of 59250 LinkedIn

Personalia 05-2015

Er zijn 18 sollicitaties ontvangen voor het vacante ambt van burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo, waaronder twee van vrouwelijke kandidaten. Van de sollicitanten zijn 6 lid van het CDA, 7 van de VVD en 3 van de PvdA.

Driek van de Vondervoort
Driek van de Vondervoort

Per 1 januari 2016 stopt Driek van de Vondervoort als burgemeester van Bergeijk. Hij wordt dit jaar 67. Van de Vondervoort kondigt zijn vertrek nu aan om de raad voldoende tijd te geven een opvolger te zoeken. Hij werd in 2008 benoemd tot burgemeester van Bergeijk.

Op verzoek van de fractievoorzitters van gemeente Diemen is de huidige burgemeester Amy Koopmanschap (Groen- Links, 63) benoemd tot waarnemend burgemeester van Diemen. Koopmanschap is per 1 maart 2015 eervol ontslagen en blijft als waarnemer aan tot de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Met ingang van 1 maart 2015 is, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend aan burgemeester Hans Ubachs van Laarbeek. Frans Ronnes was al aangesteld als waarnemend burgemeester en blijft die functie voorlopig vervullen.

De gemeenteraad van Leusden heeft besloten Annemieke Vermeulen aan te bevelen voor herbenoeming van haar tweede termijn als burgemeester van Leusden. Vermeulen is sinds 2 juli 2009 burgemeester van Leusden. Daarvoor was zij burgemeester van Millingen aan de Rijn.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/ MOgroep) heeft met de benoeming van Jan Hamming een nieuwe voorzitter. Hij volgt Saskia Noorman-den Uyl op. Hamming is nu burgemeester van Heusden en was eerder wethouder in Tilburg. Van 2012 tot juli 2014 was hij lid van het algemeen bestuur van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en sinds september 2014 van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.

Oud-burgemeester van Medemblik, Theo van Eijk, neemt de plaats van terugtredend burgemeester Bert Jansen van Montfoort in. Jansen maakte deze week bekend vervroegd op te stappen vanwege de crisis binnen het gemeentebestuur. Van Eijk was van 2007 tot 2011 burgemeester in Medemblik. Daarna was hij waarnemend burgemeester in Uitgeest, Hollands Kroon en Aalsmeer.

De gemeenteraad van Harlingen heeft Roel Sluiter voorgedragen als burgemeester. Sluiter (PvdA) is sinds februari 2012 al aan de slag als waarnemend burgemeester van Harlingen. Voor een waarnemend burgemeester was gekozen omdat nog niet bekend was dat Harlingen een zelfstandige gemeente zou blijven.

De gemeenteraad van Borger-Odoorn draagt Jan Seton (CDA, 44) voor als nieuwe burgemeester. Op dit moment is hij werkzaam als adjunct-directeur van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten. Tot mei 2014 was hij in Groningen werkzaam als wethouder voor het CDA.

Vanwege gezondheidsredenen stopt Henk Heuverling als wethouder van Waalwijk. Heuverling heeft al langer problemen met zijn gezondheid. Uitgesmeerd over twee periodes is Heuverling 24 jaar wethouder. Eerst van 1978 tot 1995 en daarna van juni 2008 tot heden. Lokaal Belang stelt Hans Brekelmans voor als opvolger van Heuverling.

Per 1 mei 2015 is Ferdinand Contant benoemd tot gemeentesecretaris van Putten. Contant is op dit moment werkzaam als griffier in Nieuwegein.

In Bloemendaal is Richard Kruijswijk (GroenLinks) benoemd tot wethouder. Kruijswijk is sinds 2009 fractievoorzitter van Groen- Links Bloemendaal.

In Nieuwegein is Elly Liebregts benoemd tot gemeentesecretaris. Nieuwegein. Ze begint op 13 april 2015. Haar huidige functie is die van directeur strategie en ontwikkeling in Houten. Ze volgt Piet van Elteren op, die met pensioen is gegaan.

Algemeen directeur en gemeentesecretaris van Laarbeek, Carelien Liebrecht, heeft per 1 april een nieuwe betrekking bij bureau Geerts & Partners en gaat daar aan de slag als interim-manager en consultant. Liebrecht was tien jaar gemeentesecretaris in Laarbeek.

In samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Digicommissaris Bas Eenhoorn Patrick van Domburg aangesteld als adviseur en ambassadeur. Van Domburg gaat zich richten op de gemeentelijke overheid. Van Domburg was eerder wethouder van Zoetermeer.

