of 59179 LinkedIn

Personalia 08-2017

24 mannen en 10 vrouwen hebben gesolliciteerd naar de burgemeestersvacature in Aa en Hunze. 8 zijn lid van de PvdA, 6 van de VVD, 5 van het CDA, 4 van D66, 3 van de CU, 3 van een lokale partij en 2 van Groen- Links. Van 3 is de politieke kleur onbekend.

Bert Swart
Bert Swart

Bert Swart
Met ingang van 3 juli 2017 is Bert Swart benoemd tot burgemeester van Midden-Drenthe. Swart (60) is lid van het CDA. Hij is nu burgemeester van Zuidhorn. Eerder was hij burgemeester van Schiermonnik oog. Op dit moment is Ton Baas (VVD) waarnemend burgemeester van Midden- Drenthe. Eerder was Jan Broertjes (VVD) burgemeester van Midden- Drenthe.

Annemieke Traag
In de provincie Overijssel is Annemieke Traag (D66, 56) benoemd tot gedeputeerde. Zij volgt Erik Lievers (D66) op. Traag was sinds voorjaar 2016 waarnemend burgemeester van Doetinchem. Daarvoor was zij gedeputeerde voor de provincie Gelderland. Eerder had zij verschillende ambtelijke functies bij de gemeente Geleen, de provincie Overijssel en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Wim Hillenaar
In Cuijk is burgemeester Wim Hillenaar (CDA, 48) herbenoemd. Zijn eerste ambtstermijn eindigde per 1 februari 2017. Hillenaar werkte eerder voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeente Rotterdam.

Wim Groenneweg
In Vianen is burgemeester Wim Groeneweg (CDA, 59) herbenoemd tot burgemeester. Hij is sinds 2011 burgemeester van Vianen. Daarvoor was hij onder andere wethouder in Woerden.

Hein Pieper
Dijkgraaf Hein Pieper is officieel herbenoemd als dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel voor de komende zes jaar. Pieper was onder andere lid van de CDA-fractie voor de Tweede Kamer en CDA-partijvoorzitter in Overijssel. Vanaf 2011 is hij dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. In die hoedanigheid is hij ook vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Mariëtte van Leeuwen
Per 1 mei is wethouder Mariëtte van Leeuwen benoemd als bestuurder Onderwijs binnen iHUB, de alliantie van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Altra, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. Ze legt haar functie als wethouder van Zoetermeer neer. Van Leeuwen was bezig aan haar tweede termijn als wethouder in Zoetermeer. Daaraan voorafgaand was ze vier jaar lang raadslid voor de partij Lijst Hilbrand Nawijn.

Mark Bouwmans
Met ingang van 18 mei is Mark Boumans benoemt tot nieuwe burgemeester van Doetinchem. Boumans (VVD, 42) is momenteel waarnemend burgemeester van Ommen. Daarvoor was hij gedeputeerde van de provincie Groningen, burgemeester van Haren en wethouder in Meppel.

Wim Luijendijk
Burgemeester Wim Luijendijk heeft aan de gemeenteraad van Loon op Zand laten weten dat hij per 15 november 2017 eervol ontslag heeft aangevraagd. Vanaf 2008 is Luijendijk, aanvankelijk als waarnemend burgemeester, verbonden aan Loon op Zand. In april 2016 werd Luijendijk herbenoemd.

Jan Uitslag
In Dalfsen is Jan Uitslag voorgedragen als wethouder. Hij zal wethouder Maurits von Martels opvolgen. Von Martels is lid van de Tweede Kamer geworden. Uitslag is nu voorzitter van de CDAfractie. Daarnaast is hij werkzaam bij de provincie Overijssel.

Overleden
Oud-burgemeester John te Loo (PvdA) overleden. Te Loo is 88 jaar geworden. Te Loo begon zijn burgemeestersloopbaan in 1958 in Gasselte, waarna hij ook de ambtsketen droeg in Borger, Winschoten, Schiedam en Leeuwarden. Na zijn pensionering in 1993 was hij ook nog waarnemend burgemeester van Veendam, Eibergen, Reiderland en Harlingen.

Guda Kager
Met ingang van 1 januari 2017 is Guda Kager interim- griffier van Noordwijk. Zij volgt Ramon van Belzen op die in november 2016 is begonnen als griffier van Culemborg. Kager was eerder interim-griffier voor onder andere De Bilt, Langedijk en Stede Broec, en interim-plaatsvervangend griffier voor Hollands-Kroon.

Burgemeesters vacature
Waddinxveen
Het burgemeesterschap van Waddinxveen is vacant per 1 november 2017. De gemeente heeft circa 26.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 1 mei 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 10 april 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

’S-Hertogenbosch
Het burgemeesterschap van ’s-Hertogenbosch is vacant per 1 oktober 2017. De gemeente heeft circa 151.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.520,48 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 2 mei 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 11 april 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Schiermonnikoog
Het burgemeesterschap van Schiermonnikoog is vacant per 1 september 2015. De gemeente heeft circa 900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.042,10 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 5 mei 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 12 april 2017 op www.overheid. nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Reimerswaal
Het burgemeesterschap van Reimerswaal is vacant per 1 mei 2016. De gemeente heeft circa 22.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 7 mei 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 12 april 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Arnhem
Het burgemeesterschap van Arnhem is vacant per 1 juni 2017. De gemeente heeft circa 153.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.520,48 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 8 mei 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 14 april 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Elburg
Het burgemeesterschap van Elburg is vacant per 1 februari 2017. De gemeente heeft circa 22.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 12 mei 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 21 april 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.