviesbureau KokxDeVoogt is Arthur Cremers in dienst getreden. Cremers is de voormalige gemeentesecretaris van Hollands Kroon en heeft daarvoor onder meer gewerkt bij de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.


Overleden:
Michael van der Vlis (PvdA, 73) is overleden. Van der Vlis was wethouder in Amsterdam in de periode 1978-1990 voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de aanleg van de ringlijn en hij stond aan de basis van de stadsdelen. Met collega- wethouder Jan Schaefer werkte hij aan de uitbreiding van Amsterdam door verdichting en woningbouw, bijvoorbeeld in het Oostelijk Havengebied. Tot 2010 was hij voorzitter van reizigersvereniging Rover.


Pieter Verhoeve
Burgemeester Pieter Verhoeve (SGP, 36) is voorgedragen voor herbenoeming in Oudewater. Hij is sinds eind juni 2011 burgemeester van Oudewater. Toen hij werd benoemd was hij 30 jaar oud en daarmee de jongste burgemeester van Nederland. Eerder was hij advocaat en docent aan de Driestar Hogeschool.

Lidwin van Velden
Bij de Nederlandse Waterschapsbank is Lidwin van Velden voorgedragen als directievoorzitter. Ze volgt Menno Snel op, die in oktober vorig jaar staatssecretaris van Financien is geworden in het Kabinet Rutte III. Van Velden is sinds 2010 Chief Finance & Risk Officer binnen de directie van NWB Bank.

Takvor Avedissian
Bij de Raad van State is Takvor Avedissian voorgedragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak. Avedissian is president van de Centrale Raad van Beroep. Hij was eerder onder andere rechter in Rotterdam en Haarlem.