of 59179 LinkedIn

Personalia 06-2017

Martien Bankers (Lokale Realisten) is benoemd tot nieuwe wethouder van de gemeente Gemert-Bakel. Hij volgt daarmee partijgenoot Roel Hoppezak op, die onlangs ontslag nam omdat hij zich onvoldoende gesteund voldoende door de raad en zijn eigen partij.

Jan Kottelenberg
Jan Kottelenberg

Jan Kottelenberg 

In Neder-Betuwe is Jan Kottelenberg (CDA, 58) benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 7 april 2017. Hij is sinds 2006 wethouder in Lochem en was eerder lid van Provinciale Staten in Gelderland. Hij volgt Cees Veerhoek (VVD) op, die met pensioen gaat.

 

Marriët Mittendorff

Met ingang van 18 mei is Marriët Mittendorff benoemd tot burgemeester van Heumen. Mittendorff (65) is lid van het CDA. Zij is op dit moment de waarnemend burgemeester van Heumen. Tot 1 januari 2017 was Paul Mengde (PvdA) burgemeester van Heumen. Mittendorf was eerder wethouder in Eindhoven en waarnemend burgemeester van Ommen.

 

Joris Bengevoord

In Winterswijk is Joris Bengevoord (GroenLinks, 32) benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 21 april 2017. Met zijn 32 jaar is Bengevoord momenteel de jongste burgemeester van Nederland. Hij is vanaf 2010 raadslid in Tilburg. Bengevoord volgt Thijs van Beem (PvdA) op.

 

Agnes Schaap

Met ingang van 12 mei 2017 is Agnes Schaap benoemd tot burgemeester van Renkum. Schaap (59) is lid van de PvdA. Zij is wethouder van Wijchen. Schaap volgt Jean Paul Gebben (VVD) op, die in april 2016 na een omstreden stapavond aftrad. Hein Bloemen (CDA) is sinds die tijd waarnemend burgemeester.

 

Nicole Ramaekers-Rutjens

In Gulpen-Wittem is Nicole Ramaekers- Rutjens benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 8 mei 2017. Ramaekers-Rutjens (50) is lid van Veldhoven Samen A nders. Zij is wethouder in Veldhoven. Zij volgt Bas van den Tillaar (CDA) op, die in april 2016 burgemeester van Vlissingen werd. Op dit moment is Hans Ubachs (D66) waarnemend burgemeester van Gulpen-Wittem.

 

Sjoerd Potters

Met ingang van 4 april is Sjoerd Potters (VVD, 43) benoemd tot burgemeester van De Bilt. Hij is lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en was daarvoor wethouder in Waalwijk. Potters volgt Arjen Gerritsen (VVD) op, die in september 2016 burgemeester van Almelo werd. Op dit moment is Bas Verkerk (VVD) waarnemend burgemeester van De Bilt.

 

Mirjam Maasdam

In Utrecht is Mirjam Maasdam (CDA, 49) benoemd tot gedeputeerde van Utrecht. Zij volgt Bart Krol op die afscheid heeft genomen. Maasdam is sinds 2011 lid van de Provinciale Staten van Utrecht en sinds 2015 fractievoorzitter. Tot voor kort werkte zij bij Zorgverzekeraars Nederland.

Wouter Joosten

In Binnenmaas heeft VVD-wethouder Wouter Joosten zijn ontslag ingediend wegens verschillen van inzicht binnen het college die hebben geleid tot zijn persoonlijke overweging terug te treden.

 

Tymon de Weger

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft Tymon de Weger benoemd tot tijdelijk wethouder. Hij neemt voor een periode van vier maanden het wethouderschap over van Jacqueline Koops-Scheele, die vanwege privé omstandigheden op dit moment haar wethouderschap niet kan uitvoeren. De Weger (CU) was eerder wethouder in Breukelen, Enschede, Utrecht, Lansingerland en Woerden.

Willem-Jan Stegeman

In Amersfoort is Willem- Jan Stegeman (D66) benoemd tot wethouder. Hij volgt Yvonne Kemmerling op, die om gezondheidsredenen is teruggetreden. Stegeman was eerder wethouder in Culemborg en Alphen aan den Rijn. Tot aan zijn installatie in Amersfoort werkte hij als interim- directeur bij Regio Rivierenland.

 

Quinten Foppe

Bij Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn, is Quinten Foppe de nieuwe directeur. Foppe was eerder in dienst bij de gemeente Amsterdam, waar hij meerdere functies vervulde.

 

Jan van Belzen

De gemeenteraad heeft besloten burgemeester Jan van Belzen aan te bevelen voor herbenoeming. De tweede ambtstermijn van de burgemeester loopt op 1 juli 2017 af. Van Belzen (SGP) is sinds 1 juli 2005 burgemeester van Barendrecht.

 

Jan Hendrik Dronkers

Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt Jan Hendrik Dronkers loco secretaris-generaal. Zijn benoeming gaat in op 1 april 2017. Dronkers is sinds 2010 directeur-generaal Rijkswaterstaat. In 1981 kwam hij in dienst bij Rijkswaterstaat als medewerker planuitwerking.

 

Michèle Blom

Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat. De benoeming gaat in op 15 mei 2017. Blom is sinds 2014 directeur- generaal Straffen en Beschermen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was zij plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid, tevens directeur Wegen en Verkeersveiligheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Burgemeesters vacature

Aalten

Het burgemeesterschap van Aalten is vacant per 18 januari 2017. De gemeente heeft circa 26.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 7 april 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 10 maart 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

 

Ede

Het burgemeesterschap van Ede is vacant per 1 september 2017. De gemeente heeft circa 112.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.818,34 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 5 april 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 15 maart 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

 

Dordrecht

Het burgemeesterschap van Dordrecht is vacant per 1 maart 2017. De gemeente heeft circa 118.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.818,34 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 10 april 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 20 maart 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

 

Thijs Offermans

In Eersel is Thijs Offermans benoemd tot gemeentesecretaris. Offermans vervulde sinds 1 juli 2016 de functie van interim-gemeentesecretaris na het vertrek van Harrie Timmermans. HIj werkt sinds eind 2005 in Eersel. Daarvoor was hij werkzaam in Den Haag en Utrecht.

