of 59212 LinkedIn

Personalia 01-2018

De personalia-pagina’s in dit nummer zijn louter gevuld met wethouders die in 2017 om politieke redenen zijn opgestapt. Uit het jaarlijkse door DeCollegetafel gehouden onderzoek blijkt dat er vorig jaar 75 ten val kwamen.

Lees hier het achtergrondverhaal

Coalitiebreuken:
Huib Veldhuijsen
(VVD, IJsselstein) stapt op als hij zich onvoldoende gesteund voelt in de verliesgevende ambtelijke samenwerking met Montfoort. Vincent van den Berg (CDA) en Marijke van Beukering (D66) volgen maar keren terug in een nieuw college met Chris Baerveldt (SP) en Hans Lappee (GroenLinks). Na de zomer strandt dit college op onoverbrugbare verschillen van inzicht over de toekomst van de samenwerking. Een nieuw zakencollege met drie wethouders van buiten moet het beeindigen van de samenwerking managen.

Will Bakema (Ameland ’82) neemt ontslag als hij wordt geconfronteerd met een motie van wantrouwen. Aanleiding is een kwestie over het slopen van huisjes voor een parkeerterrein. Het leidt de val in van de beide andere wethouders, Nico Oud (CDA) en Linda van der Deen (VVD). Er komt een nieuwe coalitie van Algemeen Belang en Ameland ‘82 met als nieuwe wethouders: Piet IJnsen (Algemeen Belang) en Peter Pot (Ameland ’82).

Anja Haga
In Arnhem trekt de Christenunie zich uit het college. De uit Dokkum afkomstige Anja Haga moet daardoor na anderhalf jaar stoppen als wethouder. De Christenunie voelt zich niet serieus genomen in de kwestie over het sluiten van de tippelzone voor prostituees. D66 en SP wordt verweten de Christenunie te schofferen. Het college gaat verder als minderheidscoalitie en overleeft in het najaar een debat over een stevig rapport van professor Paul Frissen over de verziekte Arnhemse bestuurscultuur.

Lia Roefs
(PK, Bergen), voormalig PvdA-Kamerlid, stapt op nadat zij door de raad verantwoordelijk wordt gehouden voor de drie miljoen euro die te veel is uitgegeven voor jeugdzorg en wmo. Een week later wordt CDA-wethouder Antoon Splinter naar huis gestuurd. Volgens Splinter is de motie tegen hem (8 tegen 7) aangenomen vanwege wraakzucht: ‘De sfeer was: blijf van onze Lia af. Het was moedwillig pootje lichten.’

Joan Veldhuizen
(Pro5) wil de inwoners van Bladel niet langer blootstellen aan de gezondheidsrisico’s die samenhangen met de groei van de veestapel en stapt op. Wim van der Linden (Vrije Hapertse Partij) en Fons d’Haens (CDA) willen de intensieve veehouderij niet aan banden leggen en worden weggestuurd. Er komt een nieuwe coalitie van VVD, Bladels Belang, Bladel Transparant en Pro5.

Robin Hartogh Heys (D66) krijgt een motie van wantrouwen aan de broek, gesteund door de coalitiefracties van PvdA, Gemeentebelang en CDA, nadat is gebleken dat het nieuw te bouwen filmtheater De Viking weer duurder uitvalt dan berekend. Hartogh Heys treedt af; de drie overige wethouders Jan Jaap Kolkman (PvdA), Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang) en Frits Rorink (CDA) krijgen ook een motie van wantrouwen aan de broek maar weigeren op te stappen en dat wordt door de raad gedoogd.


Grote of opvallende kwesties:
Bob Haitsma
(VVD) dient zijn ontslag in nadat de VVD-fractie zich heeft teruggetrokken uit de coalitie van Den Helder vanwege onenigheid over de renovatie van het stadhuis. De VVD is het oneens dat er toch een voorstel naar de raad gaat terwijl een meerderheid van het college ernstige bedenkingen heeft tegen renovatie.

