of 59123 LinkedIn

Personalia 05-2016

Naar het burgemeesterschap van Oude IJsselstreek hebben 22 mannen en 1 vrouw gesolliciteerd. Zes kandidaten zijn lid van de VVD, 5 van het CDA, 4 van de PvdA, 3 van D66, 1 van de SP, 1 van een lokale partij. Van 3 kandidaten is de politieke voorkeur onbekend.

Theo van Eijk
Theo van Eijk

Theo van Eijk
Oud-burgemeester van Medemblik Theo van Eijk (CDA) is voorgedragen als nieuwe wethouder in Hoorn. Hij wordt de opvolger van Michiel Pijl, die burgemeester in Drechterland wordt. Van Eijk is jarenlang voorzitter geweest van de Rotterdamse deelgemeente Hoek van Holland. Verder is hij in Medemblik, Hollands Kroon, Aalsmeer, Uitgeest en Montfoort (waarnemend) burgemeester geweest. Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 werd Theo van Eijk statenlid en fractievoorzitter voor het CDA Noord-Holland.

René van Diessen
Met ingang van 1 maart 2016 is René van Diessen (VVD) benoemd tot waar­nemend burgemeester van Gemert-Bakel. Hij volgt Jan van Zomeren op, aan wie met ingang van 1 maart eervol ontslag is verleend. Van Diessen was eerder waarnemend burgemeester in Dongen en Geldrop-Mierlo. Daarvóór was hij onder meer wethouder van Tilburg en lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Flevoland.

Geke Faber
Per 1 oktober vertrekt burgemeester Geke Faber uit Zaanstad. Ze is daar dan negen jaar burgemeester geweest. Faber schrijft aan de gemeente dat ze al eerder heeft aangegeven haar tweede ambtsperiode niet vol te maken. Faber was eerder staatssecretaris bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, burgemeester van Zeewolde en waarnemend burgemeester in Wageningen en Den Helder.

Ton Steenbakker
De coalitie van de gemeente Geldrop- Mierlo is gevallen. De grootste coalitiepartij DGG trok er zelf de stekker uit nadat coalitiepartners CDA en SP een motie van wantrouwen indienden aan het adres van DGG en DGG- wethouder Ton Steenbakkers. Steenbakkers kon vervolgens niet anders dan opstappen. De wethouders Marc Jeucken, Renée Hoekman Sulman en Miranda Verdouw gaan samen verder als minderheidcollege tot er een nieuw college is gevormd. Verdouw neemt de taken van Steenbakkers over.

Boudewijn Marinussen
Gemeentesecretaris Boudewijn Marinussen heeft besloten de gemeente Goeree-Overflakkee te verlaten. Hij treedt op 1 april in dienst van Zeelenberg Professionals. Marinussen was vanaf augustus 2012 beoogd gemeentesecretaris in aanloop naar de herindeling en vanaf 1 januari 2013 de eerste gemeentesecretaris/algemeen ­directeur van Goeree-Overflakkee. Krijn Kasteleijn is ­benoemd tot waarnemend gemeentesecretaris.

Wim van Twuijver
Met ingang van 1 mei 2016 wordt Wim van Twuijver de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen-directeur van Alkmaar. Van Twuijver is nu werkzaam in Hollands Kroon in dezelfde functie. Daarnaast is Van Twuijver het afgelopen jaar negen maanden secretaris van het Caribische eiland Saba geweest. Daarvoor was hij werkzaam bij de politie Amsterdam-Amstelland en in Oostzaan als beleidsmedewerker veiligheid.

Marco Wilke
De gemeenteraad van Nijmegen heeft Marco Wilke voor een periode van zes jaar benoemd tot voorzitter van de Rekenkamer. Hij volgt hiermee Ad van Ruth op, wiens termijn afloopt. Wilke heeft, onder meer als directeur bij verschillende gemeenten en als vakbondsbestuurder, veel kennis van en netwerk in het publieke domein vergaard. Hij was onder meer Kroonlid van de SER. Op dit moment is Wilke senior adviseur bij BMC.

