of 59179 LinkedIn

Personalia 07-2017

Voor het ambt van burgemeester van Weststellingwerf hebben zich 37 sollicitanten gemeld. 8 zijn lid van de VVD, 7 van GroenLinks, 6 van de PvdA. Van 5 kandidaten is de politieke kleur niet bekend. De overige sollicitanten zijn van CDA (3), D66 (3), lokale partijen (3), de CU (1) en de FNP (1).

Jolanda Pierik
Jolanda Pierik

Jolanda Pierik

In Brummen is Jolanda Pierik-van der Snel (CDA) benoemd tot wethouder. Ze volgt wethouder Koos Paauw, die op 1 februari onverwacht is overleden. Pierik was eerder raadslid en wethouder in Heerde.

 

Jozias van Aartsen

In Drenthe wordt Jozias van Aartsen waarnemend commissaris van de Koning. De waarneming gaat in op 19 april 2017. Van Aartsen (69) is lid van de VVD en was tot 1 maart 2017 burgemeester van Den Haag. Hij volgt Jacques Tichelaar (PvdA) op.

 

Cees Taal

In Leerdam is Cees Taal (PvdA) benoemd tot wethouder. Hij volgt Wim van der Leij op. Taal was al eerder raadslid in Leerdam. Hij heeft verschillende leidinggevende functies bekleed in de gehandicaptenzorg. Van der Leij stopte na negen jaar wethouderschap.

 

Peter Feller

In Goeree-Overflakkee is Peter Feller (VVD) benoemd tot wethouder. Feller vervult daarmee de vacature die ontstond na het vertrek van Marnix Trouwborst op 24 januari 2017. Trouwborst legde om persoonlijke redenen zijn functie als wethouder neer. Feller was tot aan de gemeentelijke herindeling in 2013 bijna zeven jaar wethouder in de voormalige gemeente Goedereede voor Verenigd Gemeente Belang (VGB).

 

Frits van der Wiel

In Cranendonck is Frits van de Wiel (PvdA) benoemd tot wethouder. Van der Wiel heeft ruim 40 jaar ervaring in het publieke domein. Zijn meest recente functie was coördinator team beleid & juridisch binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Kempen. Van der Wiel is sinds april 2002 raadslid in de gemeente Cranendonck en vanaf 2006 fractievoorzitter van de PvdA-fractie Cranendonck.

 

Annemieke van de Ven

In Oss is Annemieke van de Ven (CDA) benoemd tot wethouder. Ze volgt René Peters. Van de Ven was eerder wethouder in Veghel.

 

Nanette van Ameijde

De drie colleges van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hebben Nanette van Ameijde-Poortman per 1 juni benoemd tot beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Van Ameijde werkt op dit moment als gemeentesecretaris in Molenwaard.

 

Wiljan Looijen

In Berg en Dal is Wiljan Looijen directieadviseur geworden. Hij was gemeentesecretaris, maar wilde minder gaan werken. Hij was sinds 2005 gemeentesecretaris, eerst van Groesbeek en na de herindeling van Berg en Dal. Edwin van der Velde is nu de nieuwe gemeentesecretaris.

 

Barometer: Stijging ziekteverzuim

Ziek, zwak en misselijk

Het hoogste ziekteverzuim is onder werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten: 5,3 procent in 2016. Dat betekent een lichte stijging ten opzichte van 2015.

Bron: CBS

Mieke Blankers-Kasbergen

Burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen heeft gevraagd om eervol ontslag uit haar functie van burgemeester van Ouder- Amstel. Hoewel haar tweede ambtstermijn van zes jaar nog doorloopt tot september 2019 heeft de CDA-burgemeester besloten vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 plaats te maken voor een opvolger.

 

Mark Röell

Burgemeester Mark Röell van Baarn is herbenoemd voor zijn tweede ambtstermijn. Zes jaar geleden begon hij aan zijn eerste termijn als burgemeester van Baarn. Daarvoor was de VVD-politicus wethouder in Woudrichem.