Tymon de Weger (Christenunie/SGP) treedt in Woerden af als gevolg van de coalitiebreuk over het openstellen van winkels op zondag. Zijn partij is vanwege die breuk uit de coalitie gestapt en een lijmpoging onder eiding van D66 is mislukt.

Hugo Janssen (Lijst Borger) stapt in Brunssum met zijn fractie uit de coalitie vanwege verschillen van politiek inzicht. Vervolgens komt de minderheidscoalitie ten val: Frank Joosten (VVD), Peter Heinen (CDA) en Haico Offermans (PvdA) stappen op. Carolus de Rijck (BCD) komt terug in de nieuwe coalitie met BBB/ Lijst Palmen en PAK. De omstreden benoeming van Jo Palmen haalt de landelijke voorpagina’s.

Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren) stopt omdat haar partij uit de coalitie is gestapt vanwege het overleg over de voorgenomen fusie tussen Haren, Groningen en Ten Boer.

Landgraaf
Harry Leunessen (PvdA), Kelly Regterschot (VVD), Ton Ancion (GroenLinks) en Rene van der Valk (SP)
verdwijnen van het toneel in Landgraaf. Aanleiding is het plan van CDA-gedeputeerde Ger Koopmans om de regie over herindeling naar zich toe te trekken, maar dat leidt op initiatief van het CDA tot de val van de coalitie in Landgraaf. Alleen CDA-wethouder Marlies Dreissen blijft op haar plek. Het CDA vormt met GBBL en Pro Landgraaf een nieuwe coalitie.

Marcel Olierook (SP) stapt in Enkhuizen op na een motie van wantrouwen. De raad is ontevreden over het informeren van de raad. Collega’s Klaas Kok (CDA) en Gerrit Wijnne (Christenunie- SGP) volgen zijn voorbeeld. Door D66, Het Enkhuizer Alternatief, Nieuw Enkhuizen, Lijst Quasten, PvdA en VVD wordt een zakencollege gevormd met twee wethouders- van-buiten: Dorus Luyckx en Erik Struijlaardt.


Bestuursstijl:
Peter van Vlaanderen (Leefbaar Haaksbergen) verliest het vertrouwen van de raad nadat hij het vertrouwen in zijn collega-wethouders heeft opgezegd. Leefbaar-fractievoorzitter Keath Alkoutobi noemt Van Vlaanderen ‘de meest onbetrouwbare politicus die Haaksbergen ooit heeft gehad’. Geen opvolger.

Carolien van Diemen (D66) schrijft in Heerhugowaard haar ontslagbrief omdat zij niet meer welkom is in het college omdat ze te veel haar eigen weg gaat en zich niets aantrekt van adviezen. D66 trekt zich terug maar de coalitie behoudt met gedoogsteun van Nederland Duurzaam en Christenunie de meerderheid.

Arjo Klamer (SP) stapt in Hilversum op nadat zijn collega-wethouders van D66, VVD en CDA het vertrouwen in hem hebben opgezegd. Klamer, bekend als hoogleraar in de economie, staat volgens zijn collega’s niet open voor kritiek.

Martin Ekker (VVD) stapt op omdat de gemeenteraad van Kampen te weinig vertrouwen heeft in zijn functioneren na een BING-onderzoek. Hij handelt te solistisch en heeft andere herinneringen aan afspraken in de kwestie rond de verkoop van de Stadskazerne.

Frank Rozenberg (Gemeentebelangen Leidschendam- Voorburg) constateert dat hij niet voldoende steun heeft van de raad voor de komst van een nieuwe supermarkt in Voorburg en stapt op. De voortvarende aanpak van de wethouder wordt daarmee afgestraft. Zijn fractie volgt hem maar keert na een afkoelingsperiode terug in de coalitie.

Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen Pijnacker- Nootdorp) stapt op omdat hij bepaalde beslissingen niet voor zijn rekening kan nemen. Later blijkt dat er een conflict in het college is over hoe de bijstandsfraude moet worden aangepakt.

