of 59082 LinkedIn

Personalia 04-2018

Jan de Jong is voorgedragen als beoogd griffier van Westerkwartier. Hij is nu nog raadsgriffier van Tynaarlo. Westerkwartier is de gemeente, die op 1 januari 2019 zal ontstaan door de herindeling van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

Baukje Galama
Baukje Galama

Baukje Galama 
Burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal heeft haar ontslag ingediend. Dat deed ze naar aanleiding van gezondheidsproblemen en de vertroebelde relatie met de gemeenteraad. Galama was sinds 1 september 2009 burgemeester van Stadskanaal. Daarvoor was ze burgemeester van Vlieland. 

Pieter Heiliegers
In Uithoorn is Pieter Heiliegers benoemd tot waarnemend burgemeester. Heiliegers (VVD, 55) zal deze functie vervullen naast zijn huidige functie als burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Die gemeente zal naar verwachting per 1 januari 2019 fuseren met Haarlemmermeer. De huidige burgemeester van Uithoorn, Dagmar Oudshoorn-Tinga, treedt per 1 maart 2018 af.

Hans Beenakker
De burgemeester van Tiel, Hans Beenakker, is benoemd voor een tweede termijn. Beenakker (VVD, 52) is sinds 2012 burgemeester van Tiel. Eerder was hij wethouder van Leidschendam- Voorburg en burgemeester van Asten.

Hubert Bruls
De gemeenteraad van Nijmegen heeft Hubert Bruls (CDA, 52) voorgedragen voor herbenoeming. Hij zal na de herbenoeming aan zijn tweede termijn als burgemeester van Nijmegen beginnen. Bruls was eerder onder andere burgemeester van Venlo en wethouder van Nijmegen.

Peter Tange
In Wormerland is Peter Tange (Groen- Links, 65) herbenoemd in de functie van burgemeester. Burgemeester Tange gaat per 13 maart 2018 zijn vierde ambtstermijn in. Eerder was hij docent in het middelbaar onderwijs en directeur van verschillende scholen. Van 1982 tot 2000 was hij gemeenteraadslid van de PSP en later GroenLinks.

Peter de Koning
De gemeenteraad van Gennep heeft burgemeester Peter de Koning (VVD, 64) voorgedragen voor herbenoeming. De Koning is sinds 2012 burgemeester van Gennep. Eerder was hij onder andere wethouder in Ridderkerk en Steenbergen.

Sander Schelberg
De gemeenteraad van Hengelo heeft burgemeester Sander Schelberg voorgedragen voor een tweede termijn. Schelberg (VVD, 53) was eerder burgemeester in Schermer en Teylingen, lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, beleidsmedewerker bij de VNG en raadslid in Den Haag.

Anne Marie Smits
In De Marne is Anne Marie Smits (GroenLinks) benoemd tot wethouder. Ze volgt Herwil van Gelder op, die wethouder is geworden in Leeuwarden. Smits was al fractievoorzitter van GroenLinks in De Marne.

Arjan van Gils
Gemeentesecretaris Arjan van Gils van Amsterdam heeft aangekondigd eind juni te vertrekken. Hij heeft zes jaar voor de stad gewerkt. Eerder was Van Gils gemeentesecretaris in Rotterdam en Enschede en was hij onder meer werkzaam bij de politie Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Jacqueline Verbeek
De Utrechtse gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof heeft ontslag genomen. Zij stapt op vanwege de bevindingen in een audit over de Uithoflijn. Ook provinciesecretaris Hans Goedhart stapt op. Hij heeft zijn werkzaamheden als provinciesecretaris en algemeen directeur per direct moeten neerleggen.

Saskia Van Den Broek
In Harlingen is Saskia van den Broek benoemd tot gemeentesecretaris. Van den Broek was hiervoor werkzaam als afdelingshoofd bij de Veiligheidsregio Fryslân. Daarvoor werkte ze onder andere in de gemeenten Heerenveen en Leeuwarden. Van den Broek volgt Jornt Ozenga op, die gemeentesecretaris in Heemskerk is geworden.

