of 59130 LinkedIn

Personalia 04-2016

Naar het burgemeesterschap van Leidschendam-Voorburg hebben tien kandidaten gesolliciteerd, onder wie 3 vrouwen. Zij zijn lid van CDA, VVD, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA danwel partijloos.

Lammy Roest
Lammy Roest

Lammy Roest
De gemeenteraad van Staphorst heeft Lammy Roest-Jonkers benoemd tot griffier. Ze zal op 14 maart beginnen en de taken van interim- griffier Lia Randsdorp overnemen. Roest was griffiemedewerker en plaatsvervangend griffier in Lemsterland en sinds de gemeentelijke herindeling in de griffie van De Fryske Marren.

Simon Buwalda
In Zaltbommel is Simon Buwalda (32) benoemd tot wethouder. Hij volgt Ton van Balken op, die naar zes jaar wethouderschap stopte. Buwalda zat sinds 2014 voor het CDA in de gemeenteraad.

Michiel van der Vlies
Na tien jaar wethouder te zijn geweest in Hendrik-Ido-Ambacht wordt Michiel van der Vlies per 1 mei bestuurder van de MEE Plus Groep- Van der Vlies was sinds maart 2006 wethouder in de gemeente. De raadsperiode daarvoor was hij raadslid namens het CDA.

Stef Strous
In Maasgouw is Stef Strous herbenoemd tot burgemeester. In oktober 2015 besloot de gemeenteraad unaniem om Strous voor te dragen voor herbenoeming. Hij is sinds februari 2010 burgemeester van Maasgouw.

Harry van de Ven
In Goirle is Harry van de Ven van Lijst Riel-Goirle benoemd tot wethouder. Van de Ven is vanaf 1997 actief in de lokale politiek. Hij was eerder wethouder voor D66. Hij volgt wethouder Sjaak Sperber (CDA) op, die in november aftrad.

Roelof van der Veen
In Westerveld is Roelof van der Veen geïnstalleerd als griffier. Van der Veen was plaatsvervangend griffier en juridisch medewerker in Westerveld. Eerder was hij gemeentesecretaris van Vledder. Hij volgt Ina Middelkamp op, die griffier in gemeente Midden- Drenthe wordt.

Alexander van Mazijk
Per 1 februari is Alexander van Mazijk directeur in Haarlemmermeer. Hij volgt Mariëll Visbeen op, die lid is geworden van de directie van ROC TOP in Amsterdam. Van Mazijk is sinds 2006 werkzaam in Haarlemmermeer, de laatste jaren als clustermanager maatschappelijke ondersteuning en zorg.

Jan Westmaas
Burgemeester Jan Westmaas stopt per 1 september 2016 als burgemeester van Meppel. Bij zijn vertrek heeft hij zijn ambt precies elf jaar uitgeoefend. Burgemeester Westmaas is 62 jaar. Na een aantal jaren als raadslid in Dronten werd hij daar benoemd tot wethouder, waarna in september 2005 het burgemeesterschap van Meppel volgde.

Michiel Pijl
Met ingang van 23 maart 2016 is Michiel Pijl (CDA, 36) benoemd tot burgemeester van Drechterland. Pijl is sinds 2010 wethouder in Hoorn. Daarvoor was hij raadslid en fractievoorzitter van het CDA in diezelfde gemeente. Huidig burgemeester Rob van der Riet kondigde afgelopen mei na bijna negen jaar zijn pensioen aan.

Yves de Boer
Oud-gedeputeerde Yves de Boer is benoemd tot waarnemend burgemeester van Werkendam. De Boer volgt waarnemend burgemeester Sjoukje Haasjes-van den Berg op. Na het vertrek van de toenmalige burgemeester Carla Breuer heeft zij vanaf oktober 2014 de taken waargenomen. De Boer was van 2010 tot en met vorig jaar lid van Gedeputeerde Staten in Brabant. Daarvoor was hij twaalf jaar wethouder in Oosterhout.