Robert Visser (Dorpsbelang), die al heeft aangegeven niet meer terug te willen keren als wethouder in Son en Breugel stopt er mee vanwege de persoonlijke bejegening in de kwestie over sloop van de kerk. ‘Ik woon al sinds 1991 met veel plezier in Son en Breugel en toch word ik neergezet als een buitenstander, een passant.’

Jan Munnik (Gemeentebelangen Stedebroec) geeft er na bijna een jaar de brui aan. Hij ervaart onvoldoende ambtelijke en bestuurlijke steun voor de uitvoering van zijn portefeuille, sociaal domein.

Margot Stolk (Sterk Woerden) neemt ontslag omdat zij zich stoort aan de discussies in de raad die meer gaan over procedures en steeds minder over inwoners. ‘Daar heb ik heel veel moeite mee en dat ontneemt mij steeds meer de lust en het enthousiasme om nog door te gaan.’

André Muller (SP) stopt met onmiddellijke ingang in Zuidplas. ‘Mijn privéomstandigheden en het feit dat ik me als gevoelsmens niet altijd kon vinden in de politieke rol die mij was toebedeeld, hebben mij doen besluiten om de rest van de collegeperiode niet verder uit te dienen.’


Budgettair:
Fatih Özdere
(PvdA) neemt per direct ontslag in Molenwaard als de raad kiest het budget voor het nieuwe dorpshuis in Oud- Albas, De Beemd, met ruim twee ton te overschrijden. Hij vindt dat hij daarmee zijn geloofwaardigheid had verloren, omdat zijn financieel consistente koers daarmee is verlaten.’

Vera Taks (PvdA, Welzijn) en Wim van den Beucken (VVD, Financiën en Ambtelijke Organisatie) stappen op in het spoeddebat over het Venlose miljoenentekort op het uitvoeren van de zorgtaken. Het spoeddebat werd gehouden omdat het tekort op twaalf miljoen uitkwam terwijl rekening was gehouden met een gat van 4,3 miljoen euro.

Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) stapt op wanneer er geen meerderheid meer is – door een afsplitsing in de Leefbaarfractie – die hem de hand boven het hoofd houdt. Hij ligt onder vuur vanwege zijn gedrag: hij heeft een raadslid aangevallen, en hij moet zich verantwoorden over de fraude rond het voormalig poppodium Waterfront.

Frits Westerkamp (LADA) en Theo Meskers (VVD) leggen hun portefeuille neer vanwege een kostenoverschrijding van twee miljoen euro bij de verbouwing van twee gemeentekantoren en het onjuist en niet-tijdig informeren van de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Bert Dedden (BGL, Steenwijkerland) neemt de benen als er geen steun meer is voor zijn aanpak van het dossier inzake de intergemeentelijke sociale dienst.

Frans Fakkers
(Onafhankelijk Moerdijk) wordt door de raad weggestuurd omdat het financieel beleid niet in orde is. Zijn eigen fractie bestrijdt dat, maar staat alleen.

Marja Krans (Christenunie, Smallingerland) treedt af. Zij acht zich politiek verantwoordelijk voor het dossier over de afbouw van schouwburg De Lawei en de keuzes die in 2014 door de gemeente zijn gemaakt en die de gemeente na een verloren rechtzaak miljoenen kost.


Integriteit:
Michel Demmers (GBZ) stapt in Zandvoort op nadat is gebleken dat hij intensief mailcontact heeft gehad met de eigenaren van de Watertoren en de ontwikkelaar die de herontwikkeling van het Watertorenplein werd gegund. Daarbij verstrekte Demmers adviezen. ‘Dit gaat lijnrecht in tegen de gedragscode die wij als college hanteren. Dit kan gewoon niet’, aldus burgemeester Niek Meijer.

