of 59250 LinkedIn

Personalia 04-2015

De ministerraad heeft besloten drie nieuwe staatsraden voor de Afdeling bestuursrechtspraak voor benoeming voor te dragen. Het gaat om Ben Schueler, Jaap de Hullu en Robert Jan Koopman.

Mirjam Clermonts-Aretz
Mirjam Clermonts-Aretz

Per 1 maart 2015 is Mirjam Clermonts-Aretz benoemd tot burgemeester van Meerssen. Clermonts- Aretz (59 jaar) is lid van de VVD. Zij is vanaf 1 mei 2006 burgemeester van Onderbanken. Van 2002 tot 2006 was zij wethouder in Landgraaf.

In Breda is de nieuwe burgemeester Paul Depla benoemd per 15 maart 2015. Depla (49 jaar) is lid van de PvdA. Hij is vanaf 1 april 2010 burgemeester van Heerlen. Daarvoor was hij vanaf 2000 wethouder van Nijmegen. Hij volgt Peter van der Velden (PvdA) op, die met ingang van 1 januari 2015 ontslag heeft genomen.

In de Onderbanken wordt per 1 maart Odile Wolfs (PvdA, 63) benoemd tot waarnemend burgemeester. Ze volgt Mirjam Clermonts op, die burgemeester van Meerssen wordt. Wolfs was tussen 1999 en 2011 gedeputeerde in Limburg.

De provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Overijssel, Harry Timmerman, gaat per 1 mei met vroegpensioen. Timmerman bekleedde deze functie sinds januari 2001. Timmerman was landelijk ook zeer actief, onder andere vijf keer als onderhandelaar van werkgeverszijde voor de provinciale CAO, maar ook binnen de provinciekoepel Interprovinciaal Overleg (IPO). Verder was hij voorzitter van de Kring van Provinciesecretarissen. In 2009 werd hij genomineerd als Overheidsmanager van het Jaar.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de benoeming van Reinier van Zutphen, president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), als Nationale ombudsman. Hij is de opvolger van Alex Brenninkmeijer. De post is waargenomen door Frank van Dooren. Van Zutphen was eerder onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

In Aalsmeer heeft burgemeester Jobke Vonk-Vedder haar ontslag aangekondigd. Ze zal uiterlijk per 1 oktober 2015 haar burgemeesterspost in Aalsmeer verlaten. Ze vindt de bestuurlijke situatie onhoudbaar. Vonk werd in juni 2013 burgemeester in Aalsmeer. Daarvoor was onder meer wethouder in Abcoude.

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben besloten commissaris van de koning Wim van de Donk bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming. Per 1 oktober 2015 eindigt de huidige ambtsperiode van Van de Donk.

In Waalre is José van Dijk (VVD, 60) benoemd tot wethouder. Ze volgt Marina Starmans-Gelijns op, die benoemd is tot burgemeester in Dongen. Van Dijk is sinds maart 2014 raadslid in Waalre.

In Leudal is Diana Noppers per 1 februari 2015 benoemd tot gemeentesecretaris en algemeen directeur. Noppers heeft eerder in Leudal gewerkt als directeur bedrijfsvoering. Sinds september 2010 was zij gemeentesecretaris in Nederweert.

Gedeputeerde Staten van Overijssel benoemen per 1 mei Johan Osinga tot provinciesecretaris en algemeen directeur. Osinga wordt hiermee de opvolger van Harry Timmerman, die met vroegpensioen gaat. Osinga maakt sinds 2007 als directeur Strategie deel uit van de tweekoppige directie van de provincie Overijssel.

In maart begint Caroline Bos als gemeentesecretaris in Zuidplas. Bos heeft een brede ervaring met management bij overheid en bedrijfsleven. Op dit moment is zij nog afdelingshoofd economische en maatschappelijke ontwikkeling in Lansingerland. Ze volgt Jan Brinkman op.

Per 1 maart 2015 is in Rozendaal Jan Hendrik Klein Molekamp (VVD) herbenoemd tot burgemeester. Voor zijn benoeming in Rozendaal in 2009 was hij van 1994 tot 2003 lid van de Tweede Kamer.

Den Haag heeft per 1 maart Maryse Ducheine aangesteld als nieuwe directeur communicatie. Zij volgt hiermee interim directeur Bart Jochems op. Ducheine was woordvoerder van de minister van Economische Zaken en woordvoerder van de minister van Financiën. Eerder werkte ze als journalist.

Per 1 februari 2015 is Barto Piersma de nieuwe directeur Nationale Programma’s bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Piersma volgt Rob Boeree op. Piersma was hiervoor programmadirecteur nucleaire installaties en veiligheid, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

OVERLEDEN

Voormalig onderzoeksjournalist Peter Faber (50) is in Zoeterwoude overleden aan de gevolgen van een spierziekte. Faber was in de periode 2001-2011 als onderzoeker werkzaam voor Binnenlands Bestuur, onder meer voor het jaarlijkse wethouderssonderzoek. Voor Intermediair verzorgde hij het jaarlijkse Beste Werkgeversondersonderzoek.

BURGEMEESTERSVACATURE

Het burgemeesterschap van IJsselstein is vacant per 1 december 2014. De gemeente heeft circa 34.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.457,79 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 25 maart 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 18 februari 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Het burgemeesterschap van Hellevoetsluis is vacant per 1 augustus 2012. De gemeente heeft circa 39.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.457,79 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 13 maart 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 20 februari 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Voor het burgemeesterschap van Lansingerland hebben 26 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De sollicitanten – 24 mannen en 2 vrouwen – variëren in leeftijd van 40 tot 61 jaar. Dertien van hen zijn lid van de VVD, vijf van het CDA, vier van de PvdA, één van de ChristenUnie, één van D66, één van een lokale partij en één sollicitant is niet aan een politieke partij verbonden.