of 59244 LinkedIn

Personalia 07-2018

In Heerlen is wethouder Barry Braeken opgestapt. Braeken geeft als reden in een verklaring aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders aan dat het privé-omstandigheden betreft. Braeken was sinds 2011 wethouder. 

Leontien Kompier
Leontien Kompier

Leontien Kompier
Met ingang van 15 maart is Leontien Kompier (PvdA, 59) benoemd tot waarnemend burgemeester van Langedijk. Kompier was van 2009 tot 1 januari van dit jaar burgemeester van Vlagtwedde. Daarvoor heeft zij diverse managementfuncties vervuld bij de provincie Drenthe. Ze volgt Jan Hoekema (D66, 67) op, die eerder dit jaar stopte als waarnemend burgemeester.

Peter van der Velden
Bij de Vereniging van waterbedrijven in Nederland is Peter van der Velden de nieuwe voorzitter. Hij is de opvolger van Cees Veerman, die de functie van voorzitter van de Vewin vanaf 2011 heeft bekleed. Van der Velden was eerder burgemeester in Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom en Breda. Recentelijk was hij waarnemend burgemeester in Dordrecht.

Ben Visser
Burgemeester Ben Visser (ChristenUnie) stopt als burgemeester van Scherpenzeel. Hij wordt met ingang van 1 juni directeur bij Remondis, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de verwerking van afval en waterzuivering. Visser is sinds 2013 burgemeester van Scherpenzeel. Eind vorig jaar was hij genoodzaakt zijn werk als burgemeester tijdelijk neer te leggen. De functie wordt sindsdien waargenomen door Corry van Rhee (PvdA).

Cor Lamers
De gemeenteraad van Schiedam heeft burgemeester Cor Lamers (CDA, 61) voorgedragen voor herbenoeming voor een tweede periode van zes jaar. Lamers was eerder burgemeester van Bleiswijk en Houten en wethouder in Spijkenisse. In 2006 werd hij benoemd tot lid van het Europees Comité van de Regio’s van de Europese Unie. Deze functie vervult hij op dit moment nog steeds.

Jan Jacob van Dijk
Met ingang van 1 juni vertrekt Jan Jacob van Dijk (CDA) als gedeputeerde van Gelderland. Hij wordt voorzitter van het College van Bestuur van Christelijke Onderwijs Groep (COG). Van Dijk vervult de functie als gedeputeerde sinds 2011. Eerder was hij gemeenteraadslid in Culemborg en lid van de Tweede Kamer.

Jeroen Brandes
De Amstelveense wethouder Jeroen Brandes (PvdA) is opgestapt vanwege seksueel getinte chats met een zestienjarig meisje. Brandes was lijsttrekker voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen en net herkozen, maar trok zich ook daarvoor terug. Eerder was gemeld dat hij om ‘zwaarwegende persoonlijke redenen’ was gestopt. Brandes had als wethouder onder meer de portefeuilles jeugd en jeugdzorg onder zijn hoede.

Femmy Jonker
De beoogde gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Molenlanden is Femmy Jonker. Zij gaat per 1 mei 2018 aan de slag. Eerst als projectleider herindeling. Jonker is nu nog eigenaar van een organisatieadviesbureau en werkte daarvoor onder andere als hoofd programmabureau herindeling in Alphen aan den Rijn.

Willem Starreveld
In Gilze en Rijen heeft de gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen demissionair wethouder Willem Starreveld aangenomen. Starreveld was eerder uit de school geklapt over het Centrumplan Gilze. Volgens de gemeenteraad heeft Starreveld zich grensoverschrijdend en niet integer uitgelaten over vertrouwelijke zaken en collega’s.


Barometer:
Thuiswerken in het openbaar bestuur
55 procent van de vrouwen en 42 procent van de mannen werkzaam in het openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen werkt gewoonlijk of incidenteel thuis.
Bron: CBS


Roger de Groot
De Algemene Ledenvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft Roger de Groot benoemd tot lid van het bestuur van het NGB. Hij volgt Baukje Galama op. De Groot (CDA, 51) is burgemeester van De Wolden. Galama is gestopt als burgemeester van Stadskanaal.

