of 59250 LinkedIn

Personalia 07-2015

Voor de burgemeestersvacature in Groesbeek hebben zich 32 sollicitanten gemeld. Van de sollicitanten zijn er 11 lid van het CDA, 9 van de VVD, 3 van Groen- Links, 2 van de PvdA en 2 van D66. Van de rest is geen politieke voorkeur bekend.

Joke Heijmans
Joke Heijmans

JOKE HEIJMANS
De Drechtraad (het Algemeen bestuur van de Drechtsteden) heeft Joke Heijmans met ingang van 1 mei 2015 benoemd tot regiogriffier. Heijmans is daarmee de eerste griffier van een gemeenschappelijke regeling. Momenteel is zij teammanager juridische zaken in Tilburg. Eerder was zij raadslid in Dordrecht. Zij volgt Ben Poiesz op die als interim-regiogriffier werkzaam was sinds juli 2014.

JAN HERMAN DE BAAS
In de provincie Zuid-Holland is Jan Herman de Baas benoemd tot interim provinciesecretaris. De Baas neemt vanaf 1 april 2015 de werkzaamheden over van de huidige provinciesecretaris José Hilgersom tot eind 2015. De Baas is sinds 2006 werkzaam als zelfstandig interim-manager en werkte als (interim) gemeentesecretaris in Dordrecht, Venray, Almelo en Doetinchem en secretarisdirecteur van de regio Drechtsteden.

PIETER CLOO
De secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie Pieter Cloo heeft besloten terug te treden. Cloo is na het aftreden van minister Opstelten en staatsecretaris Teeven tot de conclusie gekomen dat hij met zijn vertrek de nieuwe minister en staatssecretaris de mogelijkheid biedt een nieuwe start te maken. Hij was eerder onder meer werkzaam bij het ministerie van VROM, directeur van de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees en bestuurder van het UWV.

KAREL VAN SOEST
De gemeenteraad van Boxmeer heeft burgemeester Karel van Soest voorgedragen voor herbenoeming. Een burgemeester wordt benoemd voor zes jaar, inmiddels heeft burgemeester Van Soest er bijna twee periodes opzitten.

EDUARD VAN ZUIJLEN
In Menterwolde heeft burgemeester Eduard van Zuijlen besloten per direct zijn taken over te dragen aan de loco-burgemeester. Aanleiding is de andere bestuursstijl die er sinds de raadsverkiezing van vorig jaar waait in de raad en in het college, stelt Van Zuijlen in een brief aan de gemeenteraad. Van Zuijlen werd in 2007 burgemeester van Menterwolde, eerder was hij lid van Provinciale Staten in de provincie Groningen.

ERIK BOOG
De gemeenteraad van Diemen heeft besloten om Erik Boog voor te dragen als nieuwe burgemeester van Diemen. Boog (D66, 42) was 8 jaar wethouder in Hilversum. De vacature van burgemeester van Diemen is ontstaan doordat de huidige burgemeester Amy Koopmanschap (GroenLinks) aan heeft gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Zij was burgemeester sinds 2003.

JAN SETON
Met ingang van 1 juni is Jan Seton benoemd tot burgemeester van Borger-Odoorn. Seton (CDA, 44) is voormalig wethouder van Groningen. Hij volgt Marco Out (VVD) op die per 16 december 2014 is benoemd tot burgemeester van Assen. Op dit moment is Piet Adema (CU) waarnemend burgemeester.

HANS ALBERSE
De burgemeester van Oude IJsselstreek, Hans Alberse (PvdA), stapt op. In een open brief aan de gemeenteraad stelt hij dat ‘de huidige bestuurscultuur vraagt om een burgemeester met een ander soort leiderschapsstijl.’ Alberse is 9 jaar burgemeester geweest in Oude IJsselsreek.

FRANK KOEN
De burgemeester van Capelle aan den IJssel, Frank Koen, heeft bekend gemaakt per 2 januari 2016 te stoppen. Zijn benoemingstermijn van zes jaar loopt dan af. Eerder was Koen burgemeester van Zederik en wethouder in Maassluis.

JAAP PAANS
De gemeenteraad van Alblasserdam heeft Jaap Paans voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij zou Bert Blase op moeten volgen die vorig jaar burgemeester is geworden van Vlaardingen. Paans is op dit moment raadsgriffier in Rotterdam. Hij werkte eerder als griffier voor in Dordrecht.

