of 59250 LinkedIn

Personalia 01-2015

Marina Starmijns-Gelijns is benoemd tot burgemeester van Dongen. De benoeming gaat in op 2 februari 2015. Starmans (45 jaar) is lid van VVD. Zij is wethouder van Waalre. Daarvoor was zij onder andere wethouder van Dongen en van Son en Breugel. Starmans volgt Simone Dirven-van Aalst (CDA) op die per 1 september 2013 ontslag heeft genomen.

Marina Starmans-Gelijns
Marina Starmans-Gelijns

Ahmed Aboutaleb is met ingang van 5 januari 2015 herbenoemd tot burgemeester van Rotterdam voor de periode van 6 jaar. Op 10 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Rotterdam een aanbeveling gedaan voor herbenoeming van de burgemeester. Eerder was Aboutaleb staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wethouder in Amsterdam.

Theo Bovens is benoemd tot voorzitter van het bestuur van Skanfonds. Hij volgt daarmee per 1 januari 2015 Theo Camps op. Bovens was eerder bestuursvoorzitter van de Open Universiteit, kroonlid van de SER en wethouder in Maastricht. In 2011 werd hij benoemd tot commissaris van de koning in Limburg. Skanfonds is een landelijk fonds dat zich sterk maakt voor kwetsbare mensen.

Mechtild Rietveld is benoemd tot griffier in Ouder Amstel. Het betreft een tijdelijke interim-functie. Ze vervangt William van Zanen die per 1 januari 2015 griffier in Houten wordt. Eerder was Rietveld raadsgriffier in Amsterdam.

De gemeenteraad van Rhenen heeft besloten de huidige waarnemend burgemeester Hans van der Pas aan te bevelen voor het ambt van burgemeester. Van der Pas (PvdA, 50) is sinds juni 2014 waarnemend burgemeester in Rhenen. Eerder was hij wethouder in Bernheze.

Marc Witteman is per 29 januari 2015 benoemd tot burgemeester Stichtse Vecht. Witteman (53 jaar) is lid van de PvdA. Hij is vanaf september 2010 lid van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Daarvoor was hij onder andere wethouder in Leiden en Hillegom en waarnemend burgemeester van Warmond.

Secretaris-directeur van waterschap Rivierenland, Eric Jongmans, heeft aangegeven terug te treden als secretaris-directeur. Jongmans is sinds 2002 secretaris- directeur bij waterschap Rivierenland. Daarvoor was hij gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten.

Sylvia Bronmans is de nieuwe directeur Shared Service Centrum ICT Haaglanden bij het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bronmans was hiervoor directeur P-Direkt.

Frederik van Ardenne is per 1 januari 2015 gestart als secretaris- directeur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Hij volgt in deze functie Roelof van Netten op.

Ed Mol is benoemd tot gemeentesecretaris van Bladel. Mol was sinds medio 2014 werkzaam als interim secretaris. Eerder was hij werkzaam in de gemeenten Steenbergen, Haaren en Drechterland.

Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank (DNB), is per 1 januari 2015 benoemd tot hoogleraar Monetaire Stabiliteit aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Knot is sinds 2011 president van DNB. Daarvoor was hij onder meer directeur financiële markten bij het ministerie van Financiën.

De gemeenteraad van Meerssen heeft Mirjam Clermonts-Aretz (VVD, 59) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Zij is vanaf 2006 burgemeester van Onderbanken.

De gemeenteraad van Brummen draagt Alex van Hedel (VVD, 54) voor als burgemeester. Van Hedel is vanaf februari 2014 al waarnemend burgemeester van Brummen.

Corien Wortmann-Kool (55) wordt per 1 januari 2015 de nieuwe bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP. Zij is de opvolger van Henk Brouwer. Wortmann- Kool werkte onder meer bij Verkeer en Waterstaat als plaatsvervangend directeur.

Dijkgraaf Luc Kohsiek is herbenoemd tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De dijkgraaf begint zijn tweede ambtstermijn van zes jaar op 1 januari 2015. Hij begon ooit bij het Waterloopkundig Laboratorium.

Harrie Tuerlings is herbenoemd als burgemeester van Reusel-De Mierden. De herbenoeming tot burgemeester gaat in op 1 maart 2015. Eerder was Tuerlings wethouder in Bernheze en Lith.

Tjibbe Joustra wordt voor een tweede termijn benoemd tot voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De herbenoeming gaat in op 1 februari 2015 voor de duur van vier jaar. Joustra volgde in februari 2011 Pieter van Vollenhoven op.

Directeur Jan van den Heuvel van DCMR Milieudienst Rijnmond wordt de eerste topman van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De nieuwe organisatie gaat vanaf begin 2015 toezicht houden op de nucleaire sector in Nederland.

Ron Voskuilen is benoemd tot interim directeur van Rotterdam Partners. Voskuilen was algemeen directeur van de dienst Stadsontwikkeling.

Philippe Raets is benoemd tot lid van de Raad van toezicht van de Open Universiteit. Hij volgt Pauline Bieringa op. Raets is gemeentesecretaris en algemeen directeur van Rotterdam. Eerder werkte hij op verschillende ministeries, bij onderwijsinstellingen en de gemeente Amsterdam.

Voor de post van burgemeester van Noord-Beveland hebben 41 personen gesolliciteerd: 10 vrouwen en 31 mannen. De jongste kandidaat is 27 jaar, de oudste 67 jaar.

OVERLEDEN
Burgemeester Kees Luesink is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij is zes jaar burgemeester van Doesburg geweest. Luesink was verbonden aan GroenLinks. Eerder was hij wethouder in Zutphen. Verder was hij tussen 2000 en 2005 lid van het landelijk bestuur van GroenLinks.

Op 88-jarige leeftijd is Cees Bevers overleden. Bevers was burgemeester van Borne en van augustus 1973 tot maart 1991 burgemeester van Hengelo. Later was hij als rechter verbonden aan de Rechtbank Almelo en was hij tussen 1992 en 1994 vicevoorzitter van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO).