of 59250 LinkedIn

Personalia 03-2016

De wethouders Sietske Kein, Henk de Ronde, Sander van Alfen en Annemarie Vreman  van Buren zijn opgestapt. Aanleiding was de Brede School in Maurik. De in 2013 aangetreden burgemeester Jan de Boer blijft volledig buiten schot in het al sinds 2008 lopende dossier.

Willem van Beek
Willem van Beek

Willem van Beek
In de nieuw gevormde gemeente Edam-Volendam is Willem van Beek benoemd tot waarnemend burgemeester. Per 1 januari 2016 is de nieuwe gemeente Edam-Volendam ontstaan na een fusie van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang. Omdat door de fusie alle huidige burgemeesters ontslagen worden, moet opnieuw een burgemeester geworven en benoemd worden. Van Beek was tot 1 januari al burgemeester van de gemeente Edam- Volendam.

Emile Jaensch
Met ingang van 15 februari 2015 is Emile Jaensch benoemd tot burgemeester van Oegstgeest. Jaensch (47) is lid van de VVD. Hij is dagelijks bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Op dit moment is Jan Waaijer (CDA) waarnemend burgemeester van Oegstgeest.

Roel Cazemier
De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft besloten om Roel Cazemier (VVD, 56) aan te bevelen als burgemeester. Cazemier is op dit moment burgemeester van Dinkelland. Hij volgt waarnemend burgemeester Tjerk Bruinsma op. Hij was eerder burgemeester in Ruinerwold, Ameland en Dongeradeel.

Arno Brok 
In Dordrecht is  burgemeester Arno Brok herbenoemd tot burgemeester. Brok zal de komende zes jaar tevens de rol van voorzitter van de Drechtsteden en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vervullen. Hij is sinds 2010 burgemeester van Dordrecht en begint nu aan zijn tweede termijn.

Joyce Sylvester
De voorzitter van de Tweede Kamer heeft Joyce Sylvester beedigd als substituut ombudsman. Zij was tot eind december 2015 waarnemend burgemeester van Naarden. Sylvester was eerder lid van de Eerste Kamer, burgemeester van Anna Paulowna en directeur van organisatieadviesbureau Spirit. Ze is de opvolger van Frank van Dooren, die in 2015 met pensioen ging.

Elphi Nelissen
Gedeputeerde Staten hebben Elphi Nelissen benoemd tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg BrabantAdvies. Nelissen is sinds 2011 hoogleraar en de eerste vrouwelijke decaan van de Technische Universiteit Eindhoven. De Sociaal- Economische Raad (SER) Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal- economisch beleid.

Wim Kuijken
Per 1 januari 2016 is Wim Kuijken benoemd tot voorzitter van het Bestuur van de Stichting “The Hague Security Delta” (HSD). Hij volgt hiermee de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, op. Kuijken was gemeentesecretaris van Den Haag en daarna secretaris- generaal op de ministeries van BZK, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. Hij is sinds 2010 Deltacommissaris. Ook is hij onder meer president- commissaris van De Nederlandsche Bank. Hij zal zijn werkzaamheden als voorzitter van Stichting The Hague Security Delta als neventaak vervullen.

Loes Bakker
Per 1 januari 2016 is Loes Bakker gestart als interim secretaris- directeur bij Holland Rijnland. Zij vervult deze positie tot 1 juli 2016 en zal tot de definitieve invulling van de functie van secretaris-directeur leiding geven aan de regio-organisatie. Holland Rijnland is de samenwerkingsorganisatie van 14 gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag. Bakker was eerder gemeentesecretaris van Gouda.

Elie van Strien
Op 1 januari nam Elie van Strien, na vier jaar, afscheid als commandant van Brandweer Amsterdam- Amstelland. Hij begon zijn carrière als brandweerofficier in Tilburg en was daarna onder andere regionaal commandant in de regio Eindhoven, directeur rampenbeheersing en brandweer bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, directeur Veiligheidsbeleid en Operatiën en tevens plaatsvervangend regionaal commandant in de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond (RHRR) en regionaal commandant van de regionale brandweer Rotterdam-Rijnmond.

Maurits van de Geijn
In Oldebroek is Maurits van de Geijn benoemd tot interim gemeentesecretaris. Hij volgt Bert Brand op, die per 1 maart voorzitter van het College van Bestuur van Scholengemeenschap De Meerwaarde wordt. Van de Geijn – de huidige eenheidsmanager Dienstverlening en Bedrijfsvoering – neemt de functie van gemeentesecretaris voorlopig waar.

Boris van der Ham
Het bestuur van de Vereniging Afvalbedrijven heeft Boris van der Ham gekozen als nieuwe voorzitter. Hij treedt op 1 april 2016 aan als voorzitter. De VA neemt op dat moment afscheid van voorzitter Pieter Hofstra. Van der Ham was tussen 2002 tot 2012 Tweede Kamerlid voor D66.

Marleen Barth
De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft Marleen Barth benoemd tot voorzitter per 1 januari 2016. Zij volgt Kars Veling op. Barth was onder andere lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten in Noord-Holland. Op dit moment is zij ook fractievoorzitter van de PvdA fractie in de Eerste Kamer.

Joop Pol
De nieuwe interim gemeentesecretaris van Almelo is Joop Pol. Hij volgt Gerald de Haan op. Pol was dertien jaar gemeentesecretaris in Spijkenisse/ Nissewaard. Daarvoor bekleedde hij verschillende directiefuncties bij de gemeente Den Haag.

Ruud van Heugten
Per 1 januari 2016 gaat Ruud van Heugten het ontwikkelbedrijf van Greenport Venlo leiden. Van Heugten heeft een ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als de overheid. Hij was onder andere gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant voor het CDA.

Abigial Norville
Per 1 januari 2016 is Abigail Norville de nieuwe directeur HRO, Commuicatie & Juridische Zaken in Rotterdam. Daarvoor was ze werkzaam in Vlaardingen, eerst als afdelingshoofd Middelen en daarna als directeur bedrijf.

Hans Gerritsen
Bij de Raad voor Rechtsbijstand is Hans Gerritsen per 1 januari benoemd tot directeur. Gerritsen was eerder werkzaam bij de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook was hij waarnemend rijksvertegenwoordiger Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Ruud van Heugten
Per 1 januari 2016 gaat Ruud van Heugten het ontwikkelbedrijf van Greenport Venlo leiden. Van Heugten heeft een ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als de overheid. Hij was onder andere gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant voor het CDA.

René Paas
De opvolger van Max van den Berg is bekend. Divosavoorzitter René Paas (CDA, 49) is voorgedragen als nieuwe commissaris van de koning van Groningen. Paas was eerder wethouder en raadslid in Groningen en voorzitter van het CNV.