 

Ron van der Grijp

In Wageningen is Ron van der Grijp begonnen als interim gemeentesecretaris. Van der Grijp heeft in zijn loopbaan brede ervaring opgedaan in verschillende gemeenten, onder andere als gemeentesecretaris. Hij volgt Marijke Verstappen op, die gemeentesecretaris in Oude IJsselstreek is geworden.

 

Bert Winthorst

In Amstelveen is Bert Winthorst benoemd tot gemeentesecretaris. Tevens is hij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie die voor de gemeente Amstelveen en de gemeente Aalsmeer werkt. Winthorst kwam in 2011 in dienst als directeur. In de zomer van 2016 werd hij waarnemend gemeentesecretaris.

 

Yvonne Jakobs

Bij de gemeente Amsterdam is een nieuwe stadsdeelsecretaris benoemd: Yvonne Jakobs is de nieuwe stadsdeelsecretaris van Centrum. Yvonne Jakobs werkt sinds 2002 bij de gemeente Amsterdam, waarvan de laatste 3,5 jaar als stadsdeelsecretaris Zuid.

 

Bas van Spréw

In Amsterdam is Bas van Spréw benoemd tot stadsdeelsecretaris van Zuidoost. Van Spréw werkt bij de gemeente Amsterdam sinds 2010, onder andere in de functie van adjunct- directeur Kunst en Cultuur van het cluster Ruimte en Economie.

 

Corien Prins

Bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is Corien Prins voorgedragen als voorzitter. Zij volgt André Knottnerus op. Prins is decaan aan de Tilburg Law School (Tilburg University) en daarnaast hoogleraar Recht en Informatisering aan dezelfde universiteit.

 

Jaap Uijlenbroek

Bij het ministerie van Financiën is Jaap Uijlenbroek benoemd tot directeur-generaal Belastingdienst. Hij was directeurgeneraal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Eric Dammingh

Met ingang van 1 januari 2017 is Eric Dammingh aangesteld als griffier van Haaren. Dammingh is vanaf oktober 2015 al werkzaam als plaatsvervangend griffier in Haaren.

 

Joan Leemhuis-Stout

Met ingang van 1 maart is Joan Leemhuis-Stout lid geworden van het Kapittel voor de Civiele Orden. Leemhuis-Stout (VVD, 70) was tot 1 maart 2017 waarnemend commissaris van de koning in de provincie Fryslân. Verder is zij onder andere commissaris van de koningin in de provincie Zuid-Holland en waarnemend burgemeester van Leidschendam- Voorburg en Schiedam geweest.

 

Liesbeth Spies

Het bestuur van het Genootschap van Burgemeesters heeft Liesbeth Spies voorgedragen als nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Arno Brok, is commissaris van de koning in Friesland geworden. Spies (CDA) is burgemeester van Alphen aan den Rijn. Zij was in 2014 waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht. Daarvoor was ze van 2011 tot 2012 minister van Binnenlandse Zaken. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid.

 

Marcelis Boereboom

Met ingang van 15 april wordt Marcelis Boereboom benoemd tot directeur- generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Boereboom is sinds 2013 directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij hetzelfde ministerie was hij van april 2016 tot en met augustus 2016 tevens waarnemend secretaris- generaal.

 

Bart Jan van Ettekoven

Met ingang van 1 mei wordt Bart Jan van Ettekoven voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als opvolger van Jaap Polak op. Hij is op dit moment staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak en voorzitter van de Ruimtelijke-Ordeningskamer. Sinds 2009 is hij ook hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Barometer:

28 lokale en provinciale politici naar de Tweede Kamer:

14 raadsleden

6 leden van Provinciale Staten

6 wethouders

1 burgemeester

1 lid dagelijks bestuur stadsdeel

 

Michael Sijbom: naar de Nam

Burgemeester Michael Sijbom van de gemeente Losser heeft besloten om in mei 2017 zijn ambt als burgemeester van Losser neer te leggen. Er komt dus geen tweede termijn van zes jaar. Op 23 september 2017 zou de eerste termijn van Sijbom als burgemeester van Losser aflopen.

 

Nieuwe uitdaging

Sijbom: ‘Na een periode van zorgvuldige afweging heb ik besloten om mijn ambt als burgemeester van Losser neer te leggen. Ik begin dus niet aan een tweede termijn van zes jaar als burgemeester van onze prachtige en fijne gemeente Losser. De reden om te stoppen als burgemeester van Losser is, dat ik ga verhuizen naar het Noorden van ons land. Ik heb daar een nieuwe professionele uitdaging gevonden als manager bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).’

 

Combi werk en privé

Sijbom vervolgt: ‘Een andere overweging om deze functie te aanvaarden is, dat ik in deze nieuwe functie mijn werk en privéleven beter kan combineren. En dat vind ik in deze periode van mijn leven van doorslaggevend belang. Dat neemt vanzelfsprekend niet weg, dat de beslissing om te stoppen als burgemeester van Losser me erg zwaar valt. Maar gelukkig gaat het weer goed met Losser. Dat maakt het wel makkelijker om deze prachtige gemeente achter me te laten.’