of 59130 LinkedIn

Personalia 04-2017

In Waadhoeke is Tinco Lyklema voorgedragen als beoogd griffier. Lyklema is al griffier in Franekeradeel. De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot de gemeente Waadhoeke. 

Herman Kaiser
Herman Kaiser

Herman Kaiser
Burgemeester Herman Kaiser van Arnhem moet om medische redenen zijn functie neerleggen. Kaiser (CDA, 62) is sinds 2013 burgemeester van Arnhem. Daarvoor was hij onder andere burgemeester van Doetinchem, Roermond en Margraten. Boele Staal blijft waarnemend burgemeester van Arnhem totdat Herman Kaiser een definitieve opvolger heeft. De oud-commissaris van de koningin van Utrecht trad in oktober 2016 aan als waarnemer. 

Ank Bijleveld
Commissaris van de koning Ank Bijleveld- Schouten is door minister Plasterk herbenoemd. Bijleveld-Schouten is sinds januari 2011 commissaris van de koning van de provincie Overijssel. Eerder was ze onder andere staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, raadslid in Enschede en burgemeester van Hof van Twente.

Koos Karssen
In Waddinxveen is Koos Karssen (CDA, 72) benoemd tot waarnemend burgemeester. De burgemeester van Waddinxveen, Bert Cremers, heeft eind 2016 aangekondigd het ambt per 1 november 2017 te zullen neerleggen. Vanwege gezondheidsredenen is hij genoodzaakt zijn taken tijdelijk over te dragen. Karssen was van 2003 tot november 2014 burgemeester van Maassluis.

Agnes Schaap
De Renkumse gemeenteraad draagt Agnes Schaap (PvdA, 58) voor als nieuwe burgemeester. Schaap is momenteel wethouder in Wijchen. Daarvoor was zij directeur en later bestuurder van een zorginstelling. Ze volgt Hein Bloemen op, die vorig jaar als waarnemer is benoemd na het vertrek van Jean Paul Gebben.

Erica van Lente
Het voormalig Groninger PvdA-raadslid Erica van Lente (37) is benoemd tot waarnemend burgemeester van Bedum. Van Lente bekleedt het ambt tot 1 januari 2019. Dan fuseert Bedum met De Marne, Eemsmond en Winsum. Ze volgt Henk Bakker (CDA) op, die in februari 2016 stopte als burgemeester van Bedum. Zijn termijn liep af en hij wilde niet nog een periode aanblijven. Wel bleef hij waarnemend burgemeester.

Anno Wietze Hiemstra
In Appingedam is Anno Wietze Hiemstra (CDA, 38) benoemd tot waarnemend burgemeester. De benoeming van Hiemstra gaat in per 1 april en geldt voor onbepaalde tijd, zolang het proces van gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen duurt. Hij is sinds 2010 wethouder in Hoogeveen. Burgemeester Rika Pot van Appingedam heeft eerder aangegeven per 1 maart te stoppen als burgmeester, omdat de herindeling langer op zich laat wachten.

Nicole Ramaekers-Rutjens
De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft Nicole Ramaekers (50) voorgedragen als burgemeester. Zij is vanaf 2007 wethouder in Veldhoven. Ramaekers volgt Bas van den Tillaar op, die burgemeester van Vlissingen werd. Vanaf mei vorig jaar is Hans Ubachs waarnemend burgemeester van Gulpen-Wittem.

Renate Westerlaken-Loos
Per 1 maart 2017 stopt Renate Westerlaken-Loos (CDA) als burgemeester van Lopik. Ze wordt directeur-bestuurder van Ronald McDonald Kinderfonds. Zij volgt daarmee Marja van Bijsterveldt op, die sinds september burgemeester van Delft is. Westerlaken was 9 jaar burgemeester van Lopik.

Barometer:
Vrouwelijke wethouders: Lichte stijging
Het totaal percentage van vrouwelijke wethouders laat in de periode 1998- 2016 een lichte stijging zien van 18% naar 22%.
Bron: VNG

Anneke Raven
De gemeenteraad van Hellendoorn heeft burgemeester Anneke Raven voorgedragen voor een nieuwe termijn van zes jaar. Raven (CDA) is burgemeester van de gemeente Hellendoorn sinds 12 juli 2011.

Peter Cammaert
In Sluis is Peter Cammaert (CDA, 67) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij volgt Annemiek Jetten (PvdA) op, die burgemeester van Vlaardingen is geworden. Cammaert was eerder burgemeester in Simpelveld, Oldenzaal, en Velsen/ IJmuiden. Ook was hij al waarnemer in Stede Broec en Roermond.

