of 63623 LinkedIn

Sleutel tot het succes ligt bij jonge ambtenaren

Arend Meijer 7 reacties

Zet een groepje van 60 jonge ambtenaren een nacht lang bij elkaar en je krijgt een mooi beeld van de overheid van de toekomst: een kansenfabriek die het leven leuker maakt voor de inwoners van Nederland en hen zo weinig mogelijk tot last is.

Schaatsen zonder vergunning
Een paar jaar geleden hadden we een ijskoude winter in Nederland. In Breda, waar ik toen voor de gemeente werkte, waren de singels bevroren. Leuk, dacht een aantal inwoners, laten we een groot schaatstoernooi op de singels organiseren. Maar voor zo’n evenement heb je een vergunning nodig. En een vergunning, dat duurt lang bij de gemeente. Zo lang dat de singels allang weer open zouden liggen tegen de tijd dat die vergunning er zou zijn.

 

Wat deden de initiatiefnemers? Ze gingen door, zonder vergunning, en het evenement werd een groot succes. Ook de gemeente Breda was tevreden. In een brief aan de organisatie gaf de gemeente aan dat ze blij waren dat de initiatiefnemers zich niet hadden laten ontmoedigen door de procesgang rondom de vergunning.

Positief effect van de economische crisis

Dit hele gebeuren triggerde me. De voorbije jaren ben ik namelijk vaker situaties tegengekomen, waarin mensen dingen zelf wilden regelen of organiseren, maar de (lokale) overheid de frustrerende factor was. Dat past niet in de huidige tijdgeest, waarin inwoners zelf aan zet willen zijn. Een overheid die alles zelf wil bedenken en in eigen hand wil houden, is achterhaald. Van zo’n overheid heb je alleen maar last en daarvoor is de overheid nou juist niet bedoeld.
 

De economische crisis heeft ons wat dat betreft ook goede dingen gebracht. Mede door de financiële tegenwind moest de overheid haar allesbepalende rol loslaten en taken overdragen aan inwoners. Dat kunnen ze heel goed, kijk maar naar het schaatsevenement. Een ander voorbeeld is de burgerbegroting. Bij wijze van experiment zijn inwoners van Breda bezig een alternatieve begroting op te stellen. Daaruit komen goede initiatieven, wat aantoont dat inwoners prima in staat zijn om taken van de overheid over te nemen.

Daarbij worden ze geholpen door nieuwe technologieën. Tegenwoordig kun je via appjes communiceren met de gemeente en zo participeren aan de samenleving. Een wereld van verschil met, pak ‘em beet, 20 tot 30 jaar geleden, toen je nog naar inspraakavonden ging en lang moest wachten op een brief van de gemeente met een antwoord op jouw vraag.
 

Naïef en vooruitstrevend
Voor jonge ambtenaren is de huidige situatie bij de overheid ideaal. De snelle technologische ontwikkelingen, in combinatie met inwoners die zelf initiatief nemen, maken dat zij de sleutel in handen hebben om de overheid een eigentijds gezicht te geven. Zij zijn opgegroeid met internet, social media en een overheid die minder allesbepalend is. Tegen die jonge ambtenaren zou ik willen zeggen: wees naïef en vooruitstrevend in je werk. Toon lef en loop voor de meute uit, ook al is het je eerste baan. Je zult zien dat je met die instelling veel kunt bereiken. 
 

Over jonge gemotiveerde ambtenaren hoeven we ons in Nederland geen zorgen te maken, want die zijn er in overvloed. Bij het evenement Night to 5 bijvoorbeeld, onlangs in Utrecht. Van negen uur ’s avonds tot vijf uur ’s ochtends - een leuke knipoog naar de werkdag van de ambtenaar - vertelden 60 young professionals werkzaam bij de overheid vol passie en vuur over hun motivatie om van Nederland een nog leuker land te maken. Sommigen zullen nu denken: ‘je bent geschift om midden in de nacht bezig te zijn met het veranderen van de overheid.’ Klopt, maar ik denk dat je sowieso een tikkeltje geschift moet zijn om iets groots te bereiken. Want zijn niet alle wereldverbeteraars een beetje gek?


Arend Meijer is regiomanager bij PinkRoccade Local Government en lid van de Provinciale Staten Noord-Brabant namens D66.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door alex op
Raar voorbeeld. De gemeente moet zich niet met een evenement bemoeien. Maar waar klagen mensen als het evenenent zoveel mensen trekt dat er een verkeerschaos ontstaat? Als er te harde muziek gespeeld wordt? Als er eten en drinken verkocht wordt dat voedselvergiftiging veroorzaakt? Of concurrentie met de plaatselijke horeca? Als er bergen zwerafval achter blijven? Of als de ijsvloer bezwijkt en er mensen verdrinken, zonder dat de hulpdiensten paraat stonden? Juist ja, in alle gevallen krijgt de gemeente de schuld.

