of 59185 LinkedIn

Personalia 07-2016

Op de post van burgemeester voor de gemeente Eindhoven hebben zestien kandidaten gesolliciteerd. Het gaat om dertien mannen en drie vrouwen. Een groot deel van de sollicitanten is afkomstig uit het openbaar bestuur.

Breunis van de Weerd
Breunis van de Weerd

Breunis van de Weerd
Met ingang van 27 mei 2016 is Breunis van der Weerd benoemd tot burgemeester van Nunspeet. Van de Weerd (SGP, 53) was eerder wethouder in Ede. Ook was hij heemraad bij het Waterschap Vallei en Eem. Op dit moment is hij lid van provinciale staten van Gelderland en lid van de gemeenteraad van Ede. Hij volgt Dick van Hemmen (CDA) op.

Marian Goldschmeding
Op 15 december 2016 loopt de ambtsperiode van burgemeester Marian Goldschmeding af. Ze ziet af herbenoeming. Goldschmeding was eerder wethouder in Oud-Beijerland. Ze wil zich richten op een nieuwe uitdaging.

Ineke Bakker
Met ingang van 4 april is in Dinkelland Ineke Bakker benoemd tot waarnemend burgemeester. Bakker was van 2011 tot 2015 gedeputeerde voor de VVD in Overijssel. Daarvoor was ze onder andere wethouder in Steenwijkerland en fractievoorzitter van de VVD in de provinciale staten van Overijssel. Ze neemt waar in Dinkelland omdat Roel Cazemier burgemeester van Krimpenerwaard is geworden.

Henk Willems
In Laarbeek is Henk Willems benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij volgt Frans Ronnes op die om gezondheidsredenen moet stoppen met het burgemeesterschap. Willems was burgemeester van Heusden en heeft in 2013 waargenomen in de gemeente Oisterwijk.

Eberhard van der Laan
De gemeenteraad van Amsterdam heeft burgemeester Eberhard van der Laan voorgedragen voor herbenoeming. Van der Laan had in oktober al laten weten dat hij graag nog een tweede termijn als burgemeester van de hoofdstad wil aanblijven. In een brief benadrukte hij dat hij ‘naast meer balans in de stad’ ook meer balans wil in zijn leven.

Jan-Steven van Dijk
In Schagen is Jan-Steven van Dijk (PvdA, 54) benoemd tot wethouder. Van Dijk was eerder wethouder in Niedorp en Hollands Kroon. Hij volgt VVD-wethouder André de Groot op, die eind vorig jaar vertrok. De VVD stapte uit de coalitie. Na overleg besloten het CDA, de PvdA en Wens4U verder te gaan als nieuwe coalitie. Van Dijk zit namens Wens4U in het college.


Jan Pieter Lokker
Met ingang van 1 april is Jan Pieter Lokker (CDA, 67) benoemd tot waarnemend burgemeester in Albrandswaard. De burgemeester van Albrandswaard, Hans Wagner, heeft om gezondheidsredenen zijn taken tijdelijk neergelegd. Lokker was eerder gedeputeerde in Utrecht. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Bodegraven. Na de samenvoeging van deze gemeente met de gemeente Reeuwijk was hij tot 1 juli 2011 waarnemend burgemeester van de gemeente Bodegraven- Reeuwijk. Daarna was hij nog waarnemend burgemeester van Noordwijk en Goeree- Overflakkee.

Gonnie van Bussel
Na acht jaar wethouderschap gaat wethouder Willy Hanssen (CDA) een nieuwe uitdaging tegemoet. Hij is benoemd als directeur van mengvoedercooperatie de Samenwerking in Haastrecht. Wethouder Hanssen wordt opgevolgd door Gonnie van Bussel (CDA). Van Bussel werkte onder meer voor een aardappelverwerkend bedrijf, bij de ZLTO in Tilburg, als projectleider en onderzoeker bij de Wageningen Universiteit. Momenteel heeft ze haar eigen onderneming Hart & Ziel waarmee ze zich richt op stervensbegeleiding, coaching en het begeleiden van uitvaarten.

Adviescommissie Geschillenbeslechting
De leden van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet zijn benoemd. De commissie adviseert de minister bij de beslechting van geschillen over de lokale woonopgave tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Onafhankelijk voorzitter van de commissie wordt Sybilla Dekker. De overige leden zijn: Elly Blanksma, Lodewijk de Waal en Jan van der Schaar. Zij zijn voorgedragen door respectievelijk de VNG, Woonbond en Aedes.

