of 65101 LinkedIn

Privacy en e-mail op het werk

Iedere werknemer zal op het werk wel eens privé internetten of e-mailen. Soms wil de werkgever het internetgebruik van een werknemer heimelijk controleren of de e-mailbox van de werknemer inzien. Mag dat zo maar?
Nee, de werkgever mag niet – in het geheim - de computer en e-mailbox van zijn medewerkers controleren. Als hij dat zou doen zou hij de privacy van zijn werknemers schenden. Maar er zijn omstandigheden waarin de werkgever wél tot een heimelijke controle over mag gaan. Er moet dan een concrete aanleiding zijn om de computer en e-mailbox van één of meer van zijn medewerkers te controleren. De werkgever kan bijvoorbeeld één van zijn medewerkers verdenken van een strafbaar feit, of van niet-integer handelen. Dan heeft de werkgever een groot belang bij verder onderzoek. Dat belang rechtvaardigt dat hij de computer en e-mailbox van de werknemer inziet.

Zo is er de zaak van een werkgever die werd geconfronteerd met een anonieme brief waarin bestuur en leidinggevenden werden zwart gemaakt. De werkgever had het vermoeden dat de brief afkomstig was van één van de medewerkers. Daarop werd een extern bureau belast met het doorzoeken van alle e-mailboxen op de aanwezigheid van twee zoektermen die in de anonieme brief voorkwamen. In twee e-mailboxen kwamen de zoektermen voor. Die e-mailboxen werden vervolgens verder onderzocht, en daarbij kwam naar voren dat de werknemer veel e-mails had gestuurd met allerlei - volgens de rechter - ‘verre van betamelijke’ uitlatingen. De rechter was van oordeel dat de werkgever juist had gehandeld. Volgens de rechter was deze informatie niet onrechtmatig verkregen.

In een andere zaak trad een medewerker van de afdeling bezwaar van een gemeente in zijn vrije tijd op als financieel adviseur van een cliënte van de sociale dienst van diezelfde gemeente. De medewerker had haar zelfs geholpen bij het bezwaarschrift. De werkgever besloot dat de medewerker deze nevenwerkzaamheden niet langer mocht verrichten, maar de medewerker weigerde en maakte bezwaar. Deze omstandigheden leverden volgens de rechter voldoende reden voor de werkgever op om de e-mailbox van de medewerker te onderzoeken.

Ook op de werkplek heeft de werknemer recht op bescherming van privacy. Maar die bescherming is niet onbeperkt. Als de werkgever een goede aanleiding heeft om de e-mailberichten van zijn werknemers buiten hun medeweten te bekijken mag hij dat doen. De informatie die de werkgever zo verkrijgt, mag hij vervolgens gebruiken voor – bijvoorbeeld – disciplinaire maatregelen.

Anja Hoffmans
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Kliffen (projectmanager) op
Ik zou uw mening over een andere vergelijkbare case willen vernemen.
Bent u daartoe bereid?
Indien dan verneem ik graag uw e-mailadres, zodat ik de case aan u kan voorleggen.
Met vriendelijke groet.