Als de jongeren zo slecht over het nut van de overheid denken, dan hebben ze wellicht de verkeerde werkgever gezocht. Of willen ze lui achterover zitten in plaats van met spoed de vergunning te regelen?
Door Fritz A. von Geusau op
Beste Easymoney,
Even op uw idee doorredenerend: Ik koop een vergunning voor een vervuilende fabriek bij de overheid; koopt u uw rechtsbescherming, als buurman? U heeft een uitkering nodig, koopt u (waarvan) dan het verlenen van uw uitkering bij die overheid in? Politiezorg: Ook naar behoefte inkopen en wie niet kan inkopen is aan de goden of de criminelen overgeleverd? Zou het niet beteken dat in uw optiek alleen degenen met voldoende middelen nog overheidsdiensten en overheidsbescherming zouden kunnen inkopen en dat de rest (de onvermogenden) maar aan hun lot moeten worden overgelaten? Of terug naar de nachtwakersstaat? De overheid zorgt voor veiligheid en defensie en sociale voorzieningen bestaan niet meer, enkel voedselbanken die puur afhankelijk zijn van particuliere giften? Misschien, bij gratie van die overheid of een liefdadigheidsinstelling, een gaarkeukentje voor ouden, hulpbehoevenden, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking?
Door Fritz A. von Geusau op
Een beetje een mal voorbeeld van dhr Meijer. Waarom zou je überhaupt een vergunning nodig hebben om een schaatstoernooi te mogen organiseren? Wat dient dat de openbare orde of de veiligheid? Met een beetje gezond boerenverstand valt zoiets gewoon te organiseren. Een vergunning voor een standplaats voor koek en zopie kan in de zomer al aangevraagd worden, onder de conditie dat de vergunning geconsumeerd wordt op het moment dat de ijsvloer een voldoende dikte heeft om er op te schaatsen. Verder is dit weer zo'n typische 'politicus' reactie. De boze overheid die traag inspeelt op wensen van de burgerij. Ja dhr Meijer schroomt zelfs niet om de overheid de 'frustrerende factor' te noemen. Hij vergeet gemakshalve dat hij, als politicus, als eerste verantwoordelijk is voor het bedenken van allerlei procedureregels die het overheidsoptreden traag maakt. Begin bij het verbeteren van de wereld vooral bij u zelf, heer Meijer. Ik zie uw bijdragen in Provinciale Staten dienaangaande met belangstelling tegemoet. En nog een tip: Als er weer eens een incident plaatsvindt, omdat 100% veiligheid en 100% tevreden burgers nu eenmaal illusies zijn, schiet dan niet meteen in de regelreflex, zoals politici eigen is. U bedenkt de frustrerende regels, u en uw politieke vriendjes. U bent dus degene die verantwoordelijk is voor administratieve lastendruk, onnodig lange procedures en rechtsbeschermingsregelgeving die soms haar doel totaal voorbij schiet. En verschuil u alstublieft niet achter het ambtenarenapparaat. U bent immers degene die uiteindelijk dat ambtenarenapparaat bestuurt en richting geeft. Als er iemand dus aan zet is om procedures te vereenvoudigen, dan bent u het. En uw ambtenaren zullen u met plezier daarbij behulpzaam zijn.
Door Easymoney (Financiën) op
Als je aan iemand vraagt, wat ga je doen als je voor 1 dag koning mag zijn?
Het eerste wat iedereen doet, is het opnoemen van verboden en geboden. De burger moet gestuurd worden, desnoods onder dwang. Het grappige is, het gebeurt met de beste bedoelingen. De reden waarom mensen zo denken is simpel. Iedereen vindt vanuit zich zelf dat zij intelligent en verstandig bezig zijn, en vooral zelf heel goed weten wat goed en fout is, maar dat verboden en geboden moeten bestaan om die andere mensen in het gareel houden. En de overheid is daarvoor de geschikte instantie.
Ik heb een leuk idee. Iedereen mag zijn eigen geld verdienen, en het geld ook zelf behouden.
Als je dienstverlening van de overheid nodig hebt, dat koop die toch gewoon in. De markt zal dan met alternatieven komen. De kwaliteit gaat omhoog, de prijs gaat omlaag. Je dus keuzemogelijkheden. De overheid moet dus gaan concurreren voor de gunsten van de burgers. Dat zal pas een gedrags- en cultuurverandering te weeg brengen.
Door Logt (Raadslid en griffier ) op
Jaren geleden herindeling west Brabant. Ook ijs op sloten. Oude gemeentehuizen al dicht, nieuwe nog niet open. Als ambtenaar thuis vergunning verleend voor koek en zopie. Ambtenaat dient klantgericht te zijn en mee te denken.
Door Hans (Inspecteur/projectleider) op
Ik mag mezelf ook nog rekenen tot de jonge ambtenaren, echter met intussen wel wat ervaring. Kortom de naïviteit (denk ik zelf) voorbij.
Dit soort stukken raak ik altijd wat bedroeft over, omdat mensen denken dat de wereld zo in elkaar zit.
De schrijver probeert, met nogal slechte voorbeelden, een punt te maken voor een overheid waar de burger geen last van moet hebben. Dit kunnen we bereiken door lef te tonen en tegen de stroom in te zwemmen....
Maar mogelijk is het bij PinkRoccade gebruikelijk om volledig tegen het bedrijfsbeleid, opdracht leidinggevende in te gaan? Het schaatsevenement als voorbeeld gebruiken is wel het toppunt. Een vergunningprocedure is niet bedoeld om mensen last te bezorgen, maar om zaken goed te regelen en afstemming met bijvoorbeeld hulpdiensten. Hierbij kan best een brief door een afdeling verstuurd zijn, maar als er wat mis was gegaan? De politiek heeft het altijd over burgerparticipatie, maar niet tijdens rampen/ongevallen. Het zorgen dat de overheid op andere manieren bereikbaarder is en flexibeler ,is prima. We moeten echter wel reëel blijven.
Door P.K. Smit (Burger) op
Dat jonge ambtenaren leuke dingen kunnen bedenken is ongetwijfeld waar, maar om daaraan te verbinden dat alleen jonge ambtenaren de sleutel tot succes zijn, is volkomen onzin. Wat we nodig hebben zijn ambtenaren die ook buiten hun koker kunnen en willen denken en politici met durf en zonder stemmersangst

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!