 

Cornelis Visser

De gemeenteraad van Katwijk beveelt Cornelis Visser (CDA, 51) aan als nieuwe burgemeester. Visser is nu burgemeester van Twenterand. Hij was eerder wethouder in Goedereede en lid van het Europees Parlement.

 

Martijn Smit

De gemeenteraad van Beverwijk draagt Martijn Smit (PvdA, 53) voor als nieuwe burgemeester. Sinds 2010 is Smit burgemeester van Wijdemeren. Daarvoor was hij bijna vijf jaar burgemeester van Zeevang. Zijn bestuurlijke loopbaan is hij in 2000 begonnen als wethouder in de gemeente Edam-Volendam.

 

Burgemeesters vacature

Zaanstad

De burgemeestersvacature Zaanstad is eerder in de Staatscourant van 26 april 2016 gepubliceerd. De publicatie van de burgemeestersvacature Zaanstad vindt nu nogmaals plaats. Degenen die al eerder hebben gereageerd op deze vacature, hoeven niet opnieuw te reageren, tenzij zij zelf kenbaar willen maken af te zien van verdere deelname aan deze procedure. Nieuwe kandidaten worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken. Het burgemeesterschap in Zaanstad is vacant per 1 oktober 2016. De gemeente heeft circa 151.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.520,48 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 21 april 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 31 maart 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

 

Someren

Het burgemeesterschap van Someren is vacant per 1 december 2017. De gemeente heeft circa 18.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 25 april 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 4 april 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

 

Lopik

Het burgemeesterschap van Lopik is vacant per 1 maart 2017. De gemeente heeft circa 14.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 1 mei 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 5 april 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Marco Wilke

In Eindhoven is Marco Wilke benoemd tot gemeentesecretaris. Wilke, die sinds 12 september actief was als interim- gemeentesecretaris voor een periode van maximaal zes maanden, vult daarmee blijvend de rol van gemeentesecretaris in. Wilke werkte daarvoor senior adviseur voor adviesbureau BMC.

 

Gerrit van der Burg

Per 1 juni 2017 wordt Gerrit van der Burg voorzitter van het College van procureurs- generaal van het Openbaar Ministerie (OM). Van der Burg (57) is sinds 1 mei 2014 lid van het College van procureurs- generaal. Van der Burg volgt Herman Bolhaar op, die na de maximale periode van zes jaar, per 1 juni afscheid neemt.

 

Elke Dreier

Met ingang van 1 april is Elke Dreier- Hafkens raadsgriffier van Heumen. Zij is nu nog griffier in Druten. In Heumen volgt zij Janneke Visser- Hendriks op, die is vertrokken naar de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot 1 april werd het griffierschap waargenomen door Will Scheepens.

 

Herman Zwart

In de nieuwe gemeente Westerwolde is Herman Zwart de beoogd gemeentesecretaris. Hij begint per 1 mei aanstaande en gaat als projectregisseur en kwartiermaker een belangrijke bijdrage leveren aan de herindeling van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot de nieuwe gemeente Westerwolde. Zwart is op dit moment interim- gemeentesecretaris in Reusel-De Mierden. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als gemeentesecretaris in de gemeenten Dalfsen en Súdwest-Fryslân.

 

Joan Veldhuizen

In de Brabantse gemeente Bladel is wethouder Joan Veldhuizen opgestapt omdat ze vindt dat de andere wethouders onverantwoorde gezondheidsrisico’s nemen door verdere groei van de veestapel toe te staan. Veldhuizen is sinds 2010 namens de lokale partij PRO5 wethouder Welzijn.

 

Esther Lans

In Amersfoort is Esther Lans benoemd tot griffier. Momenteel werkt Lans als adviseur strategie in Amersfoort. Daarvoor werkte ze voor Amersfoort als bestuursadviseur communicatie/ woordvoerder college en vervulde ze diverse functies bij de gemeente Amsterdam. Lans volgt Marlies Bongers op, die de griffiersfunctie sinds juli 2015 waarnam. Nadat de gemeenteraad de vorige griffier Will van der Vlies per 1 november 2016 eervol ontslag verleende, was de functie van griffier vacant.

