of 59281 LinkedIn

Personalia 03-2018

In Hengelo is Louis Rings voorzitter van de Rekenkamercommissie geworden. Hij volgt Nico Groenendijk op. Rings was werkzaam bij KplusV. Hij was in diverse rekenkamers actief: Bloemendaal, Ooststellingwerf, Den Helder en Lochem.

Jan Schrijen
Jan Schrijen

Jan Schrijen
In Valkenburg aan de Geul is Jan Schrijen benoemd tot burgemeester. Schrijen (65) is geen lid van een politieke partij. De benoeming gaat in op 1 maart 2018. Schrijen is momenteel waarnemend burgemeester in Valkenburg aan de Geul. Eerder was hij voorzitter van het Waterschap Roer en Overmaas, burgemeester van Venlo en gedeputeerde van Limburg. Hij volgt Martin Eurlings (CDA, 72) op, die vanwege zijn leeftijd moest stoppen.

Magda Berndsen
Met ingang van 1 januari is Magda Berndsen (D66, 67) is benoemd tot waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân. Berndsen was tussen 1990 en 2000 burgemeester van Obdam en Beverwijk. Van 2006 tot 2010 was ze korpschef van de politie in Friesland. Berndsen volgt Hayo Apotheker (D66, 67) op, die op 1 januari stopt in Súdwest-Fryslân.

Theo Bovens
Het IPO-bestuur heeft Theo Bovens unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van de gezamenlijke provincies (IPO). Bovens is commissaris van de koning in Limburg. Na het vertrek van Ank Bijleveld-Schouten naar het kabinet, heeft Johan Remkes de voorzittershamer van de gezamenlijke provincies tijdelijk overgenomen met tevens de opdracht een nieuwe voorzitter voor te dragen.

Charlie Aptroot
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft burgemeester Charlie Aptroot (VVD, 67) voorgedragen voor herbenoeming. Zijn huidige termijn loopt begin september 2018 af. Voor Aptroot burgemeester van Zoetermeer werd, was hij bijna tien jaar lang lid van de Tweede Kamer. In 2017 was hij ook waarnemend burgemeester van Wassenaar.

Reinoud Koster
In Tytsjerksteradiel is Reinoud Koster tot tijdelijke raadsgriffier benoemd voor de periode van 29 januari tot 1 september 2018. Koster volgt Sytze Dijkstra op, die raadsgriffier van Dongeradeel en kwartiermaker en beoogd griffier van de nieuw te vormen gemeente Noardeast- Fryslân is. Koster was van 2007 tot 2014 raadsgriffier in Gaasterlân-Sleat. Vanaf 2014 werkt hij als adjunct-griffier in De Fryske Marren. Eerder was hij wethouder in Kollumerland c.a..

Marcel Fränzel
Met ingang van 2 februari is Marcel Fränzel (D66, 57) benoemd tot waarnemend burgemeester van Oosterhout. Fränzel was eerder wethouder in Amersfoort en burgemeester van Woensdrecht. Nadien was hij ook waarnemend burgemeester van de gemeenten Noord-Beveland, Veghel en Meierijstad.

Eef van Turnhout
In Son en Breugel is Eef van Turnhout (Dorpsbelang) benoemd tot wethouder. Hij volgt de vertrokken Robert Visser op. Van Turnhout zat al in de gemeenteraad.

Stefan Huisman
Burgemeester Stefan Huisman (VVD) van Oosterhout heeft zijn ontslag ingediend wegens grensoverschrijdend gedrag. Huisman was sinds 2009 burgemeester van de Brabantse gemeente. Eerder was hij onder meer werkzaam voor de gemeente Gouda en voor de provincie Utrecht.

Yolande van der Meulen
De nieuwe gemeentesecretaris van Apeldoorn is Yolande van der Meulen. Van der Meulen was werkzaam als directeur bij de provincie Noord-Brabant. Daarnaast is ze voorzitter van Citydeal groen en blauwe waarden in de stad, een samenwerkingsverband tussen Apeldoorn, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Rotterdam, Utrecht en Haarlem. Daarwerkte ze ruim 15 jaar bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Guus van den Berg
In Drechterland is Guus van den Berg benoemd tot waarnemend gemeentesecretaris. Ook is hij aangesteld als waarnemend algemeen directeur van de SED-organisatie, de ambtelijke samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Van den Berg is eerder werkzaam geweest als gemeentesecretaris in Zaanstad en als provinciesecretaris / algemeen directeur van de provincie Friesland.

Overleden:
Op 79-jarige leeftijd is oud-burgemeester van Dongeradeel Haije Sybesma overleden. Sybesma ging in 1976 als burgemeester aan de slag in Dokkum, de voorloper van de gemeente Dongeradeel, waar hij tot 1999 burgemeester was. Vanaf 1 januari 2000 werd Sybesma waarnemend burgemeester van de gemeente Kampen tot deze gemeente per 1 januari 2001 fuseerde met de gemeente IJsselmuiden. Van november 2003 tot juli 2004 was Sybesma waarnemend burgemeester van Schiermonnikoog.

Cees Vos
In Midden-Drenthe is Cees Vos benoemd tot interim- griffier. Hij blijft tot na de zomer 2018 interim-griffier. Vos was tot 1 januari wethouder in Leeuwarderadeel. Vanaf 1 januari maakt de gemeente Leeuwarderadeel als gevolg van de gemeentelijke herindeling onderdeel uit van de gemeente Leeuwarden. Vos volgt Ina Middelkamp op, die een nieuwe functie heeft geaccepteerd aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sytze Dijkstra
De sollicitatiecommissie van de DDFK-gemeenten, het ambtelijke samenwerkingsverband van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a, heeft voorgesteld om Sytze Dijkstra te benoemen als beoogd griffier van de fusiegemeente Noardeast-Fryslân en als griffier van Dongeradeel. Dijkstra wordt kwartiermaker van het proces van de gemeenteraden en griffie op weg naar de nieuwe gemeente Noardeast- Fryslân.

Martien den Blanken
Bij Waternet is Martien den Blanken benoemd tot voorzitter van het stichtingsbestuur van Waternet. Hij volgt Wim Faber op. Waternet voert als gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam de publieke watertaken van beide opdrachtgevers uit.

Maaike van Gils
In Tytsjerksteradiel is Maaike van Gils benoemd tot interim- gemeentesecretaris. Van Gils werkt sinds 2003 in verschillende functies voor de provincie Fryslân, laatstelijk als directeur Bedrijfsvoering. Ze volgt Oeds de Jager op.

Duco Stuurman
In Amsterdam is Duco Stuurman per 15 februari benoemd tot stedelijk directeur Sociaal. De afgelopen periode werkte Stuurman als directeur Onderwijs, Jeugd en Zorg in Amsterdam. Daarvoor werkte hij als directeur Maatschappelijk Domein in Zaanstad en directeur sociaal domein in Eindhoven.

Statenlidnu
Het nieuwe bestuur van Statenlidnu is gekozen. Harold van de Velde (Zeeland) is de nieuwe voorzitter. De overige bestuursleden zijn: Lucia van Milaan (Gelderland, secretaris), Jan Smits (Drenthe, penningmeester), Aimée van der Ham (Drenthe) en Teus Dorrepaal (Fryslan). Statenlidnu is een beroepsvereniging voor leden van Provinciale Staten.

Yvonne Jakobs
Met ingang van 1 maart is Yvonne Jakobs benoemd tot directeur Stadswerken in Amsterdam. Stadswerken is de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het dagelijks onderhoud en beheer van de openbare ruimte van Amsterdam. Jakobs was het afgelopen jaar stadsdeelsecretaris in Amsterdam- Centrum.

Daniël van der Weerd
Gemeentesecretaris Daniël van der Weerd blijft in Hattem. Eerder dit jaar kondigde hij aan te vertrekken om in Dronten als gemeentesecretaris aan het werk te gaan. Vanwege persoonlijke omstandigheden blijft hij in Hattem. De gemeente Dronten heeft hier begrip voor en respecteert zijn keuze.

Roger de Groot
Burgemeester Roger de Groot (CDA, 51) van De Wolden is voorgedragen voor herbenoeming. Op 28 april 2018 loopt de eerste ambtstermijn van De Groot als burgemeester van De Wolden af. Hij was eerder raadslid en wethouder in Raalte.

Astrid Schulting
De Stuurgroep Herindeling Westerkwartier heeft Astrid Schulting met ingang van 1 maart 2018 benoemd tot kwartiermaker/ gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Schulting werkt sinds 2010 in Meppel als gemeentesecretaris. Eerder werkte ze in de gemeenten Hoogeveen en Zwolle.

René Wiersema
De gemeente Gilze en Rijen heeft René Wiersema benoemd tot gemeentesecretaris. Wiersema wordt ook de nieuwe algemeen directeur van de ABG- organisatie, de ambtelijke samenwerking van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Hij is directeur-bestuurder van Poort6, de woningcorporatie van Gorinchem. Eerder was hij gemeentesecretaris in Mook en Middelaar. Hij was al eerder gemeentesecretaris in Gilze en Rijen.

Maarten Schurink
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt Maarten Schurink secretaris- generaal. Schurink is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Eerder bekleedde hij de functie van gemeentesecretaris in Utrecht. In de jaren daarvoor werkte hij bij de gemeente Dordrecht, achtereenvolgens als hoofd afdeling Strategie en Beleidsprogrammering, directeur Stadsbestuurscentrum en loco-gemeentesecretaris en gemeentesecretaris.

Cornelis van der Werf
Bij de Algemene Rekenkamer is Cornelis van der Werf beëdigd als secretaris. Hij volgt Ellen van Schoten op. Van der Werf zal deze functie tijdelijk vervullen, tot medio 2018. Hij is sinds oktober 2013 werkzaam als onderzoeksdirecteur binnen de Algemene Rekenkamer. Voordat Van der Werf bij de Algemene Rekenkamer in dienst trad, was hij onder andere werkzaam als adviseur bij PBLQ/HEC en directeur van Research voor Beleid. Daarnaast was hij voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Leiden.

Paul van den Wijngaart
Het Drechtstedenbestuur heeft Paul van den Wijngaart benoemd tot interim- algemeen directeur van de Drechtsteden en secretaris van het Drechtstedenbestuur. Hij volgt Marcel van Bijnen op, die provinciesecretaris in Noord-Brabant is geworden. Van den Wijngaart was eerder secretaris- directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland en gemeentesecretaris van Leiden en Emmen.

Barometer:

Aantal raadsleden naar politieke partij

Lokale partijen: 3177

CDA: 1556

VVD: 1089

PvdA: 836

D66: 821

SP: 438

ChristenUnie: 375

GroenLinks: 352

SGP: 230

Overige landelijke partijen: 40

 

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)