of 64120 LinkedIn

Ziekteverzuim laat ‘coronapiek’ zien

Ziekteverzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2020 laten een duidelijke coronapiek zien in de tweede helft van maart. Na de aangekondigde maatregelen op 12 en 15 maart is het totaal aantal ziektegevallen significant toegenomen met 26,9 procent ten opzichte van februari. Bij de sector overheid is dat 21,6 procent.

Ziekteverzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2020 laten een duidelijke coronapiek zien in de tweede helft van maart. Na de aangekondigde maatregelen op 12 en 15 maart is het totaal aantal ziektegevallen significant toegenomen met 26,9 procent ten opzichte van februari. Bij de sector overheid is dat 21,6 procent.

Flinke groei in ziektegevallen
Dit blijkt uit cijfers van Zorg van de Zaak, netwerkorganisatie van arbobedrijven, expertisebedrijven en zorgbedrijven. Met name de sectoren industrie & vervoer (46,1 procent), zorg (29,6 procent) en retail & zakelijk (29,3 procent) laten een flinke groei in aantal ziektegevallen zien ten opzichte van de maand ervoor. De oorzaak ligt bij het coronavirus en de verstrekkende overheidsmaatregelen die heel Nederland en ook werkgevers overrompelden, aldus de organisatie. Werknemers met een verkoudheid of met zieke huisgenoten moesten ineens noodgedwongen thuisblijven. In sommige sectoren, zoals de horeca, leidden de maatregelen tot acute bedrijfssluiting. ‘In alle hectiek zijn ook werknemers ziekgemeld die in normale omstandigheden waren blijven werken.’


‘Maartpiek’ bij overheid later
Inzoomend op de cijfers bij de overheid blijkt dat er in februari gemiddeld 2889 ziektemeldingen waren en in de eerste helft van maart 2997. In de tweede helft van maart nam dat toe tot 3514 ziekmeldingen. Alleen het onderwijs liet in die tweede helft een lagere stijging zien: 10,1 procent. Het gemiddeld aantal ziekmeldingen lag daar overigens wel een stuk hoger: 6331. Bij de overheid was de piek in februari 3014, terwijl deze in de tweede helft van maart 3654 werd. De piekdatum in februari was bij de overheid (5 februari) overigens een stuk vroeger dan het gemiddelde (15 februari) over alle sectoren. In de tweede helft van maart was de piek bij de overheid juist later (28 maart) dan de gemiddelde piekdatum: 21 maart.

Gevoel van onmacht
Volgens Zorg van de Zaak heeft de COVID-19-pandemie de maatschappij ontwricht. ‘Werkgevers en werknemers hadden door een gevoel van onmacht geen idee hoe hier concreet mee om te gaan.’

Marja Sleeuwenhoek, directielid Zorg van de Zaak Netwerk en voorzitter van het crisisteam corona binnen Zorg van de Zaak Netwerk: ‘Inmiddels zien we gelukkig al een paar dagen dat het aantal herstelmeldingen uitstijgt boven de ziekmeldingen. De beroepsbevolking lijkt zich voorzichtig te herpakken. Wel hebben zowel werkgevers als werknemers behoefte om gehoord te worden en tips en adviezen te krijgen hoe zo goed mogelijk kan worden doorgewerkt gedurende de door de overheid opgelegde intelligente lockdown.’

Uitputtingsslag verwacht
Volgens Sleeuwenhoek is preventie de komende periode de hoogste prioriteit van werkend Nederland. ‘Afgezien van het correct omgaan met de verzuimregistratie moet elke inspanning erop gericht zijn om psychische overbelasting te voorkomen, want de komende weken verwachten we een uitputtingsslag door de impact van deze pandemie op onze sociale structuur. Ze adviseert goede afspraken te maken met medewerkers over het behouden van een zo’n goed mogelijke werk/privé-balans en te zorgen voor laagdrempelige opvang van medewerkers die wat extra hulp en steun nodig hebben in deze hectische periode. ‘Ook moet er beleid komen over hoe je voormalige coronapatiënten of hun huisgenoten re-integreert.’ Zorg van de Zaak heeft daarom een ‘Corona Desk’ geopend en de leaflet ‘Coronavirus Ziek- en herstelmelden’ opgesteld. ‘Dat biedt werkgevers handvatten in deze unieke en bizarre tijd.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers