of 59250 LinkedIn

Opinie

 • IJsje

  Het was ons geld, onze portemonnee. Van ons! Maar we zijn het kwijt. En nu zien we de buren uit de straat ermee rondlopen en er leuke spullen van kopen: een ijsje, een drankje en een hapje op een terras. Leuke dingen die wij ook wel hadden willen kopen, maar niet meer kunnen betalen omdat ons geld opeens weg is.

 • Doordenderen

  Noodklokken worden geluid, alarmbellen rinkelen en seinen staan op rood. De voorbereidingen voor de decentralisaties jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) haperen, vooral wat betreft de inkoop.

 • Wat dat kost

  Twee derde van de gemeenten huurt externe adviesbureaus in bij de voorbereiding van de extra taken die ze vanaf volgend jaar overgedragen krijgen van het rijk en de provincies. De teneur van de reacties op deze enquête-uitslag van Nieuwsuur laat zich raden.

 • Erkenning

  Anderhalf jaar overleggen, verschillende lokale acties en een landelijke stakingsdag waren ervoor nodig. Toen was er plotseling op dinsdag 15 juli een principeakkoord tussen gemeentekoepel VNG en de vakbonden voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. De 165.000 ambtenaren kunnen rekenen op een salarisverhoging per 1 oktober 2014 van 1 procent en per 1 april 2015 50 euro per maand erbij. Plus een eenmalige bonus van 350 euro. ‘Een succes’, noemde Abvakabo FNV-onderhandelaar Bert de Haas het behaalde resultaat. Ook Roel Cazemier van de VNG toonde zich in zijn nopjes met het bereikte akkoord.

 • Ziekjes

  Gemeenteambtenaren zijn vaker ziek dan hun collega’s bij de provincie. Het is gissen waar dat verschil vandaan komt, maar het is te opvallend om het te negeren.

 • Nieuwe wet maakt ontslag ambtenaar niet soepeler

  Een ambtenaar ontslaan. Dat staat voor HR-managers in de publieke sector zo’n beetje gelijk aan het winnen van het WK voetbal. De weg ernaartoe is lang, onzeker, kostbaar en als je denkt dat je er bijna bent, word je alsnog uitgeschakeld.

 • Oude wijn

  Gek eigenlijk dat we zo weinig leren van onze klassiekers. Van helden die in de grijze verleden verstandige dingen hebben geroepen. Te vaak wordt dat afgedaan met ‘open deuren’ of ‘oude wijn in nieuwe zaken’. Klopt, maar waarom zou je steeds moeten vluchten in nieuwe hypes? Zeker als er nog wat huiswerk ligt om een aantal hele fundamentele basisprincipes geïmplementeerd te krijgen. 

 • Van koetje tot toetje

  Wie kent ‘m niet: die veelbesproken pdca-kwaliteitscirkel van de Amerikaanse statisticus William Edwards Deming? Dé cirkel die de vier activiteiten beschrijft die op alle verbeteringen van toepassing zijn. De plan-do-check-act stappen. En het mooie is: als gevolg van dat cyclische karakter blijft die kwaliteitsverbetering dan continu onder de aandacht. Want juist zo zorg je ervoor dat de brug wordt geslagen tussen input- en outputgedreven doelen. En daarmee wordt het onderwerp outcome ook geagendeerd. Waarmee je als organisatie permanent blijft leren: van belerend naar lerend. Een soort van perpetuum mobile dus.