of 59281 LinkedIn

Personalia 05-2018

In Flevoland hebben de gedeputeerden Jaap Lodders (VVD), Jan-Nico Appelman (CDA) en Michiel Rijsberman (D66) hun ontslag ingediend. Een constructieve samenwerking binnen het college is niet meer mogelijk door de verstoorde verhoudingen. 

Koos Janssen
Koos Janssen

Koos Janssen
In Zeist is burgemeester Koos Janssen herbenoemd. Janssen (CDA, 62) begint aan zijn derde termijn als burgemeester van Zeist. Eerder was hij wethouder in Woerden en burgemeester van Bunnik en Soest.

Laila Driessen
Ook de komende zes jaar is Laila Driessen (VVD, 64) burgemeester van Leiderdorp. Van 1982 tot 1994 was Driessen gemeenteraadslid van Leiden. In 2003 werd ze lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en nadat gedeputeerde Ton Hooijmaijers was opgestapt, werd ze in 2009 gedeputeerde. In 2012 werd ze benoemd tot burgemeester van Leiderdorp.

Harald Bergmann
De gemeenteraad van Middelburg heeft burgemeester Harald Bergmann (VVD, 51) aanbevolen voor herbenoeming. Sinds augustus 2012 is hij burgemeester van Middelburg. Daarvoor was hij burgemeester van Albrandswaard en voorzitter van het dagelijks bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Stadscentrum.

Milo Schoenmaker
De gemeenteraad van Gouda heeft burgemeester Milo Schoenmaker voorgedragen voor herbenoeming. Schoenmaker (VVD, 50) is sinds december 2012 burgemeester van Gouda. Eerder was hij raadslid en wethouder in Haarlemmermeer en burgemeester van Bussum.


Willemien de Graaf
In Leusden is Willemien de Graaf-Koelewijn per 1 maart benoemd tot gemeentesecretaris. De Graaf volgt Erik Luchtenburg op. De Graaf is sinds februari 2006 werkzaam voor Leusden. Aanvankelijk als beleidsadviseur sociale zaken, daarna als teamleider, afdelingshoofd en organisatiemanager. Sinds september 2017 was de Graaf waarnemend directeur- secretaris.

Leendert Maarleveld
Bij de provincie Drenthe is Leendert Maarleveld benoemd tot interim directeur-secretaris. Maarleveld was tot 1 januari gemeentesecretaris van De Fryske Marren. Loco- gemeentesecretaris Ben Siebers neemt de taken van Maarlevelt waar.

Krista Goossens
De gemeenteraad van Leerdam heeft Krista Goossens tot beoogd griffier van de fusiegemeente Vijfheerenlanden benoemd. Vijfheerenlanden ontstaat op 1 januari 2019 uit de samenvoeging van de gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam. Goossens was griffier in Vught en voordien plaatsvervangend griffier in Oss.

Jeroen Hatenboer
In Enschede is wethouder Jeroen Hatenboer (VVD) gestopt. De VVD’er zegt dat er over twee van zijn grote projecten geen besluit genomen wordt, omdat een aantal politieke partijen obstructie pleegt. Hatenboer was sinds 2010 wethouder in Enschede.

Jan van Cranenbroek
Wethouder Jan van Cranenbroek van Baarle-Nassau heeft zijn ontslag ingediend vanwege een declaratiemisser van maximaal een paar honderd euro. De wethouder erkende dat hij in de fout was gegaan. De wethouder stortte daarom 152,04 euro terug en bood zijn excuses aan. De kwestie was voor de rest van het college van burgemeester en wethouders reden om onderzoek te laten doen naar de integriteit van de CDA-wethouder.

Pex Langenberg
De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (D66) is uit eigen beweging opgestapt vanwege zijn rol bij de aanleg van de Hoekse Lijn. De nieuwe metrolijn van Rotterdam naar Hoek van Holland valt 90 miljoen euro duurder uit en is meer dan een jaar vertraagd. Langenberg was sinds 2014 wethouder in Rotterdam. Daarvoor werkte hij onder meer als directeur Topsector Water en Water Internationaal op het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wouter van Zandbrink
Sinds 13 februari is Wouter van Zandbrink Eerste Kamerlid voor de PvdA. Van Zandbrink was onder meer regiomanager bij de Dienst Landelijk Gebied en lid van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten van Zeeland. Hij is de opvolger van Marleen Barth.

Vera de Witte
Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek begint Vera de Witte als directeur Centrale Beleidsstaf. De Witte is nu directeur Communicatie van de VNG. Eerder werkte ze als hoofd van de afdeling communicatie en marketing bij het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein.

