of 59162 LinkedIn

Opinie

 • Kantelen naar een nieuw paradigma

  Deze column gaat over het één doen en het ander niet laten. De overheid zet in zijn visie op de

  toepassing van nieuwe (digitale) technologie de burgers en bedrijven centraal. Wat ze daarmee eigenlijk bedoelen, is dat ze de burger centraal stellen binnen hun eigen processen. Dat levert nieuwe denkbeelden en toepassingen op, zoals digitale loketten etc., maar bevestigt ook de al bestaande afhankelijkheid van de burger naar de overheid toe.

 • Goede voornemens

  Voor u ligt de nieuwe en geheel vernieuwde Binnenlands Bestuur. Het uiterlijk is duidelijk veranderd. Een strakke en overzichtelijke lay-out die het mogelijk maakt om tekst en beeld op zo’n manier te presenteren dat ze elkaar versterken en aanvullen.

 • Context creëert creativiteit

  Wat voor impact heeft de context van een gemeente op haar handelen? Dat er een impact is, zal niemand ontkennen. Het verschil tussen een gemeente als Eindhoven en Sneek is groot en zeker niet enkel te vangen in het aantal inwoners. De context van een grote, stedelijke omgeving en een omgeving met tientallen kernen is vooral anders. Niet minder, niet beter, maar anders. Voor mij blijft dan de vraag wat voor een impact die eigen factoren en actoren hebben op het handelen van de ambtenaar in die context?

 • Ken je Flappies

  Het is vlak voor Kerst 2014 en een week voor D-day. D-day met de D van decentralisaties. In deze dagen van reflectie leek het mij een uitgelezen moment om de vraag te stellen: waarom doen we dat eigenlijk, die decentralisaties?

 • Disciplinaire straffen na normalisering?

  Van ambtenaren wordt veel meer verwacht dan van werknemers in het bedrijfsleven. Waar de laatsten zich vooral als op winst beluste tijgers hoeven te gedragen worden aan ambtenaren duidelijk hogere eisen gesteld. Hun rechtstatelijke bewustzijn omvat niet alleen het zelf correct naleven van de wet, maar ook het respecteren van de belangen van de gemeenschap.

 • Een nieuw Nash-evenwicht voor ambtenaren

  We spelen allemaal spelletjes. Spelletjes die ons gedrag bepalen, overal, ook onder werktijd. Iets wat we niet altijd willen erkennen. De gemeente Boxmeer erkent dat wel. Ze hebben hun bedrijfsvoering gebaseerd op de speltheorie en sociotechniek. Met de speltheorie voorspellen ze gedrag van hun medewerkers in een bepaalde context. Een interessant concept?

 • That's another cook

  Louis van Gaal maakt furore in Engeland. Niet alleen vanwege zijn trainerskwaliteiten maar ook (of juist?) vanwege zijn taalgebruik. Om de moeilijkheidsgraad van komende wedstrijden aan te duiden, vertaalde hij ons “dat is andere koek” met “that’s another cook”. 

 • Ambtenaar als muts

  Afgelopen maand was het weer raak. Bij de presentatie van het rapport Elias met tal van terechte aanbevelingen om zo het tij te keren in het ongelukkige huwelijk ‘overheid & ICT’: ambtenaren worden gepositioneerd als mutsen.

 • Wat heeft een gemeente met de luchtvaartwereld te maken?

  “Waar wil je later werken? Bij de overheid, voor een non-profit organisatie of in het bedrijfsleven?” Dat was en is nog steeds een vrij normale vraag. Je kiest daarmee niet alleen voor de publieke zaak, het goede doel of de vrije markt, maar ook voor de bijbehorende werkcultuur. De vraag is of dat laatste nog actueel is. Of actueel zou moeten zijn.

 • Leiding geven aan stilstaand water

  In 2014 ‘tour’ ik langs gemeenten in Nederland. De teller staat inmiddels op 100 bezoeken. Bij een van deze bezoeken vertelde een manager mij dat hij 'leiding geeft aan stilstaand water'. Aanleiding voor deze beeldspraak was voor hem de afname van de instoom/doorstroom bij zijn mensen. Het 'stilstaande water' zorgt in zijn ogen voor stilstand van vernieuwing en verandering op zijn afdeling.