of 59250 LinkedIn

Personalia 02-2016

Naar het ambt van burgemeester van Delft hebben 20 personen gesolliciteerd, onder wie 6 vrouwen. Vier van hen zijn lid van het CDA, één van D66, één van GroenLinks, zes van de PvdA, één van de SP, vijf van de VVD en twee sollicitanten zijn partijloos.

Carry Abbenhues
Carry Abbenhues

Carry Abbenhues
Met ingang van 1 februari 2016 wordt Carry Abbenhues waarnemend burgemeester van Zutphen. Abbenhues (PvdA, 66) was eerder waarnemend burgemeester van Assen. Daarvoor was zij lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, burgemeester van Hattem en wethouder in Meppel.

Michiel Pijl
De gemeenteraad van Drechterland heeft Michiel Pijl (CDA) voorgedragen als burgemeester. Pijl is sinds 2010 wethouder in Hoorn. Daarvoor was hij raadslid en fractievoorzitter van het CDA in diezelfde gemeente. Huidig burgemeester Rob van der Riet kondigde afgelopen mei na bijna negen jaar zijn pensioen aan. 32 mensen solliciteerden vervolgens op zijn baan.

Harry de Vries
Met ingang van 1 januari 2016 is Harry de Vries benoemd tot waarnemend burgemeester van Neerijnen. De Vries (CDA, 59) was eerder burgemeester van Lingewaard. Daarvoor was hij directeur van de Gelderse Sport Federatie (2000-2007). Hij was van 1999 tot 2007 lid van Provinciale Staten. Neerijnen werkt samen met Lingewaal en Geldermalsen. Zij streven ernaar om voor de zomer van 2016 helderheid te bieden over de bestuurlijke toekomst.

Duco Stuurman
Met ingang van 15 februari 2016 wordt Duco Stuurman lid van de directieraad van Eindhoven, met als opgave het begeleiden van de transitie binnen het Sociaal Domein. Hij volgt Ingrid Widdershoven op. Stuurman vervulde ruim 20 jaar functies voor Zaanstad, laatstelijk directeur Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarnaast is hij voorzitter van de Vereniging Directeuren Netwerk Sociaal Domein en lid van de landelijke stuurgroep Informatievoorziening Sociaal Domein en de werkgroep Zorglandschap Jeugd.

Lenie Scholten
In Eindhoven heeft wethouder Lenie Scholten haar vertrek aangekondigd. Ze wil haar werk als wethouder per 10 mei 2016 neerleggen. Scholten is vanaf 2010 wethouder in Eindhoven; daarvoor was zij acht jaar wethouder in Nijmegen. Renate Richters, de huidige fractievoorzitter van GroenLinks, is voorgedragen als opvolger van Scholten.

Alwin Oortgiesen
In Winterswijk is Alwin Oortgiesen benoemd tot gemeentesecretaris. Hij treedt op 1 april in dienst bij de gemeente. Hans Scheinck, de huidige gemeentesecretaris-algemeen directeur, stopt per diezelfde datum. Oortgiesen is op dit moment nog statengriffier van de provincie Friesland. Eerder werkte hij in Alkmaar en was hij gemeentesecretaris van Andijk.

Ton van Rijnberk
In Bloemendaal is Ton van Rijnberk (D66) benoemd tot wethouder. Hij vervult hiermee de vacature die was ontstaan na het vertrek van Jur Botter. Met de benoeming van Van Rijnberk is het college weer compleet. Van Rijnberk was eerder raadslid en wethouder in Noordwijk en Hillegom

Bob Duindam
In Woerden is wethouder Bod Duindam afgetreden. Zijn aftreden werd noodzakelijk door een vertrouwensbreuk tussen hem en zijn fractie (D66). Duindam was sinds 2010 wethouder van Woerden.

Sander Duymaer van Twist
In Maassluis is Sander Duymaer van Twist benoemd tot gemeentesecretaris. Hij volgt de huidige gemeentesecretaris Arjan Korthout per 1 maart 2016 op. Duymaer van Twist werkt momenteel bij Zoetermeer als hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

Maurits Voorhorst
Per 1 januari 2016 is in Uithoorn Maurits Voorhorst benoemd tot gemeentesecretaris. Voorhorst werkt sinds 2001 in Uithoorn en heeft verschillende functies vervuld.

Frederik van Ardenne
Per 1 januari 2016 is Duo+ gestart, de uitvoeringsorganisatie van Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. Frederik van Ardenne gaat per januari als eerste directeur de ambtelijke samenwerking vormgeven en aansturen. Van Ardenne was hiervoor secretaris-algemeen directeur bij Holland Rijnland, een samenwerkingsverband van en voor veertien gemeenten in het hart van de Randstad. Eerder werkte hij voor de gemeenten Den Haag en Apeldoorn.

Richard Andringa
Per 1 mei 2016 wordt Richard Andringa de nieuwe secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen. Andringa is nu nog directeur beleid en uitvoering van de provincie Utrecht. Hij volgt Oenze Dijkstra op, die dan met pensioen gaat. Sinds 2009 werkt Andringa bij provincie Utrecht, vanaf 2011 als directeur. Eerder was hij partner bij BMC, en werkzaam bij onder andere de Dienst Landelijk Gebied en verschillende gemeenten.

Burgemeesters vacatures
Leidschendam-voorburg
Het burgemeesterschap van Leidschendam-Voorburg is vacant per 1 september 2016. De gemeente heeft circa 74.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.260,51 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 11 februari 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 21 januari 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Oude IJsselstreek
Het burgemeesterschap van Oude IJsselstreek is vacant per 1 april 2015. De gemeente heeft circa 39.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.878,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 27 februari 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 1 februari 2016 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Cao-stijging: overheid koploper
Cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4 procent, de grootste toename sinds 2012. Lonen stegen het hardst bij de overheid (2,3 procent). In de particuliere en de gesubsidieerde sector stegen de lonen met resp.1,3 en 1,1 procent.
Bron: CBS