Commissaris van de koning:
vacature commissaris van de koning

Het ambt van commissaris van de koning in de provincie Overijssel is per 26 oktober 2017 vacant. De bezoldiging behorende bij het ambt van commissaris van de Koning bedraagt € 11.427,98 bruto per maand. U kunt de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij het hoofd van de afdeling politieke ambtsdragers/kabinet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt solliciteren op deze vacature tot 29 maart 2018. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 8 maart 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer:
Gemeeteraadsverkiezingen
Partijen per gemeente
Het aantal partijen, dat aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet, is het hoogst in Amsterdam: 28. In Schiermonnikoog, Rozendaal, Mill en St. Hubert, Vlieland, Sint Anthonis en Bunnik is het aantal partijen het laagst:
Bron: Universiteit van Twente

Bram van Hemmen
De gemeenteraad van Sliedrecht heeft burgemeester Bram van Hemmen (CDA, 45) voorgedragen voor herbenoeming. Van Hemmen werd geïnstalleerd als burgemeester van Sliedrecht op 27 november 2012. Eerder was hij wethouder van de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde.

Dagmar van Deurzen
Met ingang van 7 mei is Dagmar van Deurzen benoemd tot gemeentesecretaris van Uden. Van Deurzen is nu nog gemeentesecretaris in Sint-Michielsgestel. Ze volgt Jeroen Smarius op, die lid van het directieteam van Noord-Brabant is geworden.

Hugo Aalders
Per 1 februari 2018 is Hugo Aalders directeur van VNG Realisatie. Aalders heeft ruim 20 jaar ervaring in het publieke domein. Hij volgt Ingrid Hoogstrate op, die sinds 1 juni 2017 met leiding gaf aan KING als waarnemend directeur.

Jan Hendrik Dronkers
Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wordt Jan Hendrik Dronkers directeur- generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en tevens locosecretaris- generaal. Dronkers vervult sinds mei 2017 de functie van locosecretaris- generaal bij IenW.

Erik Jan van Kempen
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) wordt Erik Jan van Kempen programma- directeur- generaal Omgevingswet. Van Kempen is sinds 2013 directeur Woningmarkt bij het ministerie van BZK en sinds 2016 tevens plaatsvervangend directeur-generaal.

Titia Cnossen
De burgemeester van Woudenberg, Titia Cnossen (ChristenUnie, 60), is herbenoemd. Toen ze in 2012 werd geïnstalleerd was ze de eerste vrouwelijke CU-burgemeester van Nederland. Eerder was ze onder meer wethouder in Berkel en Rodenrijs en Woerden.

Nicolette van Waart
Met ingang van 1 mei is Nicolette van Waart benoemd tot gemeentesecretaris van Brielle. Zij volgt Piet Schouten op. Arjan Korthout is nu nog interim-gemeentesecretaris in Brielle. Van Waart zal vanaf 1 januari 2019 tevens deel uit gaan maken van de directie van de Werkorganisatie Voorne, waarin de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hun ambtelijke organisaties samenbrengen. Van Waart is nu nog gemeentesecretaris in Doetinchem.

Sven Breedijk
In Amsterdam is Sven Breedijk benoemd tot directeur Middelen en Control /concerncontroller. De benoeming is per 1 maart ingegaan. Breedijk is sinds mei 2015 lid van de directie van de Belastingdienst en tevens directeur van de concernstaf. Eerder vervulde hij diverse functies binnen het ministerie van Financiën, onder meer bij de Inspectie Rijksfinanciën en directie Financiële Markten.

Geert van Boxtel
Voor vernieuwing en verbreding van de hedendaagse symfonische muziekvoorziening in Brabant, heeft de provincie Noord-Brabant een arrangeur benoemd. Geert van Boxtel gaat aan de slag in deze functie. De arrangeur gaat met makers, componisten, musici, gezelschappen en podia in Brabant experimenteren met het verbinden van een breed publiek aan klassieke en hedendaagse gecomponeerde muziek.

Renate Breevaart
De gemeenteraad van Veenendaal heeft Renate Breevaart aangewezen als plaatsvervangend raadsgriffier. Breevaart werkt in Veenendaal als raadsadviseur. Eerder werkte ze als beleidsmedewerker in Veenendaal en daarvoor als beleidsmedewerker in Opsterland en Leeuwarden.

Marcolino Franco en Mervyn Stegers
Staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) heeft Marcolino (Mike) Franco beëdigd als regeringscommissaris van Sint Eustatius. Mervyn Stegers is beëdigd als plaatsvervangend regeringscommissaris. Franco heeft meer dan twintig jaar ervaring in politieke en bestuurlijke functies. Stegers was eerder wethouder in Den Helder en burgemeester van Tubbergen.