of 59130 LinkedIn

Personalia 02-2017

Elf mensen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Den Haag. Het gaat om 9 mannen en 2 vrouwen, leden van CDA, PvdA en VVD of niet aan een partij verbonden. De huidige burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) stopt per 1 maart 2017.

Charlie Aptroot
Charlie Aptroot

Charlie Aptroot
Met ingang van 16 januari 2017 is Charlie Aptroot benoemd tot waarnemend burgemeester van Wassenaar. Aptroot (VVD, 66) blijft tevens burgemeester van Zoetermeer. Aan de burgemeester van Wassenaar, Jan Hoekema, is per 15 januari 2017 op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Aptroot was eerder raadslid en wethouder in Wassenaar. Verder was hij onder meer lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en lid van de Tweede Kamer. Sinds 2012 is Aptroot burgemeester van Zoetermeer.

Arno Brok
Burgemeester van Dordrecht, Arno Brok, is benoemd tot commissaris van de koning in Fryslân. De benoeming gaat in op 1 maart 2017. Brok is 48 jaar en lid van de VVD. Voordat hij burgemeester van Dordrecht werd, was hij onder andere burgemeester van Sneek en wethouder van Leeuwarden. Hij volgt John Jorritsma (VVD) op die per 13 september 2016 is benoemd tot burgemeester van Eindhoven. Op dit moment is Joan Leemhuis-Stout (VVD) waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Fryslân.

Jeroen Gebben
De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel beveelt Jeroen Gebben (VVD, 45) aan voor het ambt van burgemeester. Gebben is momenteel voorzitter van het college van bestuur van een scholengroep voor VMBO en MBO. Hij was eerder wethouder in Barendrecht. Gebben is de opvolger van Eric ter Keurs die eerder bekend maakte vanwege privé-omstandigheden niet op te gaan voor een tweede termijn. Sinds september 2016 is Wilma Mansveld waarnemend burgemeester.

Marjan Hammersma
Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt Marjan Hammersma secretaris- generaal. De benoeming is op 1 december ingegaan. Hammersma is sinds 2012 directeur- generaal Cultuur & Media bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, vanaf 2014 vervult ze tevens de rol van plaatsvervangend secretaris-generaal.

Martin van Engelshoven-Huls
In Weesp is Martin van Engelshoven- Huls benoemd tot griffier. Hij volgt Martin Frensel op, die in november 2015 waarnemend griffier werd in Weesp. Van Engelshoven- Huls was eerder raadsgriffier in Beverwijk. Voor die tijd heeft hij gewerkt als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en als raadsgriffier in Bergschenhoek.

Marcel Fränzel
Met ingang van 1 januari 2017 is Marcel Fränzel (D66, 56) waarnemend burgemeester van de Brabantse fusiegemeente Meierijstad. Meierijstad is op 1 januari ontstaan uit de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Fränzel was al waarnemend burgemeester van Veghel. Fränzel was eerder onder andere wethouder in Amersfoort, burgemeester van Woensdrecht en waarnemend burgemeester van Noord-Beveland.

Kandidaten burgemeesters vacature
Gulpen-Wittem
Naar de vacature burgemeester van Gulpen-Wittem hebben 39 kandidaten gesolliciteerd, onder wie 12 vrouwelijke. 16 sollicitanten zijn lid van het CDA, zes van de PvdA, zes van de VVD, drie van D66, twee van GroenLinks, twee van een lokale partij en vier kandidaten zijn partijloos. Veel kandidaten hebben een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.

Heumen
Voor de burgemeestersvacature in Heumen (ca 16.722 inwoners) hebben zich 40 sollicitanten gemeld. Onder de 40 sollicitanten bevinden zich 17 vrouwen en 23 mannen. Hun leeftijd varieert van 35 tot 64 jaar. 12 sollicitanten zijn lid van de VVD, negen van de PvdA, vijf van D66, vier van GroenLinks, vier van CDA en twee kandidaten zijn lid van een lokale partij. Van vier kandidaten is de politieke voorkeur onbekend.

Burgemeesters vacature
Midden-Drenthe
De burgemeestersvacature Midden- Drenthe is eerder in de Staatscourant van 28 oktober 2016 gepubliceerd. De publicatie van de burgemeestersvacature Midden-Drenthe vindt nu nogmaals plaats. Degenen die al eerder hebben gereageerd op deze vacature, mogen ervan uitgaan dat hun sollicitatie gehandhaafd blijft, tenzij zij zelf kenbaar maken af te zien van verdere deelname aan deze procedure. Nieuwe kandidaten worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.
Het burgemeesterschap van Midden- Drenthe is vacant per 7 januari 2015. De gemeente heeft circa 33.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 10 februari 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 20 januari 2017 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Gorinchem
Het burgemeesterschap van Gorinchem is vacant per 8 juni 2015. De gemeente heeft circa 35.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacture tot 17 februari 2017. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 27 januari 2017 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Hans Schutte
Bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) wordt Hans Schutte directeur-generaal. DUO is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoeming gaat in op 1 maart 2017. Schutte is sinds 2012 directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij hetzelfde ministerie. Eerder was hij voorzitter van het College van Bestuur bij het ROC van Twente.