Jeroen Verheijen
In Hillegom is Jeroen Verheijen (VVD, 46) benoemd tot wethouder. Hij volgt Ivo ten Hagen op, die in december zijn ontslag had ingediend. Verheijen is eerder acht jaar wethouder geweest in Uithoorn.

Herman Sietsma
Bij de Zuidelijke Rekenkamer is Herman Sietsma aangesteld als nieuw bestuurslid. Sietsma is de opvolger van Leo Markensteyn, die begin januari overleed. Sietsma was van 2000 tot 2011 provinciesecretaris-­directeur van de provincie Utrecht.

Fenna Beekmans
De directeur van kenniscentrum Europa decentraal, Fenna Beekmans-Pols, is benoemd tot lid van het REFIT-platform. Zij is directeur van Europa decentraal, het kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de koepelorganisaties het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. Het REFIT Platform kijkt hoe de EU-wetgeving eenvoudiger en goedkoper kan.

Jeroen Pepers
Per 9 mei wordt Jeroen Pepers algemeen directeur van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Pepers vertrekt als directeur van het A+O fonds Gemeenten, waar hij sinds december 2010 directeur is.

Rob van Wuijtswinkel
Per 15 mei 2016 heeft Arnhem een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen ­directeur: Rob van Wuijtswinkel. Hij volgt Caroline van de Wiel op. Wuijtswinkel is op dit moment nog lid van de directieraad van Nijmegen en hij was eerder waarnemend gemeentesecretaris van Nijmegen en werkzaam bij het ministerie van Financiën.

Hans Spigt
Op 1 maart 2016 begint Hans Spigt als voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Hij volgt Hans Kamps op. Spigt was eerder wethouder in Dordrecht en Utrecht en bestuurslid van de VNG.

Jan Jaap den Hollander
In Schiedam is Jan Jaap den Hollander benoemd tot interim griffier. Hij volgt griffier Jan Gordijn op, die een andere functie binnen de gemeente heeft aanvaard. Den Hollander wordt bij de gemeente Schiedam gedetacheerd via Rijnconsult.

Trudy Vos
Vanaf 1 mei zal Trudy Vos (55) de functie van lid College van Bestuur ROC van Twente vervullen. Daarmee volgt zij Remco Meijerink op. Vos is op dit moment secretaris / algemeen directeur Regio Twente.

Jack van der Hoek
In Noord-Holland is Jack van der Hoek benoemd tot gedeputeerde. Van der Hoek was sinds april 2010 wethouder in Haarlem. Daarvoor was hij wethouder van Uitgeest. Hij volgt Ralph de Vries op.

Jan Monsma
De stichting J.H. Christiaanse benoemt Jan Monsma tot hoogleraar op de leerstoel Heffingen van lokale overheden en tot wetenschappelijk directeur van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL). Naast hoogleraar is hij ook afdelings­voorzitter belastingrecht in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Ronald Prins
In Rotterdam is Ronald Prins benoemd tot directeur Ruimtelijk-Economische Ontwikkeling (REO) bij het cluster Stadsontwikkeling. Prins komt over van de gemeente Amsterdam waar hij werkt als Transformatiemanager Financiële Domein. Hiervoor werkte hij als directeur Financiën en Bedrijfsvoering het Ontwikkelingsbedrijf van de Amsterdam.

Burgemeesters vacatures
Eindhoven
Het burgemeesterschap van Eindhoven is vacant per 1 september 2016. De gemeente heeft circa 223.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.520,48 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 24 maart 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 3 maart 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant. 

Papendrecht
Het burgemeesterschap van Papendrecht is vacant per 1 oktober 2016. De gemeente heeft circa 32.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 30 maart 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 7 maart 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometers: Ambtenaar gemeente vaakst ziek
Het ziekteverzuim is met 5,1 procent het hoogste bij de gemeenten, terwijl deze bij de waterschappen en provincies respectievelijk 4,1 en 3,9 procent bedraagt.
Bron: Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren