of 64120 LinkedIn

Nieuw kabinet moet investeren in publieke sector

Marco Ouwehand en Jean Debie 4 reacties

In Nederland werken bijna 1 miljoen mensen in de publieke sector. U kent ze wel, de politiemannen en -vrouwen, leerkrachten, militairen en boa’s. Maar ook de mensen die werken bij de GGD, het RIVM, de gemeenten, provincies, waterschappen en rechterlijke macht. Hun werk is essentieel, altijd al geweest. Coronacrisis of niet. Hun loyaliteit en maatschappelijke betrokkenheid is hoog en ze werken hard. Maar hun werkgever, onze regering, lijkt dat allemaal niet uit te maken. De cao-onderhandelingen die zijn afgebroken, moeizaam verlopen of waarbij de werkgever zich maar voor een jaar wil committeren, zijn niet meer te tellen. Een fatsoenlijke loonstijging hoeven de medewerkers niet te verwachten en het extra geld dat (structureel) nodig is om de werkdruk te verminderen en de ondersteunende voorzieningen te verbeteren is er nog steeds niet.

In alle overheidssectoren piept en kraakt het. Het onderwijs heeft met 27 procent het hoogste percentage burn-out klachten, landelijk is dat 17 procent (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019). Reden: een tekort aan bevoegde leraren. Landelijke politie en defensie hebben te weinig personeel voor de veiligheidstaken. Defensie heeft 9.200 vacatures en bij de politie gaan de komende jaren 11.000 mensen met pensioen. Gemeenten hebben vacaturestops ingesteld om financiële tekorten op te vangen. Tekorten die de overheid heeft gecreëerd door de centralisatie van de jeugdzorg. En probeer maar eens een sluitend dienstrooster voor het gevangenispersoneel te maken. Onmogelijk door de structurele ondercapaciteit.

 

Het woord menselijke maat durven we als vakbonden al lang niet meer in de mond te nemen. Politieke regelgeving en strakke centrale lichtlijnen ontnemen medewerkers het gevoel van medezeggenschap bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. Ook ervaren ze het als een gebrek aan vertrouwen in hun vakmanschap en professionaliteit. In het Witboek #steunpubliekesectornu – dat dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden –, staan verhalen van zeven medewerkers. En die liegen er niet om.

 

Met of zonder coronacrisis, er komen grote maatschappelijke en economische uitdagingen op ons af. Om uit de crisis te komen, maar ook om de digitale innovatie, energietransitie en inclusieve arbeidsmarkt in goede banen te leiden. En daarvoor is behoud van goed overheidspersoneel essentieel. Ook de SER heeft zich onlangs in haar advies uitgesproken voor een sterkere publieke sector. Wil je voorkomen dat ze overstappen naar andere, niet overheidssectoren dan moet je als werkgever actie ondernemen. Geef je medewerkers de waardering die ze verdienen en investeer in een sterke overheid. Dus betaal ze een fatsoenlijk loon, geef ze een vast contract met goede arbeidsvoorwaarden en zorg dat werk en privé in balans is.

 

Het is twee voor twaalf. Het nieuwe kabinet moet echt beter voor haar eigen personeel zorgen en investeren in de publieke sector. Anders is het wachten op nieuwe drama’s zoals de toeslagenaffaire. 

 

Namens de vakbonden van politie, defensie, onderwijs en ambtenaren werkzaam bij het Rijk, gemeenten, provincies, de rechterlijke macht, Universitaire Medische Centra en waterschappen.

Marco Ouwehand, secretaris Algemene Centrale van Overheidspersoneel FNV

Jean Debie, voorzitter van Ambtenarencentrum

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter (Medewerker) op
@bosma De politiek is niet meer geïnteresseerd in de publieke sector of hooguit als het uitkomt. Politiek en economische/financiële belangen zijn inmiddels, net als in de VS, te sterk met elkaar verweven. Wie daar tegenin gaat, legt het loodje. Als er weer eens een partij aan de macht komt die is gebaseerd op de belangen van werknemers, zoals de PvdA, dan kan het tij keren. Maar daar zullen te weinig mensen op stemmen om redenen die iedereen kent: het immigratiebeleid, die de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat ondermijnt.
Door bosma (ambtenaar) op
Ik vraag me toch af waarom we in vredesnaam vakbonden nodig hebben om een kabinet er op te wijzen dat de publieke sector 'piept en kraakt'. Waarom bereikt die informatie het kabinet niet via de geeigende kanalen. We hebben nota bene bijna 30 jaar New Public Management en opvolgers daarvan achter de rug. Kern daarvan: geld, inspanning en resultaat in balans afwegen, uitvoeren en evalueren. Waar blijft de informatie in de bureaucratie hangen waardoor dit niet via interne kanalen bij het kabinet komt. Er zijn twee mogelijkheden: of het klopt en het loopt wel wat los of, en daar geloof ik meer in: collega-ambtenaren houden de informatie tegen omdat het politiek-bestuurllijk niet uitkomt, nooit uitkomt. De SG's, de DG's: pseudo-ministers in plaats van ambtelijke voormannen en vrouwen, Gemeentesecretarissen, algemeen directteuren, concern-controllers, hoofd financien; geen moed om egen de politiek te zeggen en vol te houden de publieke sector naar knoppen wordt geholpen door bezuinigingsdrift, weglopen voor keuzes en geen financiele consequenties willen trekken van gemaakte keuzes. De bonden richten zich tot de verkeerde spelers.
Door Aalt (Sociaal rechercheur ) op
Laat de politiek meer naar de mensen luisteren die echt met de poten in klei staan. Echter elke 4 jaar is dat weer een ding.
Door Fred (Beleidsadviseur) op
Dit kan alleen maar onder één voorwaarde: meer “checks and balances” tussen ambtenarij en politiek. Minder primaat van de politiek, meer ambtenarij. Minder topambtenaren die hoofdzakelijk bezig zijn om de politicus uit de wind te houden en te gehoorzamen. Neem de mondkapjes affaire: de deal met Sywert van Lienden is gesloten omdat het ministerie het politiek onhandig vond om het af te wijzen!!! Vanwege politieke redenen!!! We hebben meer topambtenaren die de politiek durven tegenspreken. Laat ambtenaren maar eens mooie plannen voor de toekomst van Nederland maken. We hebben de afgelopen decennia wel gezien wat de politiek er alleen van bakt. Bitter weinig. Er is geen visie, geen strategie, helemaal niets!! Ambtenaren zijn er voor de lange termijn, de politiek is er voor het eigenbelang op de korte termijn. Als de politiek geen plannen kan maken voor de toekomst van Nederland, laten wij dat dan als ambtenaren doen. Ambtenaar, geef je mening!