of 59250 LinkedIn

Personalia 01-2016

Solke Munneke
Bij de Rijksuniversiteit Groningen is Solke Munneke benoemd tot hoogleraar Staatsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Tot voor kort werkte hij als universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit, waar hij in 2011 werd verkozen tot Docent van het Jaar. Bij de RUG volgt hij Douwe Jan Elzinga op, die met emeritaat gaat.

Paul van Erkelens
Paul van Erkelens

Paul van Erkelens
Dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân wordt met ingang van 1 januari 2016 herbenoemd voor een periode van 6 jaar. Van Erkelens is sinds 2004 dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Het waterschap verzorgt het waterbeheer in Fryslân en het Groninger westerkwartier.

Albertine van Vliet- Kuiper
In de nieuwe gemeente Gooise Meren is Albertine van Vliet-Kuiper benoemd tot waarnemend burgemeester. Per 1 januari 2016 is de nieuwe gemeente Gooise Meren ontstaan na een fusie van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. Van Vliet-Kuiper was al waarnemend burgemeester van Bussum.

Bert Bouwmeester
In de gemeente Coevorden is Bert Bouwmeester herbenoemd. De burgemeester gaat daarmee zijn derde ambtstermijn in.

Bernt Schneiders
De burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, wordt de nieuwe directeur van VSBfonds. Schneiders (PvdA, 56) was eerder burgemeester in Heemskerk en Landsmeer. Ook is hij voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Schneiders is sinds vorig jaar oktober ook waarnemend burgemeester van de gemeente Bloemendaal.

Kees de Bruin
Burgemeester Kees de Bruin van Papendrecht heeft zijn vertrek per 1 oktober 2016 aangekondigd. Hij is dan ruim 15 jaar burgemeester in Papendrecht geweest. De Bruin was van 2001 tot 2006 lid van het Drechtstedenbestuur.

Wilke Dekker
Per 1 februari stopt Wilke Dekker als burgemeester van Renswoude. Dekker werd op in februari 2014 getroffen door een hersenbloeding en werkt sinds die tijd aan zijn herstel. Hij werd op 1 juni 2011 benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente. In 2012 werd hij burgemeester. Daarvoor was hij wethouder in Ede. Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt. Annelies van der Kolk is er nu waarnemend burgemeester.

Lucas ­Bolsius
De burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede termijn als burgemeester. Hij is sinds 2010 burgemeester van Amstersfoort.

Anja Haga
In Arnhem is Anja Haga geïnstalleerd als wethouder. Haga (ChristenUnie) was eerder fractievoorzitter voor de CU in de provinciale staten van Friesland. Ze werkte verder onder meer als projectleider WMO/Jeugdwet voor een instelling in de gehandicaptenzorg, was senior adviseur van ChristenUnie-bestuurders en lid van de Raad van Toezicht van Zorgbelang.

Garmt ­Kolhorn
In Laren is Garmt Kolhorn benoemd tot gemeentesecretaris. Hij volgt daarmee Baukje Coppens-van Nunen op. Kolhorn is al ruim een jaar werkzaam als interim directeur van de BEL Combinatie, waar Laren deel van uit maakt.

Katja Bolt
De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben Katja Bolt benoemd tot Statengriffier. Bolt treedt op 1 februari 2016 in dienst van de provincie en is de opvolgster van Jeroen Vrijburg
die in juli 2015 met pensioen ging. Bolt werkt sinds april 2013 als raadsgriffier in Zoetermeer en was dat daarvoor in de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West en Westerpark.

Freek Henseler
Met ingang van 1 januari 2016 is Freek Henseler gestopt als gemeentesecretaris van Montfoort. Henseler was vanaf augustus 2009 gemeentesecretaris van Montfoort en daarvoor manager Financiën & Control/adjunct secretaris en manager van het Projectmanagementbureau. Hij gaat bij ABG Loopbanen aan de slag als senior manager. De functie van gemeentesecretaris zal tijdelijk worden waargenomen door Marjon Gadella-van Gils.

Rob Beek
In Westvoorne is Rob Beek benoemd tot gemeentesecretaris. De benoeming zal ingaan per 1 februari 2016. Hij volgt daarmee Wim van Noord op. Beek was eerder gemeentesecretaris en algemeen directeur in Papendrecht en lid van het overleg netwerksecretarissen Drechtsteden en coördinerend gemeentesecretaris van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Sedert 2015 trad hij op als adviseur in algemene dienst voor de gemeente Papendrecht.

Linda van Dort
Door de benoeming van Linda van Dort tot wethouder treedt GroenLinks toe tot de coalitie van Stichtse Vecht. Van Dort maakt sinds april 2014 deel uit van de gemeente-
raad van Stichtse Vecht. Ze volgt Jaap Verkroost (CDA) op, die aftrad. Het CDA stapte vervolgens uit de coalitie.

Ingrid Geveke
In Zwolle is Ingrid Geveke benoemd tot gemeentesecretaris ad interim voor de periode 1 januari tot 1 september 2016. Ze volgt Regina Riemersma op die vanaf 1 januari werkzaam is bij het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen). Geveke werkt sinds 2007 in Zwolle waarvan de laatste periode als directeur financiën, sociale zaken en concernstaf.

Loes Bakker
Met ingang van 1 januari 2016 vertrekt gemeentesecretaris Loes Bakker (59) bij de gemeente Gouda. Bakker was bijna negen jaar gemeentesecretaris in Gouda. Daarvoor was ze gemeentesecretaris in Soest en Oudewater.

Koos Richelle
De nieuwe voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is Koos Richelle. Hij was voorheen onder meer directeur-generaal voor werkgelegenheid, sociale zaken bij de Europese Commissie, directeur-generaal Internationale Samenwerking bij Buitenlandse Zaken en directeur-generaal Welzijn bij het ministerie van VWS.

Jet Hoogendijk
Per 1 januari 2016 is Jet Hoogendijk benoemd tot hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Parket Midden-Nederland. Ze is nu hoofdofficier van het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant. Zij is de opvolgster van Johan Bac die per 1 januari 2016 aan de slag gaat als directeur Strafrechtketen op het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Overleden
Anneke Le Coultre-Foest
is op 87-jarige leeftijd overleden. Le Coultre was van 1973 tot 1992 burgemeester van Blaricum. Daarvoor was ze raadslid en wethouder in Wassenaar. Ze was als vicevoorzitter van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) in de jaren tachtig nauw betrokken bij de poging om de Olympische Spelen van 1992 naar Amsterdam te halen.

Leo Markensteyn, oud voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), is overleden. Markensteyn was voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer en daarvoor was hij voorzitter bij Berenschot.