of 62812 LinkedIn

Verdraaid

Een loonsverhoging zit er voor gemeenteambtenaren volgend jaar niet in. Althans niet wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreft. Scherp stijgende uitgaven, scherp dalende inkomsten, en de ongewisheid over de compensatie van het rijk voor de coronakosten worden als belangrijkste redenen aangevoerd. 

Kijken door de werkgeversbril

Tel daarbij op dat de pensioenpremies in 2021 omhoog gaan, dan kom je volgens de werkgevers al gauw op nul uit. O ja, en als extra argument halen ze aan dat medewerkers een grotere waarde hechten aan baanzekerheid dan aan inkomen. Dat zou moeten blijken uit een recente peiling onder medewerkers – een enquête die ter voorbereiding op een nieuwe cao werd gehouden in samenwerking met de vakbonden om een indruk te krijgen wat de werkvloer belangrijk vindt.

Wie die enquête leest, kan echter maar tot één conclusie komen: inkomen is voor medewerkers het belangrijkste thema. De respondenten werd gevraagd een aantal thema’s te rangschikken op prioriteit. Daarvoor konden zij 100 punten over de verschillende genoemde thema’s verdelen. De conclusie die werkgevers en bonden in het rapport gezamenlijk trekken: “inkomen staat – met een flinke afstand tot de nummers twee en drie – op de eerste plaats” [einde citaat].

Op de tweede plek staan mogelijkheden om werk en privé goed te combineren en op de derde plaats verlof(regelingen). Pas op de vierde plek staat het thema baanzekerheid. Ik geef, volledigheidshalve, de percentages er even bij. Inkomen: 34 procent; werk-privébalans: 17 procent; verlof: 16 procent en baanzekerheid: 13 procent. Het grote belang dat medewerkers toekennen aan inkomen is ongeacht de salarisschaal waarin ze zitten, ongeacht hun leeftijd en ongeacht of ze wel of geen vakbondslid zijn. Om helemaal precies te zijn: niet-leden vinden inkomen zelfs een procentpuntje belangrijker dan collega’s die vakbondslid zijn.

26.915 ambtenaren vulden de enquête in. Bonden en werkgevers zeiden blij te zijn met die hoge respons. Als respondent zou ik me met zo’n verdraaiing van de feiten van werkgeverszijde niet serieus genomen voelen. Alsof je in restaurant om rode wijn vraagt en in plaats daarvan appelmoes krijgt geserveerd. Ik weet, die vergelijking gaat hartstikke mank. Maar vandaag de dag kan blijkbaar alles.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door anand (adviseur) op
enig begrip voor het standpunt van de werkgever maar bizar dat de werkgevers de uitslag van het onderzoek onder werknemers gebruiken om hun standpunt te onderbouwen. Dit is een geheel verkeerde voorstelling van zaken.
Daarnaast is het standpunt voorbarig omdat nog niet duidelijk is wat het rijk qua compensatie doet.
Het rijk als werkgever biedt nog een loonsverhoging voor een kortlopende cao.
Door Gerben op
Respect voor deze column en vooral de onderbouwing van de feiten! De woordkeuze van de kop "Verdraaid" vind ik enerzijds vanuit de opsteller te begrijpen maar anderzijds volstrekt onjuist gelet op de voorliggende feiten. Baanzekerheid "voor wat het waard is" staat vrijwel onderaan bij de werknemers. Inkomen staat al vele jaren op 1! En dat heeft een duidelijke reden! Deze werkgever blijkt keer op keer niet te vertrouwen te zijn en dat is intriest! De kop "liegen" had op zijn plaats geweest en in politieke termen is dat nog altijd "onaanvaardbaar"