of 60220 LinkedIn

Ziekteverzuim vaak door levensloopstress

In de afgelopen vijf jaar verzuimde twee derde van de werknemers (64 procent) wel eens op het werk vanwege problemen in de privésfeer, zoals echtscheiding, schulden, verlies van een dierbare of de combinatie van werk en mantelzorg. De campagne ‘Weet jij wat er speelt’ moet levensloopstress meer onder de aandacht brengen.

Twee derde van de werknemers (64 procent) verzuimde in de afgelopen vijf jaar wel eens op het werk vanwege problemen in de privésfeer, zoals echtscheiding, schulden, verlies van een dierbare of de combinatie van werk en mantelzorg. De campagne ‘Weet jij wat er speelt’ moet levensloopstress meer onder de aandacht brengen.

Overlijden dierbare
Uit het onderzoek van Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl en preventie, onder ruim 1100 werknemers blijkt verder dat vier op de vijf in de laatste vijf jaar te maken heeft gehad met levensloopstress. Meestal ging het om het overlijden van een dierbare die geen ouder of gezinslid was (25 procent). Financiële problemen en het verlenen van mantelzorg (beide 19 procent) staan op twee en drie. Andere gebeurtenissen, die één op de zeven respondenten noemden, zijn: ernstige ziekte van een ouder (16 procent), beëindiging van een liefdesrelatie of een echtscheiding (16 procent), overlijden van een ouder en/of baanverlies/ontslag ( beide 15 procent).

Twee derde weleens afwezig
Bijna een vijfde heeft zich weleens ziekgemeld op het werk vanwege moeilijkheden in de privésfeer en daarbij niet verteld dat dit de reden was (18 procent) en bijna vier op de tien werknemers heeft weleens moeite zich te concentreren op het werk vanwege privéproblemen (37 procent). Van degenen die last hadden van levensloopstress gaf bijna twee derde (64 procent) aan hierom afwezig te zijn geweest van hun werk. Drie op de tien waren maximaal één week niet op de werkvloer, één derde verzuimde langer. 16 procent was één tot vier weken afwezig van het werk, 15 procent had meer tijd nodig en kwam na één tot twaalf maanden weer terug op het werk. Bij 3 procent duurde het verzuim langer dan een jaar.

Vragen hoe het gaat
Bijna de helft van de ondervraagden nam vanwege levensloopstress ziekteverlof op. Vrouwen deden dit vaker dan mannen (51 procent tegenover 42 procent). Ruim een kwart maakte (ook) gebruik van de reguliere verlofregeling door vakantiedagen op te nemen en/of van bijzonder verlof. Eén op de negen kon een beroep doen op zorg- of calamiteitenverlof en 8 procent nam overuren op om de afwezigheid te compenseren. Volgens Marja Sleeuwenhoek, algemeen directeur arbo- en expertisebedrijven Zorg van de Zaak Netwerk, denken veel leidinggevenden dat levensloopstress bij medewerkers ongrijpbaar is, terwijl de symptomen wel degelijk zichtbaar zijn. ‘Belangrijk is oprechte interesse te tonen en juiste aandacht hebben voor medewerkers. Dat begint met regelmatig vragen hoe het gaat. Dat verlaagt ook de drempel voor werknemers om eventuele issues te bespreken.’

Taboe eraf halen
De campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ moet levensloopstress van werkend Nederland meer onder de aandacht brengen, aangezien de gemiddelde werkgever niet door heeft wat er precies speelt bij een verzuimende werknemer. In de dossiers die Zorg van de Zaak ziet spelen in bijna de helft van het totaal aantal verzuimgevallen niet-medische factoren mee. Dit geldt voor 70 procent van het aantal lang verzuimgevallen (vanaf zes weken of langer). Met de campagne wil Zorg van de Zaak werkgevers en werknemers hiervan bewust maken en het taboe eraf halen zodat zij hierover tijdig in gesprek gaan. Door tijdig in te grijpen en tot een oplossing komen kan uitval deels of helemaal worden voorkomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.