of 59130 LinkedIn

Personalia 03-2017

Naar het ambt van burgemeester van Stede Broec hebben 23 personen gesolliciteerd, onder wie 11 vrouwen. 12 sollicitanten zijn lid van de VVD, 4 van de PvdA, 3 van D66 en 2 van een lokale politieke partij. Van 2 kandidaten is de politieke kleur onbekend.

Rika Pot
Rika Pot

Rika Pot 
Burgemeester Rika Pot (60) van Appingedam stopt per 1 maart 2017. Zij is dan ruim 8 jaar burgemeester van Appingedam. Bij haar herbenoeming in 2015 gaf ze aan in functie te willen blijven tot de herindeling, uiterlijk 1 januari 2018. Nu de herindeling meer tijd vraagt, vindt ze het tijd voor een opvolger. 

Harry Dijksma
Met ingang van 1 februari is Harry Dijksma (VVD, 65) benoemd tot waarnemend burgemeester van Elburg. Dijksma was van 1999 tot en met 2010 gedeputeerde in de provincie Flevoland. Daarvoor was hij lid van Provinciale Staten van Flevoland (1995- 1999) en lid van de gemeenteraad van Almere (1983-1986). Dijksma vult de komende tijd de plek in die ontstond na het vertrek van de huidige burgemeester, Frans de Lange.

Ton Rombouts
Ton Rombouts (CDA, 65) stopt per 1 oktober 2017 als burgemeester van Den Bosch. Hij blijft tot die tijd ‘s lands langstzittende burgemeester. Rombouts is sinds 1 september 1996 burgemeester van ‘s-Hertogenbosch. Eerder was hij burgemeester van Wouw en Boxtel en directeur bij het Inter Provinciaal Overleg (IPO).

Ellen van Selm
De nieuwe voorzitter van de P10 is Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland. Burgemeester Van Selm volgde per 1 januari 2017 burgemeester Annemiek Jetten van Sluis op. De vacature ontstond door het vertrek van burgemeester Jetten naar Vlaardingen. In de P10 zijn vijftien grote plattelandsgemeenten verenigd. De P10 zet zich in voor een vitaal platteland en aansluiting met de stad.

Jan Hoekema
In Aa en Hunze is Jan Hoekema (64) aangesteld als waarnemend burgemeester. Hij begint op maandag 6 maart. Hoekema neemt waar vanwege het vertrek van burgemeester Eric van Oosterhout naar Emmen. Hoekema was van 2007 tot 2017 burgemeester van Wassenaar. Hij heeft zijn ontslag ingediend, nadat hem was gebleken dat de chemie tussen hem en de raad onvoldoende was geworden.

Arnold Gerritsen
Met ingang van 18 januari is Arnold Gerritsen benoemd tot waarnemend burgemeester van Aalten. Gerritsen (D66, 68) was van 1999 tot 1 februari 2016 burgemeester van Zutphen. Daarvoor was hij van 1992 tot 1998 wethouder in de gemeente Apeldoorn. Hij volgt Bert Berghoef op, die met pensioen gaat.

Frank Streng
De gemeenteraad van Medemblik heeft burgemeester Frank Streng (VVD) voorgedragen voor herbenoeming. Burgemeester Streng vervult het ambt sinds juli 2011. De gemeente was toen net gefuseerd met Andijk en Wervershoof.

Jeroen Gebben
Met ingang van 28 februari is Jeroen Gebben benoemd tot burgemeester van Tytsjerksteradiel. Gebben (VVD, 45) was eerder wethouder in Barendrecht. Hij volgt Eric ter Keus (VVD) op. Op dit moment is Wilma Mansveld (PvdA) waarnemend burgemeester.

Jan Kottelenberg
De gemeenteraad van Neder-Betuwe draagt Jan Kottelenberg voor als nieuwe burgemeester. Kottelenberg (CDA, 58) is sinds 2006 wethouder in Lochem. Hij was verder onder meer ruim twaalf jaar lid van Provinciale Staten van Gelderland. Hij volgt Kees Veerhoek op, die dit jaar 70 wordt en per 1 april vertrekt.

Erik Lievers
Gedeputeerde Erik Lievers treedt terug als gedeputeerde van de provincie Overijssel. Lievers (51) heeft bij commissaris van de koning Ank Bijleveld- Schouten met onmiddellijke ingang zijn ontslag aangeboden. Lievers was sinds mei 2015 namens D66 gedeputeerde voor Milieu, Energie en Europa in een coalitie met CDA, CU en VVD.

Dinkelland
Het nieuwe college van Dinkelland wordt gevormd door een burgemeester en drie wethouders. De drie wethouders zijn Ilse Duursma (CDA), Benno Brand (VVD) en Alfons Steggink (Algemeen Belang Dinkelland). Het is al lange tijd onrustig op politiek vlak in Dinkelland. De politieke verhoudingen in de gemeente raakten zwaar verstoord door het noodgedwongen vertrek van CDA-wethouder Eric Kleissen en wethouder Annette Zwiep van Lokaal Dinkelland.

