of 59281 LinkedIn

Personalia 06-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vier directeuren benoemd: Gerard Bukkems, Thijs Drouen, Marianne Niessink en Cecile Schut. Eerder werd Bas den Hollander benoemd tot interim algemeen directeur.

Manon Pelzer
Manon Pelzer

Manon Pelzer
De burgemeester van Bergen, Manon Pelzer (CDA, 55), is beëdigd voor nieuwe ambtstermijn als burgemeester. Ze is sinds 2012 burgemeester van Bergen. Daarvoor was ze onder andere burgemeester van Eijsden.

Emile Roemer
In Heerlen is Emile Roemer (SP, 55) benoemd tot waarnemend burgemeester. Burgemeester Ralf Krewinkel is door persoonlijke omstandigheden niet in staat het ambt uit te oefenen. Roemer was van partijleider en voorzitter van de SP-fractie in de Tweede Kamer der Staten Generaal. Daarvoor was hij van lid van de Tweede Kamer. Hij was vanaf 1994 ruim 12 jaar actief in de gemeentelijke politiek van Boxmeer, eerst als raadslid, later als wethouder.

Sicko Heldoorn
In Huizen is Sicko Heldoorn (PvdA, 61) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij volgt Fons Hertog op. Voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, waaronder Huizen, is de procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature niet open gesteld. Heldoorn was eerder waarnemend burgemeester van Dantumadiel, burgemeester van Assen en Opsterland en gedeputeerde in Friesland.

Han Noten
Bij de branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) is Han Noten benoemd tot voorzitter. Noten neemt het stokje over van Hans Simons, die na zeven jaar voorzitterschap is teruggetreden. Noten (PvdA, 60) is nu nog burgemeester van Dalfsen. Daarvoor was hij voorzitter van de PvdA-Eerste Kamerfractie en voorzitter van de branchevereniging voor thuiszorg, ActiZ.

Werner ten Kate
Waarnemend burgemeester Werner ten Kate van Giessenlanden heeft zijn ontslag ingediend. Na bijna vijf jaar waarnemerschap gaat hij op 1 mei 2018 aan de slag bij de provincie Drenthe als programmamanager. Hij had al eerder aangekondigd niet te zullen solliciteren naar het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente Molenlanden. Ten Kate was eerder onder meer programmamanager in Ridderkerk en wethouder in Langsingerland.

Jan Schellekens
De gemeenteraad van Baarle-Nassau heeft Jan Schellekens (CDA) benoemd tot wethouder. Hij neemt de plaats in van Jan van Cranenbroek. Schellekens was in de periode 1997- 2005 wethouder in Goirle. Na zijn wethouderschap vervulde hij verschillende directie- en bestuursfuncties en trad hij onder andere op als adviseur voor het ministerie van Economische Zaken.

Igor van der Valk
Vanaf 1 april 2018 is Igor van der Valk de nieuwe gemeentesecretaris van Tiel. De afgelopen zes jaar maakte hij al deel uit van het management van Tiel. Van der Valk is de opvolger van Miriam Oosterwijk- Keulers, die eind januari 2018 afscheid nam. Zij was sinds april 2012 gemeentesecretaris in Tiel.

Marie-Louise van Schaijk
De gemeentesecretaris van Oss, Marie-Louise van Schaijk, neemt afscheid van de gemeente. Ze vindt het na tien jaar tijd voor verandering. Van Schaijk werkt sinds april 2008 in Oss, waar ze begon als directeur van de dienst Gemeentebedrijven. Ze volgde in november 2009 Ria Engels op.

Dennis Straat
Wethouder Dennis Straat van Zaanstad stopt als wethouder. Hij is benoemd tot gedeputeerde voor de VVD in de provincie Utrecht. Straat volgt gedeputeerde Jacqueline Verbeek- Nijhof op, die begin februari aftrad als gevolg van de enorme overschrijdingen bij de Uithoflijn.

Twan Beurskens
In Venlo is Twan Beurskens benoemd tot gemeentesecretaris. Beurskens is nu nog gedeputeerde bij de provincie Limburg. Beurskens was tussen 2006 en 2012 wethouder in Venlo. Daarna werd hij gedeputeerde in Limburg.

Hellen van Dongen
Met ingang van 12 maart 2018 is Hellen van Dongen plaatsvervangend secretaris- generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van Dongen is sinds september 2014 directeur Openbaar Vervoer en Spoor, en sinds medio 2016 tevens plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tineke van Lenthe
In Dronten is Tineke van Lenthe de nieuwe gemeentesecretaris. Zij is op dit moment nog werkzaam in Zwolle, als directeur Werk bij de gemeente. Eerder was ze gemeentesecretaris in Raalte en Breukelen. Van Lenthe volgt Daan van der Spek op, die sinds maart 2017 de functie interim vervulde.

André Heijkamp
In Nunspeet wordt André Heijkamp de nieuwe gemeentesecretaris. Hij is daar nu nog directeur bedrijfsvoering en raadsgriffier. Heijkamp is de opvolger van Jan Kerkhof, die op 30 mei 2018 met pensioen gaat. Hij bekleedde deze functie sinds 2001. Heijkamp start zijn werkzaamheden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad eind maart 2018.

Marco Wilke
Gemeentesecretaris Marco Wilke vertrekt per 1 mei aanstaande uit Eindhoven, omdat hij zich weer wil toeleggen op het interimwerk. Wilke werd als interimgemeentesecretaris in september 2016 aangesteld en trad in maart 2017 in vaste dienst. Aline Zwierstra functioneert tot nader orde als waarnemend gemeentesecretaris.