Erik Akerboom
Met ingang van 1 maart 2016 is Erik Akerboom benoemd tot korpschef van de Nationale Politie. Akerboom (54) is sinds 2012 secretaris- generaal bij het ministerie van Defensie. Eerder vervulde hij bij de Rijksoverheid de functies van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en van directeur Democratische Rechtsorde bij de AIVD. Hij volgt Gerard Bouman op, die sinds 2011 kwartiermaker Nationale Politie was en sinds 2013 korpschef Nationale Politie.

Will Scheepens
In Veray is Will Scheepens begonnen als interim-griffier. Hij is de tijdelijke opvolger van Roel Reijnders, die zijn loopbaan binnen Venray vervolgt als senior beleidsadviseur. Scheepens was eerder raadsgriffier in Bergen, Wageningen en Gulpen-Wittem en gemeentesecretaris in Boxmeer.

Eveline de Kruijk
Per 1 januari 2016 is Eveline de Kruijk benoemd tot secretaris -directeur van Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle. Dit is per 1 januari ontstaan door een fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden. De Kruijk werkte vanaf 2011 als secretaris -directeur bij waterschap Groot Salland en daarvoor als adjunct- directeur bij waterschap Vallei en Eem in Leusden.

Harrie Nuijten
In Reusel-De Mierden is Harrie Nuijten benoemd tot waarnemend burgemeester. Nuijten was burgemeester van Alphen-Chaam van 2004 tot 2014. Daarvoor was hij gemeentesecretaris in Leende, Nieuw-Ginneken en Deurne. Hij neemt waar voor burgemeester Harrie Tuerlings, die om gezondheidsredenen zijn functie niet kan uitoefenen.
 

Stijger: René Paas
Met ingang van 18 april 2016 is René Paas benoemd tot commissaris van de koning in Groningen. Paas is 49 jaar en lid van het CDA. Sinds 2009 is hij voorzitter van Divosa. Daarvoor was hij voorzitter van de CNV en wethouder van de gemeente Groningen. Hij volgt Max van den Berg (PvdA) op.

Daler: Roland van der Starre
Na alle vier de wethouders trekt nu ook gemeentesecretaris Roland van der Starre uit Buren zijn conclusie. Hij treedt, net als de wethouders, terug na het debacle rond de Brede School in Maurik. Hij blijft wel zijn taken uitvoeren tot er een nieuwe gemeentesecretaris is.


Eersel
Het Eerselse college van burgemeester en wethouders is gevallen. Een bestemmingskwestie over een recreatiewoning werd de bestuurders fataal. Het college met wethouders Ria van der Hamsvoord-Huijbers, Chris Tönissen en Liesbeth Sjouw werd na een motie van wantrouwen naar huis gestuurd.

Raad van State
Ad Melkert, Dick Sluimers en Gerard Roes worden staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering van de Raad van State. Melkert is op dit moment zelfstandig adviseur en was eerder minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en werkzaam voor de Verenigde Naties. Sluimers was tot 1 januari 2016 voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep N.V. Roes is op dit moment directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Barometer: Uitgaven opleiding
De gemiddelde uitgaven aan opleiding en ontwikkeling per medewerker waren bij de provincies 1.348 euro, bij de waterschappen1.361 euro en bij de gemeenten 911 euro.
Bron: Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren


Burgemeestersvacatures
Lelystad
Het burgemeesterschap van Lelystad is vacant per 1 september 2016. De gemeente heeft circa 76.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.260,51 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 7 maart 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 15 februari 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Renswoude
Het burgemeesterschap van Renswoude is vacant per 1 februari 2016. De gemeente heeft circa 5.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.042,10 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 18 maart 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 19 februari 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Haarlem
Het burgemeesterschap van Haarlem is vacant per 2 september 2016. De gemeente heeft circa 156.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.520,48 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 14 maart 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 22 februari 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Goirle
Het burgemeesterschap van Goirle is vacant per 1 september 2016. De gemeente heeft circa 23.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 16 maart 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 24 februari 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.