of 59250 LinkedIn

Zorgen ABP geen effect op ambtenarenpensioen

Volgens ambtenarenvakbond CNV hoeven ambtenaren niet bang te zijn dat de pensioenen van ambtenaren verlaagd worden door een slinkend pensioenfonds. Een lage rentestand en de cao-afspraak om de premies te verlagen zijn daar debet aan. Het kabinet springt gewoon bij, zegt het CNV.

Ambtenaren hoeven niet bang te zijn dat het slinkende pensioenfonds invloed heeft op hun pensioen. ‘De loonafspraak is in beton gegoten,’ reageert Patrick Fey van het CNV op de onrust. Die ontstond nadat een brief van het ABP naar de Pensioenkamer uitlekte. Daaruit zou blijken dat het ABP de pensioenpremie niet veel kan verlagen omdat de pensioenen dan in gevaar komen. 

Lagere premie

Er is in het onderhandelaarsakkoord voor gekozen per 1 januari 2016 het ouderdomspensioen van de ABP-regeling te indexeren op basis van prijsinflatie in plaats van de looninflatie. Dat leidt tot een lagere pensioenpremie. Tegenover een iets lagere pensioenambitie staat een loonstijging van 5,05 procent over 2015 en 2016. 


Tegenvaller

Het loonruimteakkoord in combinatie met andere ontwikkelingen leidt er volgens het ABP toe dat `het streven naar bestendig en volledig indexeren verder buiten beeld raakt.' Daarbovenop komt nog een tweede tegenvaller. De pensioenpremies moeten nog eens 0,4 procent omhoog door de lagere rente die het ABP vangt over haar vermogen en een aantal technische aanpassingen.


Pensioenpremie dekkend

'Het loonakkoord is sterker dan ooit,' benadrukt Fey, 'want in alle omstandigheden is voorzien. De pensioenpremie moet dekkend blijven ook bij een lage rentestand. Lukt dit niet, dan draagt de overheid bij. Aan de loonsverhoging van ruim 5 procent en de eenmalige uitkering van 500 euro wordt niet getornd, het wordt deze maand al overgemaakt. Ambtenaren of gepensioneerde ambtenaren hoeven absoluut niet te vrezen voor hun pensioen.'


Staat betaalt
In de uitgelekte brief zou het ABP twee opties voorstellen. De pensioenuitkeringen versoberen of de premies minder verlagen waardoor het kabinet zou moeten aanvullen. 'Maar die tegenvaller valt ook wel weer mee, door de lage rentestand hoeft de overheid ook minder te betalen voor de staatsschuld,' aldus Fey.
Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
Het abp had in 2014 meer dan 325 miljard in kas. Een record bedrag. De dekkingsgraad zegt helemaal niets. De onderliggende rekenmethode is de laatste decennia diverse keren evenzo makkelijk aangepast met steeds weer een andere uitkomst. Welis duidelijk dat het vermogen zeer zeer groot is. Bijna genoeg om weer een greep uit te halen door rutte. Een begin is Het betalen van de ambtenaren salaris uit de eigen spaarpot
Door wim van de meerendonk (wagenparkbeheerder) op
De dekkingsgraad van het ABP is nu een krappe 100%. De norm is 105%. Om de toekomstige pensioenuitkeringen van de huidige betalers te waarborgen dient het ABP daarom de huidige pensioenen te KORTEN.
Door anand (adviseur) op
Ik denk dat de salarisverhoging voor gemeente-ambtenaren niet eens in de buurt komt van deze loonsverhoging.
Dat hebben we in het verleden overigens keer op keer meegemaakt.
Ik gok op een 0,8% plus iets eenmaligs, dat laatste onder de noemer geen procenten maar centen.
Door Henk (Ambtenaar) op
In beton gegoten was ook de 40-dienstjarenregeling, pensioen over het laatstverdiende loon, de VUT-regeling en héél veel meer! En wat is er van over? Niets, helemaal niets. Met een pennenstreek kunnen regelingen worden doorgehaald. Ik hoop dat de politiebonden geen bakzeil halen, hun gelijk krijgen en een voorbeeld worden hoe acties gevoerd moeten worden.
Door harmsen op
Er wordt 2% uit het abp gehaald t.b.v. de cao rijksambtenaren. (door Plassterk icm de CNV)
Er is een tekort bij het abp zodat de pensioenbijdrage per 1-1-2016 met 2% omhoog moet.
Een soort balletje balletje door Plassterk en CNV. En dat met ons geld
Door H. Wiersma (gepens.) op
Patrick Fey (CNV) kan beter eerst een cursus over het Nederlandse pensioenstelsel volgen alvorens allerlei onzin te roeptoeteren:
1. het is de vraag of werknemers in de toekomst beter af zijn met indexering op basis van prijsinflatie in plaats van looninflatie. Het lijkt mij in ieder geval beter om op 'beide paarden' te wedden (niemand kan in een glazen bol kijken en Fey zeker niet).
2. nog afgezien van de vraag of het Rijk zo maar pensioengeld van alle gepensioneerden kan aanwenden voor loonruimteontwikkeling is het in de gegeven situatie ook nog eens zeer onlogisch. Gelet op de huidige stand van zaken bij het ABP is het namelijk vanwege de toekomstige verplichtingen (normen DNB) al/juist noodzakelijk om de premies voor de thans betalende deelnemers te verhogen. Er zit daarom geen enkele logica in dat deel van de loonafspraken.
3. de vakbonden, waarmee het loonakkoord is gesloten, vormen slechts een zeer beperkte vertegenwoordiging van de betrokken werknemers. Van de huidige rechten van gepensioneerden moeten zij (en Plasterk (PvdA) bovendien afblijven. Zij hebben immers hun pensioen in de loop der jaren al opgebouwd (AWB - algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
Overigens is het FNV (toen ABVA/KABO) op dit vlak ook al eens in de fout gegaan bij het slechtste loonakkoord ooit (ook al grotendeels een sigaar uit eigen doos) van de gemeenteambtenaren.
Het terugdraaien van al deze onzinnige afspraken zou verstandig zijn.
Door henk op
@ Steven: Precies het abp voert uit. Net als een gewone spaarbank. Maar het ABP heeft de deuren openstaan en laat mijn rekening plunderen. Het abp is verantwoordelijk voor deze diefstal
Door Klaas B (oud adviseur burgerzaken) op
In beton gegoten? Dat heeft de betonrot nu al toegeslagen! Het is te triest voor woorden dat dit soort termen worden gebruikt. Opnieuw laat de CNV vakbond haar ware gezicht zien, jammer voor al die CNVleden die bedrogen worden.
Door t. faber op
De door het Haagse politieke canaille kunstmatig laaggehouden dekkingsgraad van de pensioenen laat zogenaamd geen indexering van de pensioenen toe. Desondanks zijn de huidige malversaties in de vorm van het onlangs gesloten dubieuze loonakkoord verantwoord, zo bezweert men in politiek Den Haag. Het lijkt er op, dat de Haagse oplichters van hun eigen derrie goud kunnen maken. Mag ik het recept hebben?
Door Eduard (rijksambtenaar) op
Het CNV heeft zich knollen voor citroenen laten verkopen aan de onderhandelingstafel. En probeert nu tegen beter weten in recht te praten wat krom is. Wat is dat voor een vakbond? Wie nog lid is, kan beter opzeggen.