of 59329 LinkedIn

Opinie

 • Disciplinaire straffen na normalisering?

  Van ambtenaren wordt veel meer verwacht dan van werknemers in het bedrijfsleven. Waar de laatsten zich vooral als op winst beluste tijgers hoeven te gedragen worden aan ambtenaren duidelijk hogere eisen gesteld. Hun rechtstatelijke bewustzijn omvat niet alleen het zelf correct naleven van de wet, maar ook het respecteren van de belangen van de gemeenschap.

 • Een nieuw Nash-evenwicht voor ambtenaren

  We spelen allemaal spelletjes. Spelletjes die ons gedrag bepalen, overal, ook onder werktijd. Iets wat we niet altijd willen erkennen. De gemeente Boxmeer erkent dat wel. Ze hebben hun bedrijfsvoering gebaseerd op de speltheorie en sociotechniek. Met de speltheorie voorspellen ze gedrag van hun medewerkers in een bepaalde context. Een interessant concept?

 • That's another cook

  Louis van Gaal maakt furore in Engeland. Niet alleen vanwege zijn trainerskwaliteiten maar ook (of juist?) vanwege zijn taalgebruik. Om de moeilijkheidsgraad van komende wedstrijden aan te duiden, vertaalde hij ons “dat is andere koek” met “that’s another cook”. 

 • Ambtenaar als muts

  Afgelopen maand was het weer raak. Bij de presentatie van het rapport Elias met tal van terechte aanbevelingen om zo het tij te keren in het ongelukkige huwelijk ‘overheid & ICT’: ambtenaren worden gepositioneerd als mutsen.

 • Wat heeft een gemeente met de luchtvaartwereld te maken?

  “Waar wil je later werken? Bij de overheid, voor een non-profit organisatie of in het bedrijfsleven?” Dat was en is nog steeds een vrij normale vraag. Je kiest daarmee niet alleen voor de publieke zaak, het goede doel of de vrije markt, maar ook voor de bijbehorende werkcultuur. De vraag is of dat laatste nog actueel is. Of actueel zou moeten zijn.

 • Leiding geven aan stilstaand water

  In 2014 ‘tour’ ik langs gemeenten in Nederland. De teller staat inmiddels op 100 bezoeken. Bij een van deze bezoeken vertelde een manager mij dat hij 'leiding geeft aan stilstaand water'. Aanleiding voor deze beeldspraak was voor hem de afname van de instoom/doorstroom bij zijn mensen. Het 'stilstaande water' zorgt in zijn ogen voor stilstand van vernieuwing en verandering op zijn afdeling.

 • Nu de ‘normalisering’ van de meest kwetsbaren nog

  De kans is nu toch echt groot dat binnenkort ook de laatste stap wordt gezet in het proces van de ‘normalisering’ van de rechtspositie van ambtenaren. Het gaat er daarbij in de kern om dat de ambtelijke rechtspositie dan niet langer publiekrechtelijk van aard is maar privaatrechtelijk. Dat betekent dat ook voor ambtenaren de in de marktsector  geldende arbeidsrechtelijke regels van kracht worden en dat voor hun rechtsbescherming de bestuursrechter plaats maakt voor de burgerlijke rechter.

 • Future proof?

  Future proof klinkt me een beetje als ‘winterklaar’ in de oren. Je schuurt het wat bij, laagje nieuwe verf erover en het is klaar om winterstormen op te vangen. Helaas is de ambtenaar die future proof wil zijn, niet klaar met een beetje bijschuren en een nieuw laagje verf. Het speelveld verandert dusdanig dat een meer grondige klus nodig is. Dat is niet alleen zo bij het Sociaal domein door de 3D's maar bijvoorbeeld ook bij Fysieke leefomgeving met de komende Omgevingswet.

 • Schoonheidsfoutje cao gemeenten

  Eindelijk is het dan zover! Het ‘Cao-akkoord gemeenten 2013 – 2015‘ bijt het spits af op een in de ambtenarenwereld gevoelig onderwerp. Salarissen van ambtenaren die zonder voorafgaand ontslag worden herplaatst op een lagere functie mogen overeenkomstig worden verlaagd, mits dat in een sociaal statuut of sociaal plan is geregeld. Aldus het in dat akkoord opgenomen nieuwe artikel 3:5, vier de lid van de CAR-UWO. Een bijna revolutionaire omwenteling in de ambtelijke wereld, waarin het tot heden immers de norm was dat ambtenaren in die situatie steeds en voor onbepaalde tijd het hogere salaris behielden dat bij hun oude functie behoorde.