Jan Nieuwenburg
De Hoornse gemeenteraad draagt Jan Nieuwenburg voor als nieuwe burgemeester van Hoorn. Nieuwenburg volgt burgemeester Onno van Veldhuizen op die in oktober 2015 als burgemeester van Enschede aan de slag is gegaan. Yvonne van Mastrigt is vanaf die tijd waarnemend burgemeester. Nieuwenburg (PvdA, 49) is op dit moment lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Hij was acht jaar wethouder in Haarlem en in 2015 tijdelijk waarnemend wethouder in Hoorn.

Johan Remkes
Met ingang van 1 juli 2016 is Johan Remkes herbenoemd als commissaris van de Koning in Noord- Holland. Remkes is sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. Hij begint dus aan zijn tweede termijn.

Hans Haring
In Woerden is Hans Haring benoemd tot wethouder. Hij is de opvolger van Bob Duindam. Eerder was Haring wethouder in Zoetermeer en was daarvoor raadslid.

Edwin Voorbij
In Purmerend is wethouder Edwin Voorbij teruggetreden als wethouder. Directe aanleiding is de discussie in de gemeenteraad over zijn optreden rond het dossier BaanStede, de sociale werkvoorziening. Een motie van afkeuring haalde geen meerderheid, maar het gebrek aan vertrouwen was voldoende reden om op te stappen.

Frits Roelfsema
In Hillegom heeft wethouder Frits Roelfsema zijn ontslag ingediend. In zijn ontslagbrief geeft hij aan als deeltijdwethouder te weinig tijd te hebben voor zijn zware portefeuille en er is een verschil van mening tussen Roelfsema en de CDA-fractie over zijn behandeling van de verschillende dossiers.

Jaap Hoekzema
Wethouder Jaap Hoekzema van Gemeentebelangen in Winsum stopt ermee. Hij heeft laten weten zijn functie met onmiddellijke ingang neer te leggen. Hij zegt te stoppen om persoonlijke redenen. Hoekzema is bijna zes jaar wethouder en dertien jaar raadslid in Winsum geweest.


Alex Mink
Alex Mink treedt af als wethouder in Arnhem. Al enige tijd stond zijn functioneren ter discussie. De SP’er overleefde in de gemeenteraadsvergadering van 21 maart ternauwernood een motie van wantrouwen. Directe aanleiding voor zijn vertrek is een interpellatiedebat dat plaatsvond over het bestemmingsplan Fluvium. Een groot deel van de raad voelde zich niet goed geïnformeerd door de wethouder. Op basis van de juiste informatie hadden ze mogelijk een ander besluit genomen over het bestemmingsplan voor het gebied. De volledige oppositie keerde zich tegen de wethouder. De coalitiepartijen D66 en ChristenUnie gunden Mink het voordeel van de twijfel.

Broos vertrouwen
Een week later schrijft Mink dat het interpellatiedebat de aanleiding is geweest nu terug te treden. ‘Ik had een fout gemaakt door de raad niet volledig te informeren in het dossier Fluvium. Dat heb ik erkend. Na afloop van het debat bleek dat een motie van wantrouwen het niet haalde, maar het vertrouwen in mij is broos geworden’, schrijft Mink. ‘Ik heb mij afgelopen week beraden en mij afgevraagd of ik onder deze omstandigheden goed kan blijven functioneren als wethouder en werken aan herstel van vertrouwen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het beter is voor de stad, en voor mijzelf, dat ik ruimte maak voor iemand anders.’

Zoektocht opvolger
De portefeuilles van Mink zijn ruimtelijke ordening, mobiliteit, personeel en organisatie, project Malburgen, en project Presikhaaf, vergunningen en handhaving. Ook was hij wijkwethouder van St. Marten Sonsbeek, Malburgen en Rijkerswoerd. Totdat een opvolger benoemd is zullen de zittende collegeleden die portefeuilles overnemen.


Overleden:
Oud-wethouder Ton Groen is op 90-jarige leeftijd overleden. Groen was wethouder in Woerden met ruimtelijke ordening in portefeuille. Hij was voor het CDA (eerst KVP) in de periode 1976-1994 wethouder.


Burgemeestersvacatures
Edam-Volendam

Het burgemeesterschap van Edam- Volendam is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2016 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2016 vacant. De gemeente heeft circa 35.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 20 april 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 30 maart 2016 op www.overheid. nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Almelo
Het burgemeesterschap van Almelo is vacant per 14 december 2015. De gemeente heeft circa 72.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.260,51 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 22 april 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 1 april 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.