Tjebbe Vugts (CDA) dient in Rheden zijn ontslag in na meldingen over zijn ‘grensoverschrijdende’ gedrag. Om ‘privacyoverwegingen’ en vanwege het interne onderzoek wil de gemeente niets kwijt over de meldingen. Geen opvolger.

Reint-Jan Auwema
(Gemeentebelangen Noordenveld) legt het wethouderschap neer omdat de afgelopen jaren op feestjes in de privésfeer een paar voorvallen zijn geweest waarbij hij zijn eigen grenzen niet heeft weten te bewaken. ‘Ik besef dat dit vervelend was voor betrokkenen en zeker niet paste bij mijn functie als wethouder.’

Jos van Son (Rosmalens Belang) stapt op uit het college in Den Bosch nadat hij onder invloed van alcohol een ongeluk heeft veroorzaakt. ‘In verband met mijn functie en verantwoordelijkheid in het openbaar bestuur van Den Bosch heb ik nu geoordeeld dat ik mijn wethouderschap per direct moet beëindigen’, aldus de wethouder.


Overige redenen:
Tseard Hoekstra (VVD, Alphen aan den Rijn) voelt zich niet meer gesteund en mist het vertrouwen van zijn collega- wethouders na een conflict over de kosten van een parkeerproef.

Wouter Joosten (VVD, Binnenmaas) stopt vanwege verschillen van inzicht binnen het college. Hij lag onder vuur vanwege de komst van windturbines.

Sietze Ypma (Onafhankelijken, Oudewater) legt na drie maanden het wethouderschap neer omdat hij moeite heeft met het ‘politieke spel’.

Jean van der Hoeven (CDA, Waterland) stapt op na een procedurele fout bij de vergunningverlening in het Galgeriet.

Filip van As (Christenunie, Zwolle) voelt ‘te weinig draagvlak om de versnelling uit te voeren die nodig is om de Zwolse duurzaamheidsdoelstellingen te behalen’ en stapt op.

Teus van Houwelingen (VVD, Giessenlanden) treedt af na een diep verschil van inzicht binnen het college over een vergunningaanvraag van zijn buurman.

Kees Telder (D66, Doetinchem) stapt op omdat de D66-raadsleden uit D66 stappen en een nieuwe partij oprichten. ‘Ik ben gevraagd om wethouder te worden door die fractie maar die fractie is er niet meer’.

Dirk Minne Vis en Nico Verlaan (beide van CDA, Dronten) stappen uit het college. Ze voelen, terwijl zij onder vuur liggen, zich niet meer gesteund door burgemeester Aat de Jonge (voormalig CDA’er) en de overige wethouders.

Bert Fintelman (CDA, Langedijk) verschilt van mening over de bestuurlijke toekomst van de gemeente en constateert dat hij daardoor niet langer meer kan functioneren.

Miranda Verdouw (SP, Geldrop-Mierlo) en Nel Douw (SP, Hoorn) zeggen het lidmaatschap van hun partij op, maar mogen door als partijloos wethouder.

Rodney Swelsen (Democraten Onderbanken) treedt terug omdat hij zich volledig wil richten om voor D66 een succes te maken van de raadsverkiezingen, eind 2018, voor de fusiegemeente Beekdaelen.

Jan van Doormalen (Gemeenschapslijst Hilvarenbeek) wil na de verkiezingen stoppen en daarop besluit het partijbestuur dat hij onmiddellijk dient te vertrekken.

Wim van der Leij (PvdA, Leerdam) draagt het wethouderschap over aan een opvolger, partijgenoot Cees Taal, die met meer elan de fusie met Vianen en Zederik kan voorbereiden.

Inge Nieuwenhuizen (VVD, Voorschoten) wil geen derde termijn en stopt bijna een jaar voor de raadsverkiezingen om baan te maken voor nieuw talent: fractievoorzitter Nanning Mol.

Judith de Jong (PvdA, Hoorn) neemt ontslag vanwege een breuk met de eigen fractieleden, die verder gaan als fractie Sociaal Hoorn.


Lees hier het achtergrondverhaal