of 59250 LinkedIn

Personalia 06-2015

HARRY BRINKMAN 
De burgemeester van Beemster, Harry Brinkman (CDA), neemt op 1 april 2015 afscheid. Hij is dan twaalf jaar burgemeester van Beemster geweest en gaat met pensioen. Eerder was hij acht jaar wethouder van Purmerend. Joyce van Beek (CDA) is per 16 april 2015 benoemd tot zijn opvolgster. 

Liesbeth Spies
Liesbeth Spies

LIESBETH SPIES
Per 1 februari is Liesbeth Spies benoemd als bestuurslid van Nationaal Groenfonds. De provincies, verantwoordelijk voor deze benoeming, hebben Spies gekozen vanwege haar brede politieke ervaring. Spies is sinds vorig jaar burgemeester van Alphen aan den Rijn. Eerder was zij onder meer minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Rutte I.


COR HIENKENS
In Landsmeer neemt Cor Hienkens in april afscheid als wethouder. Hienkens is in mei 2013 wethouder Jan de Boer opgevolgd nadat deze was benoemd tot burgemeester van de gemeente Buren. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben de vijf coalitiepartijen in de raad besloten om tijdelijk drie wethouders aan te stellen. Hienkens is daarom gevraagd om langer aan te blijven als derde wethouder. Deze termijn loopt eind april 2015 af.

GEERT VAN MAANEN
Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt Geert van Maanen per 1 april waarnemend secretaris-generaal. Hij volgt Leon van Halder op, die bestuursvoorzitter bij het Radboudumc wordt. Van Maanen vervult de waarneming vanuit en naast zijn huidige functie als directeur van ABDTOPConsult. Hij was tot november 2013 secretaris- generaal bij het ministerie van VWS.

ONNO VAN VELDHUIZEN
Op dinsdag 10 maart stemde de gemeenteraad van Hoorn in met de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Onno van Veldhuizen. De tweede ambtstermijn van de burgemeester loopt op 1 augustus 2015 af. Eerder maakte hij bekend ook voor een derde termijn beschikbaar te zijn.

FRANS WEEKERS
In Heerlen is met ingang van 1 april Frans Weekers (VVD, 47) benoemd tot waarnemend burgemeester. Weekers was eerder staatssecretaris van Financiën, lid van de Tweede Kamer en raadslid in Weert. Hij volgt Paul Depla op, die burgemeester van Breda is geworden.

BAS JAN VAN BOCHOVE
De commissaris van de koning, Johan Remkes, heeft aan de gemeenteraad van Weesp meegedeeld het waarnemerschap van burgemeester Bas Jan van Bochove te verlengen tot na de bestuurskrachtmeting van eind 2016. De gemeenteraad had hiertoe een verzoek ingediend. Van Bochove (CDA) is per april 2014 benoemd als opvolger van Bart Horseling.

MARC WEERTS
In Nissewaard is Marc Weerts benoemd tot gemeentesecretaris. Hij volgt Joop Pol op die met pensioen gaat. Weerts, die nu clusterdirecteur beleid en projecten in Nissewaard is, begint op 1 mei in zijn nieuwe functie. De gemeente Nissewaard is per 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten Bernisse en Spijkenisse.

CATRIEN LENSTRA
In Amsterdam is met ingang van 1 februari 2015 Catrien Lenstra benoemd tot directeur juridische zaken (DJZ). Lenstra begon haar carrière als advocaat bij een advocatenkantoor in Amsterdam. In 2007 begon haar loopbaan bij de gemeente om een praktijk van advocaten in loondienst op te zetten.

HENK OVINK
Het kabinet heeft Henk Ovink benoemd tot eerste Watergezant. De Watergezant, het boegbeeld van de Nederlandse watersector, moet de Nederlandse kennis en kunde in het buitenland aan de man gaan brengen. Ovink werkt bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is momenteel gedetacheerd als adviseur van de Amerikaanse overheid.

JEROEN SANDERS
De huidige loco- secretaris Jeroen Sanders blijft in Reusel-De Mierden tijdens de afwezigheid van gemeentesecretaris Menno Doeven diens functie waarnemen. Sanders treedt terug als afdelingshoofd Ontwikkeling en Dienstverlening. Nannie Villevoye wordt waarnemend afdelingshoofd.

IDA OOSTMEIJER-OOSTING
In Emmen is Ida Oostmeijer-Oosting begonnen als gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Ze volgt hiermee Arjen Mewe op, die met pensioen is gegaan. Eerder bekleedde Oostmeijer- Oosting een zelfde functie bij de gemeenten Assen en Meppel.