Anita Vergouwe
In Meppel is Anita Vergouwe met ingang van 5 maart interim gemeentesecretaris. Ze volgt Astrid Schulting op, die naar het Westerkwartier vertrekt. Vergouwe was hiervoor negen jaar gemeentesecretaris in Gorinchem. Daarvoor was ze onder meer gemeentesecretaris in Zederik en hoofd algemene en juridische zaken in Schiedam.

Eiko Smid
Per 1 februari is Eiko Smid de nieuw chef kabinet van de commissaris van de koning in Overijssel. Smid was eerder fractievoorzitter van het CDA in Utrecht. Hij werkte voor een pr-bureau in Den Haag.

Barometer:
Aantal waarnemend burgemeesters per provincie:
Noord-Holland      12

Groningen             11

Noord-Brabant      10

Zuid-Holland         9

Gelderland             7

Limburg                5

Friesland               3

Overijssel              2

Utrecht                  2

Zeeland                  2

Drenhte                  0

Flevoland              0

 

Bron: Nederlands Genootschap van Burgemeesters


Paul van Vilsteren
Met ingang van 15 maart 2018 is Paul van Vilsteren benoemd tot beoogd gemeentesecretaris van fusiegemeente Het Hogeland. Hij was directeur dienst Publiekszaken van Almere. Op 1 januari 2019 gaan Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond samen op in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Adrie Kerkvliet
Bij het ministerie van Financiën is Adrie Kerkvliet benoemd tot algemeen directeur Auditdienst Rijk. Kerkvliet is op dit moment directeur Onderzoek Auditdienst Rijk, tevens plaatsvervangend algemeen directeur ADR. Daarvoor vervulde hij de functie van programmadirecteur Herinrichting Governance Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hylkia Nieuwhof
Vanaf 1 februari 2018 is Hylkia Nieuwhof de nieuwe plaatsvervangend griffier van Weststellingwerf. Zij volgt Jan van Weperen op, die als jurist werkzaam is bij de gemeente. Nieuwhof was al commissie- griffier in Weststellingwerf.

Petra Habets
In Den Bosch is Petra Habets de nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie. Habets is adviseur op het gebied van lokaal bestuur, procesbegeleider en directeur van een adviesbureau. Eerder was zij onder andere voorzitter van de rekencommissie Zwijndrecht.

Peter Noordanus
Met ingang van 1 maart 2018 is Peter Noordanus benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het Landelijk strategisch overleg aanpak ondermijning (LSOAO). Noordanus was eerder onder andere burgemeester van Tilburg en wethouder in Den Haag.

Aly van Berckel
Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid is Aly van Berckel benoemd tot hoofddirecteur. Van Berckel was sinds 2013 algemeen directeur Douane Nederland bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was zij Chief Human Resource Officer bij DG Belastingdienst bij Financiën.

André Knottnerus
De ministeries voor Medische Zorg, de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de onafhankelijke adviescommissie ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ ingesteld. André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, is per 1 maart 2018 de voorzitter van de commissie geworden.

Midden-Groningen
Er hebben zestien personen, onder wie vier vrouwen, gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Midden-Groningen. De vacature is ontstaan na herindeling van de gemeenten Hoogezand- Sappemeer, Menterwolde en Slochteren tot de gemeente Midden- Groningen met ingang van 1 januari 2018. Vanaf die datum functioneert Rein Munniksma als waarnemend burgemeester. Vijf sollicitanten zijn lid van de PvdA, drie van het CDA, twee van D66, twee van de ChristenUnie, twee van de VVD, één kandidaat is lid van de SP en één kandidaat is lid van een lokale partij.

Nicole Collombon
Vanaf 15 maart 2018 is Nicole Collombon de nieuwe griffier van Vught. Ze was raadsgriffier in Mill en Sint Hubert. Daarvoor was ze onder meer beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning in Den Bosch, plaatsvervangend griffier in Best en griffier in Maasdonk. Collombon is de opvolger van Krista Goossens, die per 1 maart 2018 tot beoogd griffier van de fusiegemeente Vijfheerenlanden werd benoemd.

Cees van Boven
Met ingang van 1 juli 2018 wordt Cees van Boven voorzitter van De Vernieuwde Stad, een samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties. Hij volgt Marien de Langen op. Van Boven is bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland. Eerder was hij onder meer plaatsvervangend directeur-generaal op het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Overleden:
Oud-wethouder van Apeldoorn Aalt van de Glind is op 69-jarige leeftijd overleden. De PvdA’er bestuurde was van 1998 tot 2002 wethouder. Na zijn politieke carrière was Van de Glind onder meer actief in het onderwijs en hij schreef een aantal boeken.

Oud provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Overijssel Harry Timmerman is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Hij werkte van 1997 tot 2015 bij de provincie Overijssel. Ook was hij voorzitter van de Kring van provinciesecretarissen.

Op 85-jarige leeftijd is bestuurskundige en hoogleraar Ig Snellen overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Snellen was hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In 1985 begon hij aan de Universiteit van Tilburg. De opdracht in Tilburg was een juridische bestuurskunde-opleiding vormgeven en onderzoek doen naar automatisering bij de overheid. Hij maakte later nog de overstap naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1998 ging Snellen met emeritaat.