of 58952 LinkedIn

Opinie

 • Overheid forever

  Onlangs was ik in Pakhuis De Zwijger bij de nabespreking van het interview met Ricardo Semler dat Tegenlicht een paar dagen daarvoor had uitgezonden. En weer gaf dat voor mij aanleiding om de overheid te vergelijken met het bedrijfsleven.

 • Ambtenaar zijn, zo doen we dat!

  Socialisatie, zo leert Wikipedia ons, is het proces waarbij iemand, bewust of onbewust, de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd. Voor wat betreft werk gaat het dan over secundaire socialisatie (primaire socialisatie vindt plaats in gezin of intieme vriendengroep, en tertiaire socialisatie vanuit massamedia).

 • Drempelvrees

  Vorige zomer was het feest in Heerenveen. Een gezin mocht op het gemeentehuis komen voor koffie met gebak. Mevrouw kreeg van de burgemeester een groot boeket en de twee dochtertjes elk een vrolijke tas met hun naam erop. Reden voor de feestvreugde: de Friese gemeente had door de komst van het gezin de magische grens van 50.000 inwoners overschreden.

 • Vol verwachting klopt ons hart

  Ongeveer 80% van alle reorganisaties mislukt. Gemeente Amsterdam staat nu voor de niet geringe taak om bij de 20% te gaan horen. Over kerstgeschenken, continu verbeteren en het nieuwe doen.

 • Kantelen naar een nieuw paradigma

  Deze column gaat over het één doen en het ander niet laten. De overheid zet in zijn visie op de

  toepassing van nieuwe (digitale) technologie de burgers en bedrijven centraal. Wat ze daarmee eigenlijk bedoelen, is dat ze de burger centraal stellen binnen hun eigen processen. Dat levert nieuwe denkbeelden en toepassingen op, zoals digitale loketten etc., maar bevestigt ook de al bestaande afhankelijkheid van de burger naar de overheid toe.

 • Goede voornemens

  Voor u ligt de nieuwe en geheel vernieuwde Binnenlands Bestuur. Het uiterlijk is duidelijk veranderd. Een strakke en overzichtelijke lay-out die het mogelijk maakt om tekst en beeld op zo’n manier te presenteren dat ze elkaar versterken en aanvullen.

 • Context creëert creativiteit

  Wat voor impact heeft de context van een gemeente op haar handelen? Dat er een impact is, zal niemand ontkennen. Het verschil tussen een gemeente als Eindhoven en Sneek is groot en zeker niet enkel te vangen in het aantal inwoners. De context van een grote, stedelijke omgeving en een omgeving met tientallen kernen is vooral anders. Niet minder, niet beter, maar anders. Voor mij blijft dan de vraag wat voor een impact die eigen factoren en actoren hebben op het handelen van de ambtenaar in die context?

 • Ken je Flappies

  Het is vlak voor Kerst 2014 en een week voor D-day. D-day met de D van decentralisaties. In deze dagen van reflectie leek het mij een uitgelezen moment om de vraag te stellen: waarom doen we dat eigenlijk, die decentralisaties?

 • Disciplinaire straffen na normalisering?

  Van ambtenaren wordt veel meer verwacht dan van werknemers in het bedrijfsleven. Waar de laatsten zich vooral als op winst beluste tijgers hoeven te gedragen worden aan ambtenaren duidelijk hogere eisen gesteld. Hun rechtstatelijke bewustzijn omvat niet alleen het zelf correct naleven van de wet, maar ook het respecteren van de belangen van de gemeenschap.