Midden-Drenthe
Er zijn 32 nieuwe belangstellenden die hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van de gemeente Midden- Drenthe. Eén kandidaat heeft zich teruggetrokken. Het totaal komt hiermee op 57 sollicitanten, 45 mannen en 12 vrouwen. De vacature was vanwege een tekort aan kwalitatief hoogwaardige sollicitanten nog een keer opengesteld. Midden- Drenthe zoekt een nieuwe burgemeester vanwege het vertrek van burgemeester Jan Broertjes per 7 januari 2015. Ton Baas heeft de afgelopen periode als waarnemend burgemeester gefungeerd. In leeftijd variëren de 57 sollicitanten van 22 tot 65 jaar. Vijftien zijn lid van de VVD, negen van het CDA, acht van de PvdA, zeven van D66, vijf van een lokale partij, vier van GroenLinks en vier van de ChristenUnie. Vijf sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven.

Joris Bengevoord
Nederland krijgt een nieuwe jongste burgemeester. Het is Joris Bengevoord (32), nu fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Tilburg. De gemeenteraad van Winterswijk heeft hem voorgedragen als opvolger van Thijs van Beem, die binnenkort stopt als burgemeester. Op dit moment is Ben Visser (35 inmiddels), burgemeester van Scherpenzeel de drager van de Rode Lantaarn, de ‘wisseltrofee’ voor de jongste burgemeester.

Bert Blase
In Heerhugowaard is Bert Blase (PvdA, 57) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij neemt waar voor Han ter Heegde, die burgemeester van Gooise Meren is geworden. Blase was van 2014 tot januari 2017 waarnemend burgemeester van Vlaardingen en van 2009 tot 2014 burgemeester van Alblasserdam. Van 2012 tot 2014 was hij tevens waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam. Daarvoor vervulde hij managementfuncties in Dordrecht en de regio Drechtsteden.

Peter van der Velden
In Dordrecht is Peter van der Velden (PvdA, 62) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij neemt waar voor Arno Brok, die benoemd is tot commissaris van de koning in de provincie Fryslân. Van der Velden was sinds 1988 achtereenvolgens burgemeester van de gemeenten Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom en Breda.

Burgemeesters vacature
Bloemendaal
Het burgemeesterschap van Bloemendaal is vacant per 1 maart 2015. De gemeente heeft circa 22.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 22 maart 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 20 februari 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Klaas Smid
Onlangs is Klaas Smid toegetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschapsbeheer Drenthe. Smid is burgemeester van Noordenveld. Na het vertrek van Bert Wassink in 2015, is de voorzittershamers tijdelijk waargenomen door Wim Koeneman.

Jos Huizinga
In Noordenveld is Jos Huizinga (CDA, 62) benoemd tot wethouder. Hij volgt wethouder Gerrit Alssema op, die om gezondheidsredenen zijn wethouderschap in Noordenveld moest neerleggen. Huizinga was eerder wethouder in Schoonhoven, Zeewolde en Maasdriel.

Zandvoort
De partijen D66, CDA, GBZ, PvdA, Sociaal Zandvoort en Veldwisch vormen de nieuwe coalitie van Zandvoort. Wethouders Gerard Kuipers (D66) en Gert-Jan Bluijs (CDA) blijven in de nieuwe coalitie in functie en er treden twee nieuwe wethouders toe: Gert Toonen (PvdA) en Michel Demmers (GBZ). In november 2016 ontstond er een bestuurscrisis over het Watertorenplein.

Rento Zoutman
Met ingang van 1 januari 2017 is Rento Zoutman directeur van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) en secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). De RRKC adviseert het college van B en W over kunst en cultuur in Rotterdam. Zoutman was voorheen senior adviseur en partner van een onderzoeks- en adviesbureau.

Jos Kusters
In Gulpen-Wittem is Jos Kusters benoemd tot algemeen directeur/gemeentesecretaris. Hij vult sinds 1 juni 2016 deze functie als interim in. Kusters is tien jaar als leidinggevende werkzaam geweest voor diverse afdelingen binnen de gemeente Eijsden-Margraten.

Frank Meerkerk
In Molenwaard is Frank Meerkerk (CDA, 39) benoemd tot wethouder. Hij volgt Dirk Heijkoop op, die benoemd is tot burgemeester van Hardinxveld- Giessendam. Meerkerk is sinds 2010 gemeenteraadslid voor het CDA.

