of 59250 LinkedIn

Personalia 03-2015

Het college van Montfoort  is opgestapt. De wethouder Rob Jonkers, Jan Vlaar en Ineke Langerak hebben hun portefeuilles ter beschikking gesteld. De integriteit van het college was in twijfel getrokken.

Aaltje Emmens-Knol
Aaltje Emmens-Knol

Op 29 januari 2015 is Aaltje Emmens- Knol (PvdA, 68) in Bloemendaal begonnen als waarnemend burgemeester. Emmens was eerder burgemeester van Castricum. Zij is nu voorzitter van het Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een functie die zij tijdelijk neer zal leggen.

In Brummen is Alex van Hedel (VVD, 54) benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 27 maart 2015. Van Hedel was eerder burgemeester in Neerijnen en wethouder in Valkenswaard. Vanaf februari 2014 is hij waarnemend burgemeester van Brummen. Hij volgt Niels Joosten (VVD) op die per 5 februari 2014 is benoemd tot burgemeester van Doetinchem.

De gemeenteraad van Loppersum heeft besloten om Albert Rodenboog aan te bevelen voor herbenoeming van zijn derde termijn als burgemeester van de gemeente Loppersum.

Wegens ziekte van Henk Aalderink, burgemeester van Bronckhorst, is Helmi Huijbregts-Schiedon benoemd tot waarnemend burgemeester. Aalderink is al geruime tijd ernstig ziek. Huijbregts (VVD, 66) was eerder waarnemend burgemeester van Lochem en Roosendaal en burgemeester van Oosterhout.

De burgemeester van Wijchen, Hans Verheijen (CDA, 48 jaar), is benoemd tot lid van het college van bestuur van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Verheijen is burgemeester van Wijchen sinds 2012, daarvoor was hij burgemeester van Mill en Sint Hubert.

Bij spoorbeheerder ProRail wordt Pier Eringa de nieuwe president-directeur. Hij volgt Marion Gout-van Sinderen op die per 1 juli 2014 is teruggetreden. De functie van president-directeur werd sindsdien op interim-basis vervuld door Patrick Buck. Eringa was eerder onder andere korpschef van de politie Flevoland en gemeentesecretaris van Nijmegen.

Het kabinet heeft Paul Schnabel benoemd tot voorzitter van het Platform #Onderwijs2032. Schnabel was van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureua (SCP). Momenteel is hij onder meer als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Per 1 maart wordt Hans Wanders de nieuwe CIO Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als CIO Rijk bekleedt Wanders eveneens de functie van directeur informatiseringsbeleid bij het directoraatgeneraal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. De CIO Rijk is er verantwoordelijk voor dat ict bij de rijksoverheid juist wordt ingezet.

De gemeenteraad van Purmerend heeft besloten om Don Bijl (VVD, 62) aan te bevelen voor herbenoeming tot burgemeester. Hij was eerder burgemeester in Wijdemeren

De burgemeester van Montfoort, Bert Jansen (D66), heeft aangegeven niet voor een derde termijn beschikbaar te zijn. Hij zal per 1 juli 2015 zijn ambt neerleggen en met pensioen gaan. Op 1 juli 2003 is Jansen begonnen als burgemeester van Montfoort. Daarvoor was hij wethouder in Blaricum.

KING-directeur Tof Thissen verruilt per 1 mei zijn post voor het directeurschap van UWV Werkbedrijf. Verder is hij per 1 januari 2015 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Bureau Jeugdzorg Limburg. Hij volgt daarmee Arno Verhoeven op, die na zeven jaar afscheid neemt. Bij het UWV Werkbedrijf volgt hij André Timmermans op. Thissen is daarnaast ook voorzitter van Groen Links in de Eerste Kamer.

In Barendrecht is Gert-Jan Bravenboer benoemd tot gemeentesecretaris. Hij vervulde deze functie al als waarnemend gemeentesecretaris sinds het vertrek van Anneke Knol. Bravenboer werkt al 36 jaar bij de gemeente Barendrecht.