Fred Paling
Bij het UWV is Fred Paling de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij was al sinds eind oktober 2017 waarnemend voorzitter. Paling maakt al sinds 2010 deel uit van de Raad van Bestuur. Eerder werkte hij bij het Binnenlandse Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In april 2001 werd hij adjunct-directeur Financieel Economische Zaken en Kwaliteit bij de uitvoeringsinstelling Cadans, die in 2002 opging in UWV.

Flevoland
In Flevoland zijn de nieuwe gedeputeerden bekend. Jop Fackeldey (PvdA) en Harold Hofstra (ChristenUnie) zijn de nieuwe gedeputeerden. Namens de VVD, CDA en D66 blijven Jaap Lodders, Jan-Nico Appelman en Michiel Rijsberman de gedeputeerden. Dit drietal nam onlangs ontslag omdat zij niet konden samenwerken met SP-gedeputeerde Ad Meijer. Uiteindelijk zijn Lodders, Appelman en Rijsberman in het politieke spel blijven zitten en vertrok Meijer. Fackeldey is nu nog wethouder in Lelystad, waar hij eind april stopt. Hofstra is nu nog fractievoorzitter van de ChristenUnie in Provinciale Staten. Daarnaast werkt hij als bestuursadviseur bij de gemeente Lelystad.

Ellen Janssen
In Beesel is Ellen Janssen benoemd tot gemeentesecretaris. Zij volgt Robbert Halffman op die gemeentesecretaris in Deurne is geworden. Janssen werkte als programmamanager samenwerkingsverband Wijkontwikkeling Donderberg, een samenwerkingsverband van de provincie Limburg, de gemeente Roermond en de corporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid. Daarnaast was zij als verkenner verbonden aan de Sociale Agenda van de Vereniging Limburg. Eerder werkte ze in Echt-Susteren. vrouwen mannen

Ard Schilder
Met ingang van 15 maart is Ard Schilder de nieuwe directeur- secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer. Schilder was hiervoor onderzoeker en leidinggevende bij het ministerie van Financiën en daarna bij enkele adviesbureaus. Hij volgt Jeroen Kerseboom op bij de rekenkamer.


Overleden:
Oud-burgemeester Jozef Cornielje is overleden. Cornielje was van 1976 tot en met 1989 burgemeester van Angerlo. Later was hij ook nog waarnemend burgemeester van Olst en van Holten. Cornielje is 93 jaar geworden.


Henk Kummeling
Hoogleraar staatsrecht Henk Kummeling wordt de nieuwe rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij was al eerder bestuurder in Utrecht: tussen 2008 en 2014 was hij decaan van de Faculteit Recht, Economie en Bestuur. De benoeming van Kummeling tot rector magnificus gaat in op 1 juni 2018.

Yvonne Bieshaar
Met ingang van 19 maart is Yvonne Bies haar benoemd tot directeur Sociaal Domein in Eindhoven. Bieshaar was hiervoor directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden, die de Participatiewet en Wmo uitvoert. Daarvoor was ze werkzaam in Den Bosch.

Jan Herman de Baas
Provinciesecretaris Jan Herman de Baas van Zuid-Holland stopt. Hij heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een verlenging van zijn opdracht. Hij was sinds 2015 provinciesecretaris.

Jolinda van der Endt
Bij BIJ12 is Jolinda van der Endt de nieuwe directeur. Zij volgt Tjeerd Kampstra op, die de functie ruim anderhalf jaar ad interim heeft vervuld. Van der Endt heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur en is sinds 2016 werkzaam bij BIJ12 als unitmanager Natuurinformatie en Natuurbeheer. BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies.

Theo Hofstee
Met ingang van 1 februari 2018 is Theo Hofstee benoemd tot lid van het College van procureurs- generaal van het Openbaar Ministerie (OM). Sinds april 2011 is Hofstee hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam. Hofstee volgt Albert van Wijk op, die per 1 november 2017 voorzitter van de Raad van Bestuur van het IJsselland Ziekenhuis is geworden.

Evert-Jan Govaers
Per 1 mei stapt (bestuurs) rechter Evert- Jan Govaers over van de rechtbank Limburg naar de rechtbank in Breda. Govaers studeerde Nederlands recht en vervolgens Juridische Bestuurswetenschap. Na deze studies heeft hij zo’n tien jaar lang bij diverse gemeenten gewerkt als kabinetsjurist, tevens belast met procesvertegenwoordiging. In 2006 maakte hij de overstap naar de rechterlijke macht en werd rechter in Roermond.