of 59123 LinkedIn

Opinie

 • Schoonheidsfoutje cao gemeenten

  Eindelijk is het dan zover! Het ‘Cao-akkoord gemeenten 2013 – 2015‘ bijt het spits af op een in de ambtenarenwereld gevoelig onderwerp. Salarissen van ambtenaren die zonder voorafgaand ontslag worden herplaatst op een lagere functie mogen overeenkomstig worden verlaagd, mits dat in een sociaal statuut of sociaal plan is geregeld. Aldus het in dat akkoord opgenomen nieuwe artikel 3:5, vier de lid van de CAR-UWO. Een bijna revolutionaire omwenteling in de ambtelijke wereld, waarin het tot heden immers de norm was dat ambtenaren in die situatie steeds en voor onbepaalde tijd het hogere salaris behielden dat bij hun oude functie behoorde.

 • Pief Paf Poef!

  In mijn kindertijd in Voorburg was spelen op straat nog heel gewoon. Het liefst in een cowboysetje. U weet wel: een hoed, een vestje, een riem met holsters en als allerbelangrijkste een blikken ster met het woord 'sheriff' erop. Alles van even belabberde kwaliteit, maar daar ging het niet om.

 • IJsje

  Het was ons geld, onze portemonnee. Van ons! Maar we zijn het kwijt. En nu zien we de buren uit de straat ermee rondlopen en er leuke spullen van kopen: een ijsje, een drankje en een hapje op een terras. Leuke dingen die wij ook wel hadden willen kopen, maar niet meer kunnen betalen omdat ons geld opeens weg is.

 • Doordenderen

  Noodklokken worden geluid, alarmbellen rinkelen en seinen staan op rood. De voorbereidingen voor de decentralisaties jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) haperen, vooral wat betreft de inkoop.

 • Wat dat kost

  Twee derde van de gemeenten huurt externe adviesbureaus in bij de voorbereiding van de extra taken die ze vanaf volgend jaar overgedragen krijgen van het rijk en de provincies. De teneur van de reacties op deze enquête-uitslag van Nieuwsuur laat zich raden.

 • Erkenning

  Anderhalf jaar overleggen, verschillende lokale acties en een landelijke stakingsdag waren ervoor nodig. Toen was er plotseling op dinsdag 15 juli een principeakkoord tussen gemeentekoepel VNG en de vakbonden voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. De 165.000 ambtenaren kunnen rekenen op een salarisverhoging per 1 oktober 2014 van 1 procent en per 1 april 2015 50 euro per maand erbij. Plus een eenmalige bonus van 350 euro. ‘Een succes’, noemde Abvakabo FNV-onderhandelaar Bert de Haas het behaalde resultaat. Ook Roel Cazemier van de VNG toonde zich in zijn nopjes met het bereikte akkoord.

 • Ziekjes

  Gemeenteambtenaren zijn vaker ziek dan hun collega’s bij de provincie. Het is gissen waar dat verschil vandaan komt, maar het is te opvallend om het te negeren.

 • Nieuwe wet maakt ontslag ambtenaar niet soepeler

  Een ambtenaar ontslaan. Dat staat voor HR-managers in de publieke sector zo’n beetje gelijk aan het winnen van het WK voetbal. De weg ernaartoe is lang, onzeker, kostbaar en als je denkt dat je er bijna bent, word je alsnog uitgeschakeld.

 • Oude wijn

  Gek eigenlijk dat we zo weinig leren van onze klassiekers. Van helden die in de grijze verleden verstandige dingen hebben geroepen. Te vaak wordt dat afgedaan met ‘open deuren’ of ‘oude wijn in nieuwe zaken’. Klopt, maar waarom zou je steeds moeten vluchten in nieuwe hypes? Zeker als er nog wat huiswerk ligt om een aantal hele fundamentele basisprincipes geïmplementeerd te krijgen.