In Hulst heeft de gemeenteraad Jan-Frans Mulder voorgedragen voor herbenoeming tot burgemeester. Mulder is sinds juni 2003 burgemeester van Hulst.

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft burgemeester Jan Pommer voorgedragen voor herbenoeming. Pommer is sinds mei 2003 burgemeester van Sint-Michielsgestel.

In Hoogeveen wordt Cindy Elken per 1 maart benoemd tot raadsgriffier. Zij is de opvolger van Jan Pieter Wind. Elken werkt sinds 2006 bij de gemeente Hoogeveen.

In de provincie Drenthe begint per 1 maart Liesbeth Brouwer als teamleider communicatie en klant contact centrum. Brouwer werkt sinds 2006 bij de provincie Drenthe. De laatste zes jaar was ze bestuursadviseur van gedeputeerde Rein Munniksma. Ze volgt Paul van den Bosch op.

De rekenkamercommissie van Hardenberg heeft met de benoeming van Aljona Wertheim een nieuwe voorzitter. Wertheim volgt Jeroen Goudt op. Nu werkt zij als adviseur beleidsinformatie en accountmanager bij de provincie Overijssel. Sinds 2009 is Wertheim tevens werkzaam als extern lid van de rekenkamercommissie van Groningen.

De Raad van Commissarissen van BNG Bank heeft Olivier Labe benoemd tot lid van de Raad van Bestuur per 1 mei 2015. Hij wordt de opvolger van Hans Leenaars. Labe is sinds 2007 in dienst van BNG Bank. Sinds 2010 is hij directeur Treasury & Capital Markets. Leenaars gaat met pensioen.

De Waarderingskamer heeft wethouder Geerling Schippers van Tytsjerksteradiel benoemd tot lid en bestuurder. De Waarderingskamer is belast met het toezicht op de uitvoering van de Wet Woz.

Bij de BVPA, de Beroepsvereniging voor Public Affairs is Jaap Jelle Feenstra benoemd tot voorzitter. Hij is de opvolger van Marcel Halma. Feenstra is hoofd voorlichting van het Havenbedrijf Rotterdam.

Sollicitanten
Voor de post van burgemeester van Borger-Odoorn hebben 49 belangstellenden gesolliciteerd: 35 mannen en 14 vrouwen, variërend in de leeftijd van 29 tot 62 jaar.

OVERLEDEN
Oud-gemeentesecretaris van Waalre Pierre Janssen is overleden. Janssen was van 1955 tot 1989 werkzaam voor de gemeente Waalre, waarvan de laatste 20 jaar als gemeentesecretaris.

Oud-wethouder Arnold Steijaert van Noordoostpolder is op 89-jarige leeftijd overleden .Hij was twaalf jaar wethouder in Noordoostpolder, van 1975 tot 1987.

BURGEMEESTERSVACATURES
Het burgemeesterschap van Maastricht is vacant. De gemeente heeft circa 122.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € € 9.098,26 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 23 februari 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 2 februari 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Het burgemeesterschap van Alkmaar is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2015 vacant. De gemeente heeft circa 106.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.098,26 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 4 maart 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 11 februari 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Het burgemeesterschap van Groesbeek is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2015 vacant. De gemeente heeft circa 34.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.457,79 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 13 maart 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 16 februari 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Ambtsgebed
Het aantal gemeenten waar voorafgaand aan de raadsvergaderingen tot God wordt gebeden, is de afgelopen acht jaar met een kwart (27 procent) afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad. Het aantal gemeenten dat in die periode het ambtsgebed afschafte, lag het hoogst in Friesland en Noord-Brabant. In Drenthe was is in 2007 al geen enkele gemeente meer waar een ambtsgebed werd gehouden. Het gebed stierf in Noord-Holland in 2010 uit.