Jacques Niederer
In Roosendaal is burgemeester Jacques Niederer (VVD) is voor zijn tweede ambtstermijn beëdigd. Niederer is sinds 17 januari 2011 burgemeester van Roosendaal. Voor zijn komst naar Roosendaal was Niederer burgemeester van Weert, wethouder in Breda en lid van de Tweede Kamer.

Adnan Tekin
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben Adnan Tekin (PvdA) benoemd tot gedeputeerde. Tekin werd in maart 2011 lid van de Provinciale Staten namens de PvdA en was sindsdien verantwoordelijk voor de portefeuille economie en bestuur. Tekin volgt Tjeerd Talsma op die op 1 november 2016 overleed.

Overleden:
* Gilles Borrie, oud-burgemeester van Eindhoven, is op 91-jarige leeftijd overleden. Borrie was ruim acht jaar burgervader in Eindhoven, van 1979 tot 1987. Eerder was hij burgemeester van Sleen (1960-1968), Tiel (1968-1973) en Rheden (1973-1979).

* Oud-burgemeester van Aarle-Rixtel Kees Buijs is overleden. Buijs is 24 jaar burgemeester van Aarle- Rixtel geweest, van 1973 tot 1997, toen het gemeente Laarbeek werd. Buijs is 85 jaar geworden.

* Op 78-jarige leeftijd is Jan den Ouden overleden. Den Ouden was van 1977 tot 2000 burgemeester van Anna Paulowna. Daarvoor was hij wethouder in Alblasserdam.

* Jan Hofmans, oud-gemeentesecretaris van Cuijk, is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was gemeentesecretaris in Cuijk van 1975 tot september 1996.

* Oud-burgemeester Ruud Reinders is overleden. Hij was van 1973 tot en met 1996 burgemeester van de toenmalige gemeente Diessen. Het afscheid van Reinders viel samen met de gemeentelijke herindeling waardoor Diessen voortaan bij de gemeente Hilvarenbeek hoorde. Reinders is 80 jaar geworden.


Erika Spil
In Bunnik is Erika Spil benoemd tot wethouder. Spil was door de fractie van Perspectief 21 (P21) als kandidaat voorgedragen in de vacature die was ontstaan door het vertrek van Rob Zakee eind november vorig jaar. Zij is lid van GroenLinks. Zij was eerder vijfeneenhalf jaar wethouder in De Ronde Venen.

Nanne Kramer
In Hoogeveen is Nanne Kramer benoemd tot gemeentesecretaris. Dit is een bijzondere situatie, omdat Kramer officieel gemeentesecretaris is van twee gemeenten, namelijk De Wolden en Hoogeveen. Ook is hij algemeen directeur van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Hubert Mackus
In Limburg is Hubert Mackus (CDA, 38) benoemd tot gedeputeerde. Hij volgt Patrick van der Broeck op. Van de Broekc wordt dijkgraaf van het nieuwe Waterschap Limburg. Mackus is sinds 2012 wethouder in Nederweert.

Harry Paul
Bij het ministerie van Financiën is Harry Paul tot project- plaatsvervangend secretaris-generaal. De benoeming gaat in op 1 januari 2017. Paul is gevraagd om de ophanging van de Belastingdienst onder het ministerie van Financiën versneld aan te passen. Hij is sinds 2013 inspecteur- generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij het ministerie van Economische Zaken.

Marjolein van der Meer Mohr
Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr (VVD, 56) is per 1 januari 2017 herbenoemd tot burgemeester van Rucphen. Ze begint aan haar tweede termijn als burgemeester. Eerder was ze wethouder in Westvoorne.

Lars Wieringa
In Amstelveen is Lars Wieringa aangesteld als interim- griffier. Hij was eerder griffier in Bussem en interim-griffier in Culemborg. Wieringa volgt in Amstelveen raadsgriffier Pascale Georgopoulou op, die in de raadsvergadering van 14 december 2016 afscheid heeft genomen.

Christa Koets
Bij de provincie Zeeland is Christa Koets als directeur organisatie aan de slag gegaan. De directie bestaat nu uit provinciesecretaris/ algemeen directeur Ab Smit, directeur programma’s en projecten Luuk Prevaes en directeur organisatie Christa Koets.

Ton de Kok
Met ingang van 1 januari 2017 heeft Ton de Kok na bijna 15 jaar zijn functie als gemeentesecretaris van Someren neergelegd in verband met zijn pensionering. Hij wordt opgevolgd door Theo van Leeuwen, die momenteel de functie van adjunct-directeur binnen Someren vervult.

Eric van Oosterhout
Met ingang van 15 maart 2017 is Eric van Oosterhout benoemd tot burgemeester van Emmen. Van Oosterhout (55) is lid van de PvdA. Hij is op dit moment burgemeester van Aa en Hunze. Van Oosterhout volgt Cees Bijl (PvdA) op, die gedeputeerde in Drenthe is geworden.