FRANK WIERTZ
De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben besloten om met elkaar een herindelingstraject in te gaan. Gemeentesecretaris Frank Wiertz wordt projectmanager van deze herindeling. Hij legt zijn functie als gemeentesecretaris van Hoogezand-Sappemeer neer.

JO STEINBUSCH
Met ingang van 1 mei Jo Steinbusch de nieuwe gemeentesecretaris van Veere. Hij volgt Rudie Heintjes op, die op 1 maart start als gemeentesecretaris/ algemeen directeur van Oud-Beijerland. Steinbusch is momenteel werkzaam als algemeen directeur van de intergemeentelijke sociale dienst voor Brunssum, Onderbanken en Landgraaf.

PETER VERHOEVEN
Op 1 februari 2015 is de nieuwe directeur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe, Peter Verhoeven, benoemd. Verhoeven begon in september 2011 als kwartiermaker voor ODNV, toen nog gedetacheerd vanuit de gemeente Harderwijk.

ARIAN KUIL
Vanaf 1 maart 2015 wordt Arian Kuil senior beleidsadviseur en teamleider communicatie in Doetinchem. Hij was eerder werkzaam bij het waterschap Rijn en IJssel. Zijn taken bij het waterschap worden voorlopig waargenomen door Koen van Tankeren.

SASKIA STUIVELING
De president van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling, gaat met pensioen. De voorzitter stopt per 1 juni, omdat ze dan 70 jaar is geworden. Bestuurslid en oud-Kamerlid Kees Vendrik neemt vanaf 1 juni de taken van Stuiveling over. Zo gauw een nieuw collegelid benoemd is en het college weer uit drie leden bestaat zal uit hun midden een nieuwe president benoemd worden.

MARGOT SCHELTEMA
De aandeelhouder van De Nederlandsche Bank, de Staat der Nederlanden, heeft Margot Scheltema per 1 september 2015 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van DNB. Scheltema is jurist en heeft gedurende 25 jaar diverse managementfuncties bij Shell vervuld, waaronder financieel directeur van Shell Nederland. Zij heeft de afgelopen jaren haar kennis en ervaring ingezet voor toezichthoudende functies bij een aantal financiële instellingen.

PIETER HASEKAMP
Bij het ministerie van Financiën wordt Pieter Hasekamp directeur-generaal Fiscale Zaken. De benoeming gaat in op 15 mei 2015. Hasekamp is sinds 2008 algemeen directeur bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daarvoor was hij werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Financiën. Hasekamp volgt Angelique Berg op die benoemd is tot directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

SOLLICITANTEN
Voor het burgemeesterschap van Hellevoetsluis hebben 17 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De sollicitanten – dertien mannen en vier vrouwen – variëren in leeftijd van 43 tot 61 jaar. Zes van hen zijn lid van het CDA, vier zijn van de VVD, drie van de PvdA, twee van D66, één van de ChristenUnie en één is partijloos. In Hellevoetsluis is in september 2012 een burgemeestersvacature ontstaan na de pensionering van burgemeester Corstiaan Kleijwegt. Vanaf 1 september 2012 tot 1 september 2014 was Erik van Heijningen waarnemend burgemeester. Daarna werd Wubbo Tempel waarnemend burgemeester.

Naar het ambt van burgemeester van Alkmaar hebben 18 personen gesolliciteerd, 8 vrouwen en 10 mannen. Van de sollicitanten zijn er 2 lid van het CDA en één sollicitant is lid van de PvdA. Van de anderen is de politieke voorkeur onbekend.

Burgemeestersvacature

Het burgemeesterschap van Enschede is vacant per 2 januari 2015 2015. De gemeente heeft circa 158.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.691,95 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 6 april maart 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 16 maart 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Het burgemeesterschap van Heerlen is vacant per 16 maart 2015. De gemeente heeft circa 88.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.626,59 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 13 april maart 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 23 maart 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.  Voor het burgemeesterschap van Vlieland hadden zich 39 sollicitanten gemeld. De uit de gemeenteraad samengestelde vertrouwenscommissie voerde gesprekken met de geselecteerde sollicitanten, maar kwam niet tot een eenduidig oordeel. Ella Schadd is de huidige waarnemend burgemeester.

Barometer: Vlieland
Voor het burgemeesterschap van Vlieland hadden zich 39 sollicitanten gemeld. De uit de gemeenteraad samengestelde vertrouwenscommissie voerde gesprekken met de geselecteerde sollicitanten, maar kwam niet tot een eenduidig oordeel. Ella Schadd is de huidige waarnemend burgemeester.