of 63372 LinkedIn

Normalisering: waar zijn de initiatiefnemers?

De spirit is eruit! Uit het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren bedoel ik. Welke wet de geboorte moet inluiden van een nieuw, sprankelend, privaatrechtelijk ambtenarenrecht. Met als kern dat het arbeidsrecht van de marktsector ook van toepassing wordt op ambtenaren. Een nieuw ambtenarenrecht dat een einde moet maken aan de zwaar gejuridiseerde verhoudingen tussen de overheidswerkgever en zijn ambtenaren.

Maar als gezegd: de spirit is eruit! In Binnenlands Bestuur werd recentelijk al gesuggereerd dat de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren een stille dood aan het sterven is. En BB lijkt daarin nog gelijk te hebben ook. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel, de Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg (D66) en Mona Keijzer (CDA), zwijgen al vanaf 22 september vorig jaar in alle talen. Toen stelde de Eerste Kamer in het debat over het wetsvoorstel kritische vragen aan hen.

 

Een knellende vraag vanuit de Eerste Kamer is welk urgent probleem er met de normalisering wordt opgelost. De tot heden onderbelichte kern van het antwoord moet zijn: het bijdragen aan nieuw elan! Alle overheden zijn op zoek naar nieuwe wegen om het hoofd te bieden aan een snel veranderende maatschappij die meer van overheden eist dan ooit. Daarbij speelt de behoefte aan flexibiliteit een alles overheersende rol. Er zijn gemeenten die zelfs het gemeentehuis in de ban doen. Daarbij past een modern arbeidsrecht dat niet langer gedomineerd wordt door op het juridiseren van de onderlinge verhoudingen gerichte wetgeving.

 

Ook alle andere vanuit de Eerste Kamer geuite bezwaren tegen de normalisering kunnen goed binnen een privaatrechtelijk ambtenarenrecht worden opgelost. Wat dan nog resteert is de politieke keuze of je de rechtspositie van ambtenaren wil normaliseren of niet. Een vraag die de Tweede Kamer volmondig bevestigend beantwoordde. Ook is er een stevig maatschappelijk draagvlak voor de normalisering aanwezig. De jeugdige ambtenaren zijn massaal voorstander van de normalisering, evenals alle overheidswerkgevers. Alleen het oudere vakbondskader is nog tegen de normalisering. Met slechts als argument dat overheidswerkgevers zo onbetrouwbaar zouden zijn.

 

Wat mij aangaat staan alle seinen voor de normalisering op groen. Niet normaliseren betekent louter stilstand die per definitie achteruitgang is. Stilstand die de overheidssectoren een welkome bijdrage op weg naar nieuw elan onthoudt.
 

Maar dan zullen de initiatiefnemers wel uit hun cocon moeten komen, want zij zijn aan zet!

 

Mr. Ed van Meer is partner en senior adviseur bij Van Kleef & Partners, het juridisch adviesbureau voor de publieke sector. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marije Schneider (Advocaat ambtenarenrecht) op
Inmiddels is de behandelingsdatum uitgesteld. Op 24 mei jl. heeft de commissie BZK voorgesteld om de behandeling van het wetsvoorstel niet op 28 juni, maar op 27 september 2016 voort te zetten. Zie: https://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/2016 …
Door Marije Schneider (Advocaat ambtenarenrecht) op
Op 26 april jl. hebben de indieners van het initiatiefwetsvoorstel verzocht om voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel. Het overleg tussen de indieners en de minister is afgerond. Ik ben benieuwd hoe er op de vragen van de Eerste Kamer zal worden gereageerd. De behandeling is gepland op 28 juni a.s. Zie: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160426/ …