 

Hilko Mak

Met ingang van 1 februari is Hilko Mak (CDA)herbenoemd tot burgemeester van Deurne. Hij is burgemeester van Deurne sinds 2011 en begint nu aan zijn tweede ambtstermijn.

 

Ruud van den Tillaar

Bij de Kredietbank Limburg is Ruud van den Tillaar benoemd tot directeur. Van den Tillaar was directeur van de sector Sociale Zaken in Weert. Ook was hij directeur van de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd in Noord-Oost Brabant. Kredietbank Limburg is een maatschappelijke instelling voor hulp bij schulden.

 

Selçuk Akinci

Met ingang van 1 juni wordt Selçuk Akinci de nieuwe directeur van de Brabantse Milieufederatie. Hij volgt Nol Verdaasdonk op die dan met pensioen gaat. Akinci is momenteel werkzaam als zelfstandig adviseur en was eerder wethouder in Breda.

 

Henri Kool

Bij provincie Utrecht is Henri Kool benoemd tot directeur. Kool maakt vanaf 15 april deel uit van de directie provincie Utrecht, bestaande uit Hans Goedhart, algemeen directeur, en Rob Brugts, interim directeur. Hij is sinds 2012 directeur bij het ministerie van Economische zaken. Daarvoor was hij directeur van de programmadirectie Natura 2000 bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

Marnix Philips

In Amstelveen is Marnix Philips benoemd tot raadsgriffier. Hij zal 1 juni 2017 beginnen in deze functie. De vacature van griffier was vacant als gevolg van het vertrek van Pascale Georgopoulou met ingang van 1 januari 2017. Philips is nu nog werkzaam als griffier in Hollands Kroon. In de jaren daarvoor heeft hij via Necker van Naem gewerkt als (interim) griffier en raadsadviseur bij diverse gemeenten en als statenadviseur en adjunct statengriffier bij twee provincies.

 

Bloemendaal

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Bloemendaal hebben 19 personen gesolliciteerd, 6 vrouwen en 13 mannen. Van deze kandidaten hebben of hadden 11 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 8 personen hebben een functie daarbuiten. Drie kandidaten zijn lid van het CDA, twee van de VVD, twee van de PvdA, drie van een lokale politieke partij en één sollicitant is lid van D66. Van acht kandidaten is de politieke voorkeur onbekend. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in september 2017 worden benoemd.

 

Guido Derks

Bij de provincie Limburg is Guido Derks benoemd tot secretaris en algemeen directeur. Derks (40) volgt in die functie Ad de Kroon op, die na 41 jaar dienst in het openbaar bestuur waarvan de laatste zeven bij de provincie Limburg, met pensioen gaat. Derks werkte eerder bij de provincie Noord-Brabant en bij de gemeente Maastricht. Vanaf 2015 is Derks in dienst bij de provincie Limburg als directielid.

 

Bert van Drunen

PvdA-wethouder Bert van Drunen van Best heeft zijn functie neergelegd omdat hij een liefdesrelatie heeft gekregen met een collega, D66-wethouder Peet van de Loo. De wethouders realiseren zich dat deze relatie niet wenselijk is binnen het college en hebben deze beslissing samen genomen, aldus de verklaring.

 

Clemens Kool

Onderdirecteur Clemens Kool gaat het Centraal Planbureau (CPB) verlaten. Hij wordt per 1 augustus 2017 hoogleraar Internationale Macro- economie en Monetaire economie aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Tot 1 augustus blijft hij in functie als onderdirecteur bij het CPB. Daarna blijft Kool als Academic Partner aan het CPB verbonden.

 

Burgemeesters per partij

CDA: 110

VVD: 94

PvdA: 69

D66: 17

Christen Unie: 10

GroenLinks: 7

Geen lid van politieke partij: 4