of 59082 LinkedIn

Bezuinig niet op uw ambtenaren

Reageer
Gemeenten komen in de problemen als ze nu voluit gaan bezuinigen op hun mensen.

Gemeenten krijgen de komende jaren een lagere bijdrage uit het Gemeentefonds en moeten de tering naar de nering zetten. Veel bestuurders willen dit realiseren door per direct te gaan bezuinigen op personeel. Wij vinden dit niet verstandig. Het is beter bezuinigingen op personeelskosten uit te stellen en juist meer te investeren in scholing en inzetbaarheid.

 

Gelijktijdig staan gemeenten voor grote uitdagingen. Ze ontwikkelen zich tot ‘eerste overheid’ die zélf beslist en uitvoert, ze willen investeren in verbetering van dienstverlening en krijgen te maken met gevolgen van vergrijzing van ambtenaren. Deze veranderingen vragen om keuzen. Een cruciale stap in het maken van deze keuzen is dat het gemeentebestuur een visie ontwikkelt op de toekomst. Daarbij gaat het ook om de competenties van de medewerkers. Wat voor competenties zijn momenteel sterk en zwak vertegenwoordigd en over wat voor competenties moet de gemeente in de toekomst beschikken?

 

Wij verwachten dat met het huidige personeelsbestand nog verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Dit kan door verbetering van efficiëntie in bedrijfsvoering, verminderen van inhuur van externen, stroomlijning van de organisatie in lijn met de gekozen richting en bredere inzetbaarheid van ambtenaren.

 

Vermindering van het aantal ambtenaren zal vanwege de sociale zekerheidswetgeving pas na jaren tot lagere personeelskosten leiden. Op dat moment is er door natuurlijk verloop en uitstroom een sterke vermindering van het aantal medewerkers opgetreden, waardoor de dienstverlening in gevaar kan komen. Het is daarom beter dat de bezuinigingen op personeelkosten geleidelijk worden doorgevoerd. Gebruik daarbij een tijdshorizon van 4 jaar.

 

Werk eerst aan verbetering van de efficiëntie, vermindering van taken op basis van een toekomstvisie en aan bredere inzetbaarheid van ambtenaren. En pak pas in tweede instantie de ontwikkeling aan van een organisatie die met minder medewerkers het gewenste niveau van dienstverlening kan realiseren. Als bezuinigingen worden gerealiseerd door vermindering van het aantal ambtenaren leidt dit tot een negatieve spiraal: minder medewerkers, minder dienstverlening, meer onvrede. Door te investeren in stroomlijning van de organisatie en vergroting van competenties is sprake van een positieve ontwikkeling.

 

Om te bereiken dat bezuinigingen leiden tot investeringen in personeel zijn de volgende maatregelen noodzakelijk.

 

 • Redeneer vanuit de volledige raadsperiode. Kom doelstellingen voor 4 jaar overeen met gefaseerde bezuinigingsopdrachten.

   

 • Schiet niet in een bezuinigingskramp maar ga uit van wat op middellange termijn verstandig is. Verander niet alleen vanwege bezuinigingen maar ook op grond van nieuwe eisen die aan gemeenten worden gesteld.

   

 • Maak de organisatie minder kwetsbaar door bijvoorbeeld het aantal afdelingen te verminderen waardoor vervanging vergemakkelijkt wordt. Leid medewerkers breder op.

   

 • Maak gebruik van natuurlijk verloop. Bij een gemiddeld verloop van 8 procent vertrekt in 4 jaar bijna een derde van de medewerkers. Dit geeft ruimte om te schuiven.

   

 • Ontwikkel een visie over taken die de gemeente wel en niet gaat uitvoeren. Koppel afslanking hieraan.

   

 • Zonder aanpassing in taken geen aanpassing in formatie.

   

 • Betrek de medewerkers bij bezuinigingen. Start binnen afdelingen of teams efficiëntietrajecten. Dat schept draagvlak en betrokkenheid.

   

Kees Koning, consultant en coach
Bert van Ravenhorst, hoofd Algemene Zaken in Maassluis en raadslid in Brielle

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!