of 65101 LinkedIn

Veilige werkomstandigheden voor vrouwelijke raadsleden

Haseena Bakhtali 3 reacties

Over een paar weken, op 8 maart, is het weer Internationale Vrouwendag. Een goed moment om de werkomstandigheden van een bepaalde groep vrouwen onder de aandacht te brengen, namelijk die van vrouwelijke raadsleden.

Op vrijdag 5 februari jongstleden bezocht ik de bijeenkomst ‘Vrouwenstemmen in de Raad’, die in Utrecht plaats vond naar aanleiding van het onderzoek van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Atria heeft onderzoek gedaan naar de ambities, belemmeringen en successen van vrouwen in de lokale politiek. In dat rapport zijn drie hoofdredenen vastgesteld waarom de politieke participatie van vrouwen belangrijk is: een betere representativiteit van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging; een divers samengesteld team is effectiever en politieke aandacht voor onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden. 
 

Desondanks blijkt Nederland onder aan de lijst te bungelen als het gaat over het percentage van vrouwen in de politiek. In 2015 was 28 procent van de gemeenteraadsleden vrouw. Ook in vergelijking met de landelijke en provinciale politiek is dat erg laag. En het stijgt maar langzaam: slechts 2 procent stijging tussen 2010 en 2014.

 

In het rapport staan 18 aanbevelingen om de participatie van vrouwen in gemeenteraden te vergroten.  Een aanbeveling ontbreekt echter. Die wil ik er graag aan toevoegen: het veiliger maken van de werkomstandigheden van vrouwen in de gemeenteraad.  

 

De Wassenaarse seksrel van 2012 ligt nog vers in het geheugen: een geval van seksuele intimidatie van een vrouwelijk raadslid. Dit voorval staat niet op zichzelf. Intimidatie komt bijna overal voor, op alle werkvloeren. Dat geldt ook voor seksuele intimidatie. Zeker in de politiek waar uiteindelijk alles om invloed en macht draait. De doelwitten/slachtoffers van seksuele intimidatie zijn meestal vrouwen. 


De democratische rechtstaat is hier zeker niet bij gediend. Een volksvertegenwoordiger wordt immers geacht zonder enige last, dus in volledige vrijheid haar/zijn volksvertegenwoordigende taken uit te voeren. Zonder optimale veiligheid kan überhaupt geen sprake zijn van vrijheid.

 

Een rondvraag bij verschillende gemeenten heeft uitgewezen dat er geen onafhankelijke instantie is waar raadsleden met hun klacht inzake seksuele intimidatie kunnen aankloppen. Ook navraag bij onze raadsgriffier, bestuurslid van de Vereniging van Griffiers, bevestigt dit. Dat vind ik nogal een tekortkoming. 

Het is zelfs nog zorgelijker: er bestaat geen onafhankelijke instantie waar raadsleden terecht kunnen met klachten betreffende ongewenste omgangsvormen. Het bestaat niet voor Nieuwegeinse raadsleden, niet voor raadsleden in Leusden, niet voor de Wassenaarse raadsleden. Mogelijk zijn er gemeenten die het wel georganiseerd hebben, maar die heb ik tot op heden niet kunnen ontdekken. 

 

Het behoeft geen betoog dat dit aspect duidelijk en grondig voor alle Nederlandse raadsleden en andere openbaar bestuurders moet worden georganiseerd. De overheid heeft Arbo-wetten gemaakt voor veilige werkomstandigheden van personeel van bedrijven. Voor de ambtenaren is het goed geregeld in hun rechtspositieregeling. Als de griffier te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen van een raadslid dan kan hij/zij terecht in de gemeentelijke organisatie. Krijgt omgekeerd een raadslid te maken met ongewenste omgangsvormen van de griffier dan staat hij/zij met lege handen.

 

Voor diegenen die publiekelijk hun nek uitsteken om als openbaar bestuurder het algemeen belang te dienen blijkt er dus helemaal niets geregeld te zijn.

 

Hoe is dat anno 2016 mogelijk!  

 

Haseena Bakhtali, raadslid Nieuwegein, fractievoorzitter Stadspartij Núwegein

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben Paulides (raadslid) op

@Zandkruuer (ambtenaar) op 22 februari 2016 19:23

Wat een zeldzame reactie van iemand die de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt.

U stelt;' De 'Wassenaarse seksrel' is een rel geworden omdat het uitkwam. Betrokken raadslid (en twee raadsleden die haar steunden) hebben voor een regeling waarin zij E120.000 kregen gekozen en daarmee is afgezien van een gerechtelijke procedure tegen de wethouder".

Het openbaar ministerie wilde geen procedure starten. Het "integriteitsonderzoek" van BING is onderuit gehaald bij de Tuchtrechter als onzorgvuldig, ondeskundig en onprofessioneel. BING en de bewuste onderzoeker Jaap ten Wolde hebben afgezien van een hoger beroep maar weigeren het rapport aan te vullen of in te trekken. Binnenkort gaat dit verhaal verder. De civiele rechter heeft de zaak in behandeling. Onlangs kreeg BING toestemming om de gemeente Wassenaar ter vrijwaring te mogen dagvaarden. Dat is opmerkelijk omdat door de uitspraken van de rechter vaststaat dat er zijdens BING sprake is van wanprestatie. Een registeraccountant is daarnaast verplicht een rapport aan te passen of in te trekken zodra hij merkt dat er iets niet in orde is, daarvoor is er geen uitspraak van een een rechter nodig. Hij moet dat uit zichzelf doen. Bij de civiele rechter liggen nu de feiten en foto's die aantonen hoe weinig objectief het rapport in elkaar is geknutseld. dus Meneer Zandkruuer; als u wilt weten wat de reden is waarom onze overheid dit zo graag in de doofpot wilde stoppen en de slachtoffers als daders probeerde te bestempelen dan moet u maar eens het verdere verloop van deze zaak volgen.
Door Haseena Bakhtali (Voorzitter Núwegein ) op
Beste meneer of mevrouw Zandkruuer.
U maakt mij, ondanks uw anonimiteit, heel nieuwsgierig. Wat zegt die ontbrekende aanbeveling u over mij?
U zegt ook dat de Wassenaarse intimidatierel een rel werd omdat het uitkwam. Wat zegt dat u over die gevallen die niet uitkomen omdat vrouwen niet durven of omdat ze onder de pet worden gehouden of omdat er simpelweg geen instantie is waar ze kunnen aankloppen?
Ik wacht uw reactie af.
Door Zandkruuer (ambtenaar) op
In het rapport zijn 18 aanbevelingen gemaakt n.a.v. onderzoek. De aanbeveling van (ik neem aan) mevrouw Bakhtali ontbreekt! Dat zegt meer over Bakhtali dan over het onderzoek. De 'Wassenaarse seksrel' is een rel geworden omdat het uitkwam. Betrokken raadslid (en twee raadsleden die haar steunden) hebben voor een regeling waarin zij E120.000 kregen gekozen en daarmee is afgezien van een gerechtelijke procedure tegen de wethouder.