Bert van Nieuwenhuizen
In Vlaardingen is Bert van Nieuwenhuizen (D66) benoemd tot wethouder. Hij volgt Ruud de Vries op. De Vries heeft zijn werkzaamheden als ambassadeur Gemeenten bij Bureau Digicommissaris uitgebreid en legde daarom zijn wethouderschap neer. Van Nieuwenhuizen heeft jarenlange politieke ervaring opgedaan als gemeenteraadslid, plaatsvervangend raadsvoorzitter en lid en voorzitter van de agendacommissie.

Garrelt de Graaf
De gemeenteraad van Langedijk heeft Garrelt de Graaf benoemd tot griffier. De Graaf, nu nog raadsadviseur in Bloemendaal, volgt in Langedijk Guda Kager op die sinds november van 2014 interim-griffier is.

Jeroen Sanders
In Stein is Jeroen Sanders met ingang van 1 januari benoemd tot gemeentesecretaris. Sanders was hiervoor waarnemend gemeentesecretaris in Reusel-De Mierden. Hij volgt interim gemeentesecretaris en transitiemanager Jack Beverloo op.

Jan Princen
Met ingang van 1 juli 2017 wordt Jan Princen gemeentesecretaris van Terneuzen. Hij volgt François Lauret op, die met pensioen gaat. Lauret is vanaf 2003 gemeentesecretaris van Terneuzen. Princen is sinds 2003 werkzaam in verschillende directiefuncties binnen de gemeente Terneuzen. Sinds 2009 is hij adjunct-secretaris en directeur organisatie.

Burgemeesters vacature

Oirschot

Het burgemeesterschap van Oirschot is vacant per 1 oktober 2017. De gemeente heeft circa 18.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 21 februari 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 31 januari 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Steenwijkerland
Het burgemeesterschap van Steenwijkerland is vacant per 1 september 2016. De gemeente heeft circa 43.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.540,95 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 27 februari 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 6 februari 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Borsele
Het burgemeesterschap van Borsele is vacant per 1 mei 2017. De gemeente heeft circa 22.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.247,27 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 27 februari 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 6 februari 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Martijn van den Heuvel
In Weert is Martijn van den Heuvel benoemd tot wethouder. Van den Heuvel (Weert Lokaal, 35) is fractievoorzitter van coalitiepartij Weert Lokaal. Hij volgt Harrie Litjens op, die vond dat zijn taak erop zat omdat hij een sluitende begroting achterlaat in Weert. Daarbij kreeg hij vanuit de gemeenteraad ook steeds meer kritiek te verduren op een aantal langlopende dossiers.

Wilma Mansveld
Per 1 maart 2017 wordt Wilma Mansveld de nieuwe directeur van Veiligheidsregio Groningen. Ze volgt hiermee Erik van Zuidam op. Mansveld was eerder onder meer staatssecretaris voor infrastructuur en milieu, gedeputeerde in de provincie Groningen en secretaris Sociaal Economische Raad Noord Nederland (SER-NN). Op dit moment is ze waarnemend burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Overleden:
Eef Janissen, raadslid en oud-wethouder in Stein, is op 82-jarige leeftijd overleden. Janissen was sinds 2011 lid van Steins Belang, een lokale partij. De vorige raads periode was Janissen wethouder. Voor zijn politieke loopbaan was hij 37 jaar ambtenaar in zijn geboorteplaats Maastricht, Stein en Landgraaf.

Jeroen Hinloopen
Bij het Centraal Planbureau is Jeroen Hinloopen benoemd tot onderdirecteur. Hij vult per 1 februari 2017 de vacature op die was ontstaan door het vertrek van Bas ter Weel. Hinloopen is sinds 2015 hoogleraar Industriële Organisatie aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.), onderdeel van de Universiteit Utrecht. Met deze benoeming is de CPB-directie weer compleet, naast Jeroen Hinloopen bestaat deze dan uit Clemens Kool (onderdirecteur) en Laura van Geest (directeur).

Marijke van Hees
Bij de Raad voor Cultuur is Marijke van Hees benoemd tot voorzitter. Van Hees was eerder wethouder in Enschede. Sinds augustus 2014 is Van Hees lid van de Raad voor Cultuur. Ze volgt Joop Daalmeijer op.

Marko Bos
De voorzitter rekenkamercommissie Zoetermeer heeft Marko Bos benoemd tot voorzitter. Hij volgt Ko van den Hende op. Bos is benoemd tot voorzitter voor een periode van twee jaar. Bos is directeur bij de directie Economische Zaken en plaatsvervangend algemeen secretaris bij de SER (Sociaal- Economische Raad)