of 63946 LinkedIn

Nieuwe rol gemeentesecretaris is nodig

Gijsbert van Herk, Ward Deckers, Anna Rozendaal 2 reacties

Gemeentesecretarissen hebben het moeilijk. De wettelijke taakomschrijving past niet meer bij de opgaven van nu en de verwachtingen over de rolinvulling zijn diffuus. Moet de gemeentesecretaris bij het moderniseren van de gemeentelijke organisatie stevig in positie worden gebracht om zijn organisatie door deze turbulente tijden te sturen, of is het einde van de functie in zicht?

Volgens scheidend interim-gemeentesecretaris Gijsbert van Herk is het nodig om de bevoegdheden van de gemeentesecretaris formeel vast te leggen. Politieke lenigheid van gemeente­secretarissen bepaalt tegenwoordig het al dan niet succesvol functioneren. Onterecht, betoogt Van Herk. De uitdagingen waar de gemeentelijke organisatie voor staat, zijn groot genoeg om de sturing ervan ook aan een professional over te laten. Dit kan en mag niet afhankelijk zijn van de zogenaamde voelsprieten van de persoon op die positie. De gemeentesecretaris moet in positie komen om dit noodzakelijke leiderschap te tonen. Het is nodig dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de gemeentesecretaris en het politieke bestuur beter wordt geregeld. Zo ontstaat er meer helderheid over de noodzakelijke veranderingen in de gemeentelijke organisatie en hoe deze onder­steunend zijn aan maatschappelijke ontwikkelingen en de uitgezette, gemeentelijke koers.

 

Dit vraagt scherpe formele afspraken over resultaten en onderlinge rolverdeling. De wijze van functioneren in het belang van de gehele organisatie wordt daarmee minder afhankelijk van de zittende secretaris. Een optie is om de Gemeentewet aan te passen en de functie­omschrijving van de gemeentesecretaris van een noodzakelijke update te voorzien. Realistischer is het om contractafspraken te maken tussen secretaris en bestuur.

 

Anna Rozendaal en Ward Deckers van adviesbureau Hiemstra & De Vries zijn juist een andere mening toegedaan. Zij zien de winst in het ontwikkelen van passend leiderschap. Het aanpassen van formele bevoegdheden doet volgens hen namelijk geen recht aan de verschillen die er zijn tussen gemeentelijke organisaties en maatschappelijke netwerken in die gemeenten.

De moderne gemeentesecretaris staat drie dingen te doen. Dat is ten eerste het aangaan van een blijvende dialoog met de spelers in de arena over gewenste rol en focus. Dit moet leiden tot een invulling van de functie van secretaris die passend is bij de context en het besturingsmodel van de betreffende gemeente. Ten tweede moet de gemeentesecretaris minder sturen op tactisch beleid en zich minder bezighouden met instructies en formele goedkeuring. Zo worden organisaties adaptiever, wendbaarder en sneller. Hiermee werk je aan de basis van een sterke organisatie. Met als ultieme uitkomst dat, als die basis goed ingevuld is, de gemeentesecretaris het beste naar huis kan gaan om zo de organisatie niet voor de voeten te lopen.

 

Dat de gemeentesecretaris een belangrijke rol kan spelen bij de modernisering van de lokale overheid, is een gegeven. Dat de traditionele invulling van de functie niet meer past bij deze tijd ook. Het is de vraag of het ‘goede’ antwoord op de vraag wat er voor nodig is om de rol van gemeentesecretaris betekenisvol in te vullen, bestaat. Maar zoeken is geboden.

 

Gijsbert van Herk is scheidend interim-gemeentesecretaris van Breda. Ward Deckers en Anna Rozendaal zijn adviseurs bij adviesbureau Hiemstra & De Vries.

 

Discussieer mee op de LinkedIn-groep van Binnenlands Bestuur

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk daalder (veranderkundige) op
De gemeente heeft belangrijke taken in de samenleving. De gemeentelijke organisatie varieert van 150 tot 1500 ambtenaren. met steeds wisselende samenwerkingsverbanden.
Daarvoor hebben de politieke voorbijgangers, de wethouders, een stevige professional nodig die zeggenschap heeft in de ambtelijke organisatie. En gezien d e complexiteit, wel meer dan een.in grotere organisaties.
Door dr. René Grotens (onderzoeker/loco-secretaris) op
De wereld om ons heen wordt complexer. Terecht merken Deckers en Rozendaal op, dat dit gevolgen heeft voor het leiderschap van de gemeentesecretaris. Naast formeel leiderschap, dat ook nodig zal blijven, is informeel leiderschap essentieel. Het gaat veel meer om het stellen van de juiste vragen en het bieden van ruimte en vertrouwen aan anderen om het goede te doen. Als belangrijkste adviseur van het college van B&W kunnen binnen dat geheel spanningen ontstaan. Dat dit inherent is aan de functie van gemeentesecretaris zien we al sinds het ontstaan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588. Die spanning is niet te elimineren door een vorm van een contract; integendeel. Nodig zijn een goede intermenselijke verhouding met de bestuurders, met name de burgemeester, en door zelfreflectie, waarbij de gemeentesecretaris zich de vraag stelt: ben ik de meest geschikte persoon om de gewenste opdracht op dit moment vorm te geven? Is het –eerlijke- antwoord ‘nee’, dan ligt de regie bij de gemeentesecretaris. Daar helpt geen contract, noch het opheffen van de functie aan bij!

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!