In de nieuwe gemeente Gooise Meren is Dick van Huizen de beoogd gemeentesecretaris. Van Huizen is momenteel gemeentesecretaris van Bussum, de gemeente die per 1 januari 2016 samen met Naarden en Muiden opgaat in de gemeente Gooise Meren.

In Maastricht is Judith Goossens voorgedragen voor benoeming tot griffier. Goossens, is nu nog manager van het team advies en management ondersteuning in Valkenswaard. Ze was eerder griffier in Nederweert.

Met ingang van 16 april 2015 is Joyce van Beek (CDA, 45) benoemd tot burgemeester van Beemster. Van Beek is acht jaar wethouder geweest in Leusden. Zij is de opvolgster van Harry Brinkman die kenbaar heeft gemaakt af te zien van een nieuwe ambtsperiode in verband met zijn komende pensionering.

Bij de Inspectie van het Onderwijs wordt Monique Vogelzang inspecteur-generaal van het Onderwijs. De benoeming gaat in op 9 april 2015. Vogelzang is sinds november 2013 hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Ze begon haar loopbaan op de afdeling Culturele Zaken bij de gemeente Rotterdam. Zij volgt Annette Roeters op.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft besloten om met ingang van 1 april 2015 Annet Bertram te benoemen tot secretaris-generaal. In de per 1 januari 2015 gevormde MRDH werken 23 gemeenten samen op de terreinen van verkeer, openbaar vervoer en economisch vestigingsklimaat. Bertram zal de functie uitvoeren naast haar huidige functie als gemeentesecretaris van Den Haag.

De gemeenteraad van Rotterdam heeft Paul Hofstra met ingang van 1 juni 2015 voor zijn tweede ambtsperiode herbenoemd tot directeur Rekenkamer Rotterdam. Hofstra is sinds 2009 directeur van de Rekenkamer.

De raad van Sliedrecht heeft Rumo van Aalst met ingang van 13 april 2015 benoemd als nieuwe griffier. Van Aalst is nu nog raadsgriffier in Oudewater. In Sliedrecht volgt hij Marcel van Dam op die de functie op interim-basis sinds mei 2014 heeft vervuld.

Per 1 april 2015 is Anke Swets benoemd tot raadsgriffier in Ouder-Amstel. Tot voor kort was Swets plaatsvervangend griffier in Utrechtse Heuvelrug. Ze volgt William van Zanen op, die raadsgriffier in Houten is. Mechtild Rietveld is op dit moment nog interim griffier.

Comité van de Regio’s
24 Nederlandse gemeentelijke en provinciale bestuurders zijn benoemd binnen het Comité van de Regio’s (CvdR) — de EU-assemblee van lokale en regionale overheden. De Nederlandse delegatie bestaat uit twaalf leden en twaalf plaatsvervangers. Onder de gewone leden zijn: Ralph de Vries, gedeputeerde van de provincie Utrecht; Bert Gijsberts, gedeputeerde van de provincie Flevoland en Onno Hoes, burgemeester van Maastricht.

OVERLEDEN
Op 62-jarige leeftijd is wethouder Henk van Rhee van Stichtse Vecht overleden. Van Rhee was wethouder van Stichtse Vecht namens ChristenUnie-SGP en nieuwkomer in het college dat in 2014 aantrad. Vóór zijn wethouderschap was Van Rhee onder meer algemeen directeur van de christelijke organisatie Tot Heil des Volks, directeur van het partijbureau van de ChristenUnie en campagneleider.

Oud-wethouder Kees Bakx van Bergen op Zoom is op 63-jarige leeftijd overleden. Bakx was van 1986 tot 1994 wethouder voor de PvdA.

Hank Smits-Van Kwawegen is op 85 jarige leeftijd overleden. Smits-Van Kwawegen was wethouder in Waalwijk in de periode 1984 tot 1994. Daarvoor was ze tien jaar lang raadslid in Waalwijk.

Oud-wethouder Etze Dijk van de gemeente Pekela is op 65-jarige leeftijd overleden. Dijk was wethouder van 2006 tot en met 2010. Tussen 2010 en 2014 zat hij namens de PvdA in de gemeenteraad.

BURGEMEESTERSVACATURE

Het burgemeesterschap van Almere is vacant per 18 augustus 2015. De gemeente heeft circa 197.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.691,95 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 27 maart 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 6 maart 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Het burgemeesterschap van Staphorst is vacant per 1 september 2015. De gemeente heeft 16.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.894,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 30 maart 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 9 maart 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.