of 59082 LinkedIn

Zeven op de tien ambtenaren in 2020 weg

Zeven van de tien mensen die nu in het onderwijs of bij de overheid werken, zijn daar in 2020 vertrokken. Dat is voor een groot deel het gevolg van pensionering (drie op de tien). Het wordt moeilijk om voldoende en geschikte opvolgers te krijgen. Continuïteit en kwaliteit van onderwijs en overheidsdiensten lopen risico als er niet nu al maatregelen worden bedacht en getroffen.
11 reacties
Zeven van de tien mensen die nu in het onderwijs of bij de overheid werken, zijn daar in 2020 vertrokken. Dat is voor een groot deel het gevolg van pensionering (drie op de tien). Het wordt moeilijk om voldoende en geschikte opvolgers te krijgen. Continuïteit en kwaliteit van onderwijs en overheