of 59250 LinkedIn

Personalia 02-2015

Het CDA is de grootste leverancier van burgemeesters: 34,1 procent van de in totaal 340 door de kroon benoemde Nederlandse burgemeesters. De VVD komt daarna met 27,4 procent en de PvdA met 22,1 procent.

Hans van der Pas
Hans van der Pas

Per 28 januari 2015 is Hans van der Pas benoemd tot burgemeester van Rhenen. Van der Pas (PvdA, 50) is op dit moment waarnemend burgemeester van Rhenen. Eerder was hij wethouder van Bernheze. Hij volgt Joost van Oostrum (VVD) op, die per 4 juli 2014 is benoemd tot burgemeester van Berkelland.

In Geldrop-Mierlo is René van Diessen (VVD) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij volgt Rianne Donders-de Leest op, die benoemd is tot burgemeester van Roermond. Van Diessen was onder meer wethouder van Tilburg, gedeputeerde van Gelderland en waarnemend burgemeester van Dongen

Voor de post van burgemeester van Maassluis hebben 31 personen gesolliciteerd: 24 mannen en 7 vrouwen, variërend in leeftijd van 35 tot 61 jaar.

De gemeenteraad van Beemster heeft besloten Joyce van Beek (CDA, 45) voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van Beemster. Van Beek is acht jaar wethouder geweest in Leusden. Zij is de opvolgster van Harry Brinkman die kenbaar heeft gemaakt af te zien van een nieuwe ambtsperiode in verband met zijn komende pensionering.

De burgemeester van Staphorst, Joop Alssema, stopt per 1 september 2015 als burgemeester. Hij is dan veertien jaar burgemeester van Staphorst geweest en gaat met pensioen. Eerder was hij burgemeester van Ten Boer en wethouder in Zuidhorn.

In Ubbergen is burgemeester Paul Wilbers met pensioen gegaan. Hij was vanaf januari 2001 burgemeester van Ubbergen. Ubbergen vormt vanaf 1 januari 2015 één gemeente met Groesbeek en Millingen aan de Rijn. Wilbers was tien jaar wethouder in Groesbeek, waarna hij in 1996 rector werd van het Kandinsky College in Nijmegen.

De gemeenteraad van Breda heeft Paul Depla voorgedragen als nieuwe burgemeester. Depla is sinds 2010 burgemeester van Heerlen. Depla: ‘Soms komt er iets voorbij waarvan je denkt: dit past als een prima jas. Ik vertrek niet omdat ik Heerlen zat ben, maar omdat Breda mij een unieke kans biedt.’

In Bloemendaal is burgemeester Ruud Nederveen (VVD) opgestapt. Ook wethouder Marjolein de Rooij (GroenLinks) heeft haar functie per direct neergelegd. Beiden zijn gesneuveld in de slepende affaire rond het landgoed Elswoutshoek. In augustus overleefde Nederveen nog een motie van wantrouwen.

In Muiden is Hendrik Boland (D66) benoemd tot wethouder. Hij volgt Rob Meerhof op, die burgemeester van Oostzaan wordt. Boland is wethouder geweest in Enkhuizen van 2007 tot 2012. In november van dat jaar moest hij aftreden. Ook was Boland griffier in Andijk. Hij blijft in Enkhuizen wonen.

Per 1 januari 2015 is Michiel van Kruijsbergen benoemd tot gemeentesecretaris van Woerden. Daarvoor was hij gemeentesecretaris in Leerdam. Hij volgt interim gemeentesecretaris Wilfred Goedmakers op die werd aangesteld na het vertrek van Wabe Wieringa.

Met ingang van 1 februari 2015 wordt Mathea Severeijns (43) gemeentesecretaris in Eijsden-Margraten. Severeijns werkt nu nog bij woningcorporatie ZOwonen. Ze volgt Bert van Dijk op. Ze werkte eerder bij diverse semi-overheidsorganisaties in de regio Zuid-Limburg.

In Drimmelen is Harry Bakker benoemd tot wethouder. Hij vervangt de zieke wethouder Janus Oomen. Bakker was eerder ook al wethouder in Drimmelen

Op 1 december 2014 is Fred Koot in dienst getreden bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude als gemeentesecretaris. Tijdens zijn loopbaan bij verschillende gemeenten in Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland en Friesland heeft Koot diverse advies- en managementposities bekleed. Hij volgt Bart Huisman op, die met pensioen is gegaan.

In Vlissingen is Martin van Vliet benoemd tot gemeentesecretaris. De benoeming gaat op 23 februari 2015 in. Van Vliet volgt Herbert Moerdijk op, die de functie ad interim sinds mei 2014 waarnam. Moerdijk pakt zijn oude functie, hoofd bedrijfsvoering/ plaatsvervangend algemeen directeur, weer op.

De provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Zuid-Holland, José Hilgersom, treedt per 1 april 2015 terug als provinciesecretaris. Vanaf 1 april zal zij voor de commissaris van de koning gaan werken in de functie van kabinetschef.

Het College van Rijksadviseurs bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt uitgebreid met Koen van Velsen als rijksadviseur architectuur. Samen met Rients Dijkstra (rijksadviseur infrastructuur en stad) en Eric Luiten (rijksadviseur landschap en water) vervult Van Velsen de taken van de rijksbouwmeester, totdat er een nieuwe is benoemd in plaats van Frits van Dongen.

Bij het Nationaal Restauratiefonds, de stichting die zich inzet voor het in stand houden van monumenten in Nederland, is Willemijn Maas benoemd tot voorzitter. Maas was eerder directeur van de HES, Hogeschool voor Economische Studies, en de AVRO.

Met ingang van 1 januari 2015 is Jos Koffijberg benoemd tot directeur- bestuurder van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Eerder was hij hoofd Onderzoek bij Nicis Institute en Platform31.

Oud-minister van Landbouw Cees Veerman is met ingang van 15 december 2014 de nieuwe voorzitter van Nationaal Groenfonds. Veerman volgt Pieter van Vollenhoven op. Veerman was na zijn ministerschap onder andere voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten. Momenteel is hij onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank.

OVERLEDEN
Oud-wethouder Jo Baart van Terneuzen is op 68-jarige leeftijd overleden. Baart kampte al langere tijd met zijn gezondheid.

Oud-wethouder Wim Vriezen is op 83 jarige leeftijd overleden. Vriezen was lange tijd wethouder in Apeldoorn, van 1976 tot 1994.

De Groningse oud-wethouder Thewis Wits is overleden. Wits was al langere tijd ziek. Zes jaar lang was Wits wethouder voor de CPN in Groningen. Hij vervulde deze functie tussen 1976 en 1982. Wits is 67 jaar geworden.

Extra loon voor ambtenaren rijk
Vanaf dit jaar is er weer geld voor loonsverhogingen van rijksambtenaren. Na jaren kunnen zij van de nullijn af. Minister Blok komt binnenkort met een nieuw voorstel naar de overlegtafel met de vakbonden.

BURGEMEESTERSVACATURES

Montfoort
Het burgemeesterschap van Montfoort is vacant per 1 juli 2015. De gemeente heeft circa 13.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.323,09 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 11 februari 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 22 januari 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Lansingerland
Het burgemeesterschap van Lansingerland is vacant per 1 januari 2014. De gemeente heeft circa 57.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.018,17 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 13 februari 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 23 januari 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Geldrop-Mierlo
Het burgemeesterschap van Geldrop-Mierlo is vacant per 30 januari 2015. De gemeente heeft circa 38.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.457,79 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 16 februari 2015. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 26 januari 2015 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.