Bertus Brinkman
In Weert is Bertus Brinkman benoemd tot waarnemend gemeentesecretaris. Hij volgt Marc Knaapen op. Knaapen treedt per 1 maart 2017 in dienst bij adviesbureau Geerts & Partners. Brinkman is nu nog directeur sector Bedrijfsvoering in de gemeente Weert. Daarvoor was hij gemeentesecretaris in Veldhoven en in Leidschendam- Voorburg.

Leon Van Halder
Bestuursvoorzitter Leon van Halder van Radboud UMC is toegetreden tot de raad van toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Van Halder was eerder secretaris- generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en werkzaam bij de VNG en het ministerie van BZK. Sinds april 2015 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Radboud UMC.

Mart Dircks
Directeur van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) Mart Dircks heeft afscheid genomen. Dircks is sinds de oprichting in januari 2011 directeur van het samenwerkingsverband van de 19 gemeenten. Het eerste jaar oefende hij deze functie parttime uit in combinatie met zijn functie als gemeentesecretaris van Etten-Leur.

Yvonne Hermans
Per 1 januar1 2017 is Yvonne Hermans benoemd tot griffier van Stede Broec. Eerder was ze waarnemend griffier in Noordwijk en beleidsmedewerker Natuur bij de provincie Noord-Holland

Johan Dijkstra
Vanaf 1 februari is Johan Dijkstra de nieuwe gemeentesecretaris in Oldenzaal. Hij was directielid en loco-gemeentesecretaris in Assen. Daarvoor was hij bij de gemeente Groningen werkzaam als adviseur en projectmanager.

Kees Vendrik
Met ingang van 1 april start Kees Vendrik als chief economist bij Triodos Bank. Daarom heeft hij zijn ontslag ingediend als collegelid van de Algemene Rekenkamer. Hij is sinds 15 april 2011 lid van de Algemene Rekenkamer.

Mirjam van ’t Veld
Burgemeester Mirjam van ’t Veld van Amstelveen is als zesde geëindigd in de strijd om de World Mayor Prize. De prijs voor de ‘beste burgemeester’ ging naar Bart Somers van het Belgische Mechelen. Inzet van het 2016 World Mayor Project was de manier waarop lokale gemeenschappen zich inzetten voor de opvang en ondersteuning van vluchtelingen. Van ’t Veld was genomineerd voor haar open dialoog met de lokale Joodse gemeenschap toen Amstelveen in 2015 te maken kreeg met de komst van een groot aantal Syrische vluchtelingen.

Wim Kuijken
Op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is Wim Kuijken herbenoemd als Deltacommissaris. De herbenoeming is op 1 februari 2017 ingegaan. Kuijken stelt als de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma jaarlijks het nationale Deltaprogramma op en bewaakt de voortgang namens het kabinet en de andere bestuurlijke partners in het Deltaprogramma

Maurits van de Geijn
In Oldebroek is Maurits van de Geijn benoemd tot gemeentesecretaris/ algemeen directeur. In februari 2016 is een vacature ontstaan voor de functie, die in de afgelopen maanden waargenomen is door Maurits van de Geijn. Hij was sinds september 2014 werkzaam als eenheidsmanager Dienstverlening en Bedrijfsvoering bij de gemeente. Daarvoor was hij onder andere in verschillende managementfuncties werkzaam bij de gemeente Zwolle.

Cees Timmer
Met ingang van 1 maart is Cees Timmer benoemd tot hoofd eenheid Project- en Programmamanagement van de provincie Overijssel. Timmer volgt Henk Vegter op die in oktober met pensioen gaat. Timmer is sinds 2004 werkzaam bij de provincie. Hij begon als teamleider Werk bij de eenheid Economie, Milieu en Toerisme. Vanaf 2006 is hij als programmamanager verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van diverse programma’s en projecten.

Margreet Horselenberg
Oud-burgemeester van Lelystad Margreet Horselenberg (PvdA, 66) is benoemd tot waarnemend burgemeester van Leusden. Zij volgt Annemieke Vermeulen op. Vermeulen is benoemd tot burgemeester van Zutphen. Horselenberg was eerder wethouder in Zaanstad en burgemeester in Doetinchem en Lelystad.

Aart Schoenmaker
Het Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) heeft Aart Schoenmaker benoemd tot algemeen directeur/ regionaal commandant brandweer. Schoenmaker begon in 2008 als directeur bij de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Hij maakte als directeur GHOR al onderdeel uit van de directie van de VNOG.