of 59185 LinkedIn

Personalia 08-2016

Naar het burgemeesterschap van Papendrecht hebben 20 kandidaten gesolliciteerd, onder wie 4 vrouwen. Zij zijn lid van CDA, CU, D66, PvdA, SGP, VVD of niet aan een politieke partij verbonden. Van de sollicitanten zijn er 6 burgemeester of geweest.

Annemieke Traag
In Doetinchem is Annemieke Traag (D66, 55) benoemd tot waarnemend burgemeester. Zij vervangt Niels Joosten (VVD), die eind maart bekend maakte tijdelijk terug te treden vanwege privéomstandigheden. Traag werkte vanaf september 2015 als senior adviseur bij adviesbureau BMC. Van 2011 tot 2015 was ze gedeputeerde van de provincie Gelderland. Eerder was ze directeur van de Regio Twente en de Regio Achterhoek.

Bas van den Tillaar
Met ingang van 22 april 2016 is Bas van den Tillaar benoemd tot burgemeester van Vlissingen. Van den Tillaar (49 jaar) is lid van het CDA. Hij is burgemeester van Gulpen- Wittem. Tot 1 april 2016 was Letty Demmers-Van der Geest (D66) waarnemend burgemeester van Vlissingen. Vlissingen had sinds 2013 een waarnemend burgemeester. CDA’er René Roep was toen opgestapt vanwege foute declaraties op het stadhuis.

Dagmar Oudshoorn
De gemeenteraad van Uithoorn heeft de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga vastgesteld. De eerste termijn van Oudshoorn (43) loopt op 20 mei 2016 af. Eerder was ze bestuurder en voorzitter van de Rotterdamse deelraad Feijenoord.

Roland van Schelven
Burgemeester Roland van Schelven van Culemborg stapt per 1 september op. Hij vindt het na bijna tien jaar als burgemeester ‘tijd voor andere dingen in het leven’. Bovendien is hij afgelopen november 65 geworden. Van Schelven (D66) trad in Culemborg aan in augustus 2006. Daarvoor was hij raadslid en wethouder in Gouda.

Ard van der Tuuk
Gedeputeerde Ard van der Tuuk van de provincie Drenthe is opgestapt. De samenwerking zou niet meer zijn wat het is geweest. Dit zou voor Van der Tuuk de reden zijn om op te stappen. PvdA’er Van der Tuuk is sinds 2011 lid van het college van gedeputeerde staten in Drenthe. In 2014 werd Van der Tuuk nog gekozen tot Drents Politicus van het Jaar.

Peter Küppers
Per 1 september wordt Peter Küppers de nieuwe gemeentesecretaris op Schiermonnikoog. Hij volgt Ger Heeringa op die na het vertrek van Bob Boelens als interim gemeentesecretaris werd aangesteld. Küppers was eerder onder andere directeur en loco-gemeentesecretaris in Westervoort.

Roel Kramer
Met ingang van 1 april is Roel Kramer benoemd tot directeur Sociaal in Maastricht. Kramer heeft een achtergrond op het gebied van zorg en sociaal. De functie directeur Sociaal is nieuw binnen de gemeente.

Frank Dales
Met ingang van 19 april is Frank Dales (D66, 59) benoemd tot burgemeester van Velsen. Sinds 2007 is hij directeur van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Hij was eerder burgemeester van Breukelen en wethouder in Alphen aan den Rijn. Dales volgt Franc Weerwind (D66).

Bianca van Kaathoven
De Eindhovense wethouder Bianca van Kaathoven (Actieve Stad) maakt de keuze haar functie neer te leggen. Als aanleiding noemt de wethouder het ontbreken van een breed draagvlak op een aantal sportdossiers.

Karin van der Pas
Met ingang van 1 april is Karin van der Pas de nieuwe griffier in Kaag en Braassem. Ze was de afgelopen zeven jaar griffier in Bloemendaal. Van der Pas volgt Berend Sepers op.

Lex Staal
Bij de MOgroep is Lex Staal benoemd tot directeur. Hij volgt Aly van Beek op, die sinds 2003 directeur was. Momenteel is Staal directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De MOgroep is als brancheorganisatie primair de landelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van lidorganisaties die werkzaam zijn in het sociaal werk.

Sjaak van der Tak
De gemeenteraad van Westland heeft burgemeester Sjaak van der Tak (CDA) voorgedragen voor herbenoeming. Van der Tak is sinds 2004 burgemeester van Westland. Daarvoor was hij wethouder in Rotterdam.

Nina Tellegen
De nieuwe directeur van Amsterdam Economic Board is Nina Tellegen. Tellegen was sinds 2007 directeur van Stichting DOEN, daarvoor was zij zes jaar directeur van Stichting Wemos. De Amsterdam Economic Board stimuleert innovatie en economische groei in de metropoolregio Amsterdam.

Herman Haarman
In Kaag en Braassem is Herman Haarman (D66) benoemd tot wethouder. Haarman was eerder raadslid en wethouder in Rijnwoude. Hij volgt wethouder Harry van Schooten op, die in februari om gezondheidsredenen zijn functie neerlegde.

Overleden:
Op 72-jarige leeftijd is Henk Weggemans overleden. Weggemans (PvdA) was 25 jaar actief in de provinciale politiek van Drenthe. Hij begon in 1978 als Statenlid, werd in 1986 fractievoorzitter van de PvdA in de Staten, en van 1994 tot 2003 was hij gedeputeerde. In 2006 keerde Henk Weggemans voor ruim een jaar weer terug als gedeputeerde, ter vervanging van Hans Schaap.

Mariëtte Hamer
Bij De Sociaal-Economische Raad (SER) is Mariëtte Hamer herbenoemd tot voorzitter tot 1 april 2018. Daarnaast is Bas ter Weel benoemd tot plaatsvervangend kroonlid namens het Centraal Plan Bureau (CPB). Hamer is sinds september 2014 voorzitter van de SER. Daarvoor was zij van mei 1998 tot september 2014 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Onno Hoes
Oud-burgemeester Onno Hoes begint 1 april tijdelijk als bestuurlijk adviseur bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De voormalig burgemeester van Maastricht gaat helpen bij de bestuurlijke uitdagingen waar ook het COA voor staat, bij het regelen van opvang van vluchtelingen en huisvesting van vergunninghouders. Hoes stopte in juni vorig jaar als burgemeester in Maastricht, na vijf jaar.

Meppel
Naar de functie van burgemeester van de Meppel hebben 49 belangstellenden gesolliciteerd, onder wie zes vrouwen. De vacature ontstaat door het vertrek van burgemeester Jan Westmaas. In leeftijd variëren de sollicitanten van 26 tot 65 jaar. Negentien zijn lid van de VVD, vijf van de PvdA, zeven van het CDA, een van een l okale partij, zes van D66, drie van de ChristenUnie en 2 van GroenLinks. Zes sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of heeft dat niet aangegeven. Vierendertig sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, zes uit een ambtelijke organisatie, drie uit het bedrijfsleven, en zes uit een non-profit organisatie.

Karin Handstede

Met ingang van 1 juli is in Schiedam Karin Handstede benoemd tot gemeentesecretaris. Handstede werkt momenteel als directeur en 1e loco- gemeentesecretaris in Tilburg. Daarvoor werkte zij ruim tien jaar in Rotterdam, waaronder zeven jaar als griffier. Verder was zij wethouder in Geertruidenberg.

Herman van der Stege
In Heerde heeft wethouder Herman van der Stege ontslag genomen. Zijn fysieke gesteldheid vormt in toenemende mate een hindernis om als wethouder te kunnen blijven functioneren op de manier zoals de wethouder dat voor ogen had.

Burgemeesters vacature Hardinxveld-Giessendam
Het burgemeesterschap van Hardinxveld- Giessendam is vacant per 1 juni 2012. De gemeente heeft circa 17.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 6 mei 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 15 april 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer: Parttime populair
Helft werkt in deeltijd
Ambtenaren zijn meer in deeltijd gaan werken. In 2014 werkte 47 procent in deeltijd, ten opzichte van 41 procent in 2004.
Bron: Werken in de publieke sector 2015