ANDRÉE VAN ES
Voormalig Tweede Kamerlid en oud-wethouder van Amsterdam Andrée van Es moet de betalingsproblemen rond de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) gaan oplossen. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft dat bekendgemaakt. Van Es moet als ‘onafhankelijk ketenregisseur’ zorgen voor verbeteringen waarmee de mensen met een pgb echt geholpen zijn.

MARCEL DELHEZ
De gemeenteraad van Noord-Beveland draagt Marcel Delhez (VVD, 47) voor als nieuwe burgemeester. Hij volgt Henny van Kooten (SGP) op, die in oktober werd gekozen als burgemeester van Maasdriel. Delhez was van 2007 tot 2014 wethouder in Uden.

MARJAN NEKKERS
Per 1 mei 2015 wordt Marjan Nekkers de nieuwe gemeentesecretaris van Oost-Gelre. Zij volgt Jan Dijkman op die dan met pensioen gaat. Nekkers heeft laatstelijk gewerkt bij de gemeente Enschede in de functie van manager RIEC en daarvoor als stadsdeelmanager. Haar loopbaan begon bij de politie waar ze ruim 20 jaar gewerkt heeft.

HUGO DE JONGE en NIKO PERSOON
De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge en Niko Persoon, bestuursvoorzitter van de Stichting Zaan Primair, zijn toegetreden tot de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Deze Taskforce is ingesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

MAARTEN VAN HELDEN
Het Algemeen Bestuur van GBLT benoemt Maarten van Helden tot directeur. Hij volgt Bert Groeneveld op. Van Helden was directeur en loco-secretaris van Zwolle. GBLT is een gemeenschappelijk belastingkantoor voor zes waterschappen en vier gemeenten.

HANS MARTIJN OSTENDORP
In de gemeente Bunnik is burgemeester Hans Martijn Ostendorp herbenoemd. De herbenoeming gaat in op 20 april. Het wordt zijn tweede termijn in Bunnik.

RENATE WESTERLAKEN-LOOS
In Lopik is burgemeester Renate Westerlaken-Loos herbenoemd voor een periode van zes jaar. Ze gaat op 2 april haar tweede ambtstermijn in. Daarvoor was ze al waarnemend burgemeester in Lopik.

RONALD VAN DEN TWEEL
In de afdeling advisering van de Raad van State wordt Ronald van den Tweel benoemd tot staatsraad. Van den Tweel is advocaat bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn.

MAARTEN DE JONG
Provinciale Staten Limburg hebben Maarten de Jong benoemd tot adviseur integriteit. De adviseur is het vertrouwelijke meldpunt voor alle signalen van mogelijke integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten. De Jong is criminoloog en ervaren op het gebied van ethiek en integriteit onder andere bij woningstichting Rochdale.

LAETITIA GRIFFITH
Oud-wethouder van Amsterdam, Laetitia Griffith, is met ingang van 1 juli 2015 benoemd tot commissaris van nutsbedrijf TenneT. Griffith is werkzaam geweest als wethouder van Amsterdam en Tweede Kamerlid (VVD). Sinds 2012 is zij Staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad van State.

RUUD SPLITTHOFF
 Per 1 maart 2015 is Ruud Splitthoff begonnen als hoofdingenieur- directeur bij Rijkwaterstaat in West-Nederland Zuid (Zuid-Holland). Hij volgt Ineke van der Hee op. Splitthoff werkt sinds 2007 bij Rijkswaterstaat. Eerst als directeur Wegen en Verkeer en op dit moment als directeur Netwerkontwikkeling bij RWS Midden-Nederland.

OVERLEDEN
Oud-burgemeester Frank IJsselmuiden is op 75-jarige leeftijd overleden. IJsselmuiden was burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Edam-Volendam en Noorder-Koggenland.

Op 84-jarige leeftijd is oud-wethouder Ad Hagoort overleden. Hagoort was van 1988 tot 1994 CDA-wethouder in Oss.

BURGEMEESTERS VACATURE
Het burgemeesterschap van Steenbergen is vacant per 1 juli 2014. De gemeente heeft circa 23.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.894,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 23 april maart 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 2 april 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Het burgemeesterschap van Noordenveld is vacant per 1 oktober 2015. De gemeente heeft circa 31.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.457,79 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 30 april 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 9 april 2015. Op www. overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

BAROMETER
Volgens het CBS is het ziekteverzuim van werknemers in Nederland in 2014 gedaald tot 3,8 %. In het openbaar bestuur was het verzuim relatief hoof: 4,9. Als verklaring wordt gegeven dat het een sector met veel grote instellingen is en relatief veel oude werknemers heeft.