Rosemarijn Dral
In Oostzaan is Rosemarijn Dral (VVD) benoemd tot wethouder. Ze volgt Tine Schaafsma op. Schaafsma moest haar wethouderschap neerleggen vanwege gezondheidsredenen. Dral was de afgelopen jaren fractievoorzitter van de partij en is ook de VVD-lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Oeds de Jager
Gemeentesecretaris Oeds de Jager stopt op 1 april 2018 als gemeentesecretaris van Tytsjerksteradiel. Hij heeft zijn werkzaamheden al neergelegd. Tot het aantreden van een nieuwe gemeentesecretaris worden zijn taken tijdelijk vervuld door loco- gemeentesecretaris Marjan van der Feen-Dijkstra. De Jager werkt sinds 2006 in Tytsjerksteradiel. Hij was daar tot 2012 algemeen directeur en vanaf 1 januari 2013 gemeentesecretaris/ algemeen directeur.

Edith van der Reijden
Bij de veiligheidsregio Zeeland is Edith van der Reijden benoemd tot commandant Brandweer en bestuurssecretaris. Zij zal op 1 maart 2018 met haar werkzaamheden starten. Van der Reijden is gespecialiseerd in crisismanagement. Ze deed veel ervaring op bij veiligheidsregio’s, waterschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hendrik Stoker
In Opmeer is wethouder Hendrik Stoker opgestapt. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan miste Stoker de steun van uit zijn partij, de VVD. Daarop sneuvelde de coalitie, reden voor Elly Deutekom (Gemeente Belangen) en Ruud Heijtink (PvdA) om ook hun portefeuille ter beschikking te stellen. De gemeenteraad heeft echter het vertrouwen uitgesproken in wethouders Deutekom en Heijtink, die tot de verkiezingen in functie zullen blijven.

Burgemeesters vacature
Midden-Groningen
Het burgemeesterschap van Midden- Groningen is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2018 vacant. De gemeente heeft circa 61.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.390,16 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 13 maart 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 19 februari 2018 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Jan Hoekema
In Langedijk heeft Jan Hoekema (D66, 67) zijn ontslag ingediend als waarnemend burgemeester. Als reden voor zijn vertrek noemt Hoekema de discussie die in de media is ontstaan rond een overeenkomst die hij destijds sloot met de gemeente Wassenaar. Zijn vrouw Marleeen Barth (PvdA) en hij bedongen dat ze na Hoekema’s afscheid als burgemeester tegen een lagere huur in de ambtswoning in Wassenaar mochten blijven wonen. Hoekema wil naar eigen zeggen niet dat de gemeente Langedijk nog langer wordt belast met de media- aandacht voor zijn persoon. Vorige week stapte Marleen Barth op als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer.

Fons Hertog
De waarnemend burgemeester van Huizen, Fons Hertog, is opgestapt. Grensoverschrijdend gedrag is volgens de gemeente de aanleiding, maar Huizen wil niet zeggen wat er precies is gebeurd. Hertog was sinds 2012 burgemeester van Huizen. In oktober werd hij 70 en daarom moest hij eigenlijk met pensioen. Maar omdat Huizen over een paar jaar samengaat met Blaricum en Laren, kwam er geen opvolger en mocht Hertog als waarnemer aanblijven. Eerder was hij burgemeester in Velsen en Haarlemmermeer en waarnemend burgemeester in Bergen en Purmerend.


Overleden:
Mirande Heffels is op 51-jarige leeftijd overleden. Heffels was griffier in Nijmegen. Eerder was ze griffier in Didam, Oost Gelre en Uden.

Annet van Schreven is op 50-jarige leeftijd overleden. Van Schreven was sinds 2013 directeur-secretaris in de provincie Drenthe. Daarvoor was ze werkzaam bij de provincie Groningen, eerst als afdelingshoofd en later als directeur- secretaris.

Oud-wethouder Jan Hemminga is op 73-jarige leeftijd overleden. Hemminga was wethouder in Utingeradeel voor de PvdA. Hij was in totaal 22 jaar lang raadslid in Utingeradeel en later, na de herindeling in Boarnsterhim.

Oud-staatssecretaris en oud-wethouder Gerard Wallis de Vries is op 81-jarige leeftijd overleden. Wallis de Vries (VVD) werkte jarenlang voor de PTT. Zijn politieke loopbaan begon in de Haagse gemeenteraad. Hij was hier vanaf september 1974 wethouder van openbare werken, verkeer en vervoer, monumentenzorg en binnenstadszaken. In januari 1978 werd hij staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) in het kabinet- Van Agt I.


Bert Kandel
In Zuidplas is Bert Kandel de nieuwe interim-gemeentesecretaris. Hij volgt de onlangs vertrokken Caroline Bos op. Na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de installatie van een nieuw college wordt een vaste gemeentesecretaris geworven. Kandel was eerder gemeentesecretaris in Moerdijk. Daarvoor was hij in diverse managementfuncties werkzaam, onder andere als stadsmarinier in Rotterdam en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Jornt Ozenga
In Heemskerk is Jornt Ozenga benoemd tot gemeentesecretaris. Hij volgt Ron Jeltema op die de functie sinds januari 2017 op interim- basis vervult. Ozenga is sinds 2012 gemeentesecretaris/ algemeen directeur van Harlingen.

Aucke van der Werff
Per 1 oktober legt burgemeester Aucke van der Werff (CDA, 64) zijn ambt als burgemeester van Noordoostpolder neer. Hij is sinds mei 2010 burgemeester van Noordoostpolder. Eerder was hij wethouder in Wymbritseradeel en burgemeester van het Bildt.

Anita Vergouwe
Gemeentesecretaris Anita Vergouwe van Gorinchem neemt na negen jaar afscheid. Haar werkzaamheden worden voorlopig overgenomen door locosecretaris Simon de Leeuw. Voordat Vergouwe in Gorinchem aantrad was ze onder meer gemeentesecretaris in Zederik en hoofd algemene en juridische zaken in Schiedam.

Willem Gradisen
De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft burgemeester Willem Gradisen (PvdA, 63) voorgedragen voor herbenoeming. Gradisen is sinds 2012 burgemeester van Mook en Middelaar. Eerder was hij onder andere wethouder in Tiel, heemraad van het Waterschap Rivierenland en burgemeester van Liesveld.

Marieke de Lange
De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft Marieke de Lange benoemd tot raadsgriffier met ingang van 15 maart 2018. Zij volgt de huidige griffier Henk van der Wel op. Momenteel is zij al werkzaam bij de gemeente Hellevoetsluis als plaatsvervangend griffier en raadsadviseur.

Cecile Bus
Met ingang van 1 maart 2018 is Cecile Bus benoemd tot raadsgriffier in Papendrecht. Ze is momenteel nog griffier in Montfoort. Daarvoor was ze onder meer plaatsvervangend raadsgriffier, secretaris van de rekenkamercommissie en clusterhoofd juridische zaken in de gemeente Assen. Ze is in Papendrecht de opvolger van Funs Bergmans, die op 1 september 2017 griffier werd van Westland.

Sybrig Kromkamp
In Pekela is Sybrig Kromkamp plaatsvervangend griffier geworden. Aan de huidige griffier Willem Meffert wordt per 1 juli 2018 eervol ontslag verleend. Op dat moment wordt Kromkamp benoemd als griffier. Er is bewust gekozen voor een overlappingsperiode om de overdracht van de oude griffier naar de nieuwe griffier op een zo zorgvuldig mogelijke wijze plaats te laten vinden.

Mark Tobeas
De gemeenteraad van Woerden heeft Mark Tobeas benoemd tot nieuwe raadsgriffier. Tobeas was de afgelopen tien jaar griffier in Binnenmaas en vervulde daarvoor de functie van griffier in de deelgemeente Hoogvliet. Tobeas volgt Erwin Geldorp op, die beoogd griffier is voor de fusiegemeente Zevenaar.

Henk Jagersma
Met ingang van 1 februari is Henk Jagersma stedelijk directeur Ruimte en Economie in Amsterdam. Jagersma was tot voor kort bestuursvoorzitter bij vermogensbeheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Daarvoor was hij onder andere directeur bij woningcorporatie Steadion en algemeen directeur Dienst stedelijke ontwikkeling in Den Haag.

Stans Goudsmit
De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel heeft Stans Goudsmit per 1 maart 2018 benoemd tot plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman. Zij zal vanaf 1 maart 2018 ook fungeren als kinderombudsman. De functie van kinderombudsman wordt nu nog vervuld door Anne Mieke Zwaneveld. Zij is sinds 2010 gemeentelijke ombudsman van Capelle aan den IJssel. Goudsmit is plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens. 

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!