of 59179 LinkedIn

Trump en de ambtenaar

‘Get with the program or go.’ De mening van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, uitgesproken door de woordvoerder van het Witte Huis Sean Spencer, laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Of ambtenaren het nu eens zijn met de nieuwe immigratieregels of niet, ze moeten die regels wél uitvoeren. Of opstappen. Spencer deed zijn uitspraken nadat zo’n duizend diplomaten hadden laten weten het niet eens te zijn met het dichtgooien van de grenzen voor inwoners van zeven moslimlanden. ‘Als iemand er een probleem mee heeft, roept dat de vraag op of die persoon wel op z’n post kan blijven’, aldus Spencer. Ondertussen werd de interim-minister van Justitie na kritiek op het decreet op staande voet ontslagen.

In Nederland werd eind vorig jaar besloten de ambtenarenstatus af te schaffen. De rechtspositie van ambtenaren wordt ‘genormaliseerd’. De wet was er ooit gekomen om ambtenaren te beschermen tegen politieke willekeur, maar in de discussie over afschaffing kwam dat argument nauwelijks naar voren. Getuige ook de reacties van juristen op de pagina’s van Binnenlands Bestuur. ‘Er verandert morgen niets, en volgende week ook niet’, vertelt een arbeidsjurist. Een ander vindt het ‘echt een discussie in de zijlijn’. Deze advocaat arbeids- en ambtenarenrecht schat het aantal ambtenaren dat gewetensbezwaren heeft op ‘een handvol’.

Ongetwijfeld hebben de deskundige advocaten hier gelijk. Maar hoe lang nog? Nu zijn er weinig ambtenaren met gewetensbezwaren. Maar wat als er partijen aan de macht komen die grote groepen ambtenaren van de ene op de andere dag taken laten uitvoeren waar ze faliekant tegen zijn? Moslimscholen sluiten, moskeeën sluiten, vrouwen met hoofddoekjes geen uitkering verstrekken, immigranten uit moslimlanden weren.

Geen ondenkbare situatie, gezien het partijprogramma én de populariteit van de PVV. Wordt het dan hier ook ‘Get with the program or go’? Het afschaffen van de ambtenarenstatus is als het opzeggen van een brandverzekering. Geen probleem, totdat je huis in brand staat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Angelique (lid RvB) op
Een ambtenaar is een gewone burger, net als de koning en de koningin. Zonder burgers geen Rijksoverheid en geen inkomsten meer voor deze monarchie. Het "sprookjesboek" kan dan ook afgesloten worden met al die belachelijke beleidsregels doordat het 'gespeelde machtsspelletje' is uitgespeeld middels "schaak-mat"! Een leeg speelveld en dan is de tijd daar om gewoon
weer mens te "zijn". Zelfs de rechtbank in Nederland werkte mee aan deze corruptie want ook daar houden ze zich niet aan menselijke onsensus versus "gedragscodes". UWV bakt er ook een potje van en schrijft met dubbele pen om de fouten binnen hun organisatie in de schoenen van de burgers te schuiven. Wie maakt wie hier nu ziek; we zijn immers allemaal slachtoffers van deze slavernij-maatschappij. Volgens de geschiedenisboeken werd de slavernij in 1863 al afgeschaft in Nederland. Grond kan nimmer verbranden, als je iets verkoopt moet je niet onophoudelijk zeuren middels OZB, BTW en andere zgn belastingtarieven. Wij burgers hebben net zo veel recht om te zijn als de koning en koningin. Waar blijven onze cadeautjes; gratis luxe etentjes, gratis tripjes / skivakanties en gratis feestjes die door zoveel mensen "in dienst van mijn overheid" ons de broodnodige behoeften afname middels die poppenkast of moet ik carnaval zeggen! Wordt eens wakker Nederland, de haan kraait al sinds 1-1-2017! www.ellaster.nl
Door Paul Keij (Hoofd Arbeidsvoorwaarden en Rechtspostie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) op
Wat een stemmingmakerij dit artikel! Alsof de nieuwe Ambtenarenwet en het civiele recht ambtenaren in de toekomst geen goede rechtsbescherming zullen bieden?! Misschien zelfs wel meer dan nu met een preventieve toets van voorgenomen ontslagen door de kantonrechter of het UWV en toetsing achteraf door drie ipv twee rechterlijke instanties.
En ik vraag mij af of we de auteur wel zullen horen als ambtenaren die fervent PVV-aanhanger zijn morgen (m.i. volkomen terecht) ontslagen zouden worden omdat ze weigeren een verblijfsvergunning, woning of bijstandsuitkering voor een islamitische vluchteling te verzorgen of zo iemand weigeren een hand te geven.
Nederlandse ambtenaren horen het democratisch vastgestelde overheidsbeleid uit te voeren. Of dat nu door SP, VVD, CDA of PVV is vastgesteld. En het moet wel heel bijzonder zijn om daarop een uitzondering toe te laten. Het zou me wat zijn indien elke ambtenaar o.b.v. zijn of haar politieke overtuiging zelf zou mogen bepalen welk overheidsbeleid hij of zij wel uitvoert en welk niet.
Lees de wetstekst zou ik zeggen en zie dan dat de ambtelijke status gewoon blijft bestaan in de nieuwe Ambtenarenwet. Alleen wordt de rechtspositie van ambtenaren civielrechtelijk gemaakt. Eindelijk zullen ambtenaren geen slaven meer zijn die zelfs zonder hun instemming eenzijdig aangesteld kunnen worden als ambtenaar en alleen door suïcide zelf hun aanstelling kunnen beëindigen.
Door Frans van der Reep (Lector, toezichthouder) op
Dank voor uw bijdrage en uw uitnodiging hier over na te denken.
Het pleit voor mij in ieder geval voor de inafhankelijke rechter.
Door tom van doormaal (gepensioneerd rijksambtenaar) op
De verhouding tussen ambtenaar en bestuurder is gebonden aan het volgen van procedures. Als de bestuurder langs democratische wegen tot een beleid komt, moet je weten wat je doet als je daartegen bezwaar wilt hebben.
Trump gedraagt zich als een gekozen dictator, dus dat hij als voorbeeld wordt gebruikt, snap ik wel. Maar het lijkt me geen gelukkige inzet voor de discussie over welke ruimte er moet zijn voor een ambtenaar.
Door Frits E. op
Weinig ambtenaren met gewetensbezwaren zolang pvda regeert, hoe zou dat komen denk je..

Door Hermanus op
@Hans. Natuurlijk hoort dit niet thuis op Binnenlands Bestuur. Maar de redactie is anti-Trump en anti-Wilders. Net als het overgrote deel van de professionele media in dit land. Gewoon gevalletje van meehuilen met de wolven dus.
Door K. de Beer (Adviseur) op
Get with the program or go, in feite het ambtenaarschap namelijk uitvoering van wat de wetgever en bestuurder willen. Met gewetensbezwaren heb ik niet zoveel en helemaal als die op geloofsovertuigingen zijn gebaseerd. Van mij mag er een keiharde scheiding tussen kerk/moskee en staat worden ingevoerd. Wel wordt het ongemakkelijk als die uitvoering in strijd met de (grond)wet is. Elke ambtenaar weet van dit soort conflicten met wethouders die te dicht op projectontwikkelaars zitten of vriendjespolitiek bedrijven. Of projectleiders die kost wat kost hun project binnen de gestelde kaders gealiseerd willen zien en dwars door rechtsbescherming heen ploegen. Die discussie is er en blijft er en de heren arbeidsrechtdeskundigen slaan de plank helemaal mis met de constatering dat dit zelden voorkomt. Het is een probleem van alle dag. De vraag is of de organisatie de medewerker steunt of niet.
Door Mirjam (ambtenaar) op
Ik denk dat de zorg niet moet zijn of je als ambtenaar beleid moet uitvoeren waar je persoonlijk niet achterstaat. Ik ben het eens dat dat de taak is van de ambtenaar. De zorg moet zijn wat er gebeurt als je gevraagd wordt beleid uit te voeren die tegenstrijdig is met (andere) wetgeving, of bijvoorbeeld zorgen voor ongelijke behandeling door de overheid. Dat is namelijk wel een geëigende reden om beleid niet uit te voeren, maar zonder ambtenarenstatus wel één met risico's.
Door Criticus op
Volgens mij is de discussie over gewetensbezwaarde ambtenaren al eens gevoerd in het kader van de trouwambtenaar. Hoewel daar in eerste instantie ruimte voor was is onder leiding van D66 9die zich profileert als ruimdenkend!) het standpunt gedraaid naar Get with the program or go!
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Hoewel ik tegen het afschaffen van de ambtenarenstatus ben, vind ik dit een oneigenlijk argument. Het is in principe juist dat je als niet gekozen functionaris moet uitvoeren wat het gekozen bestuur je opdraagt. Als je je daar niet mee kunt verenigen, en dat kan ik me in de door Mw. Limburg aangehaalde voorbeelden goed voorstellen, is de consequentie dat je op moet stappen. Volgens mij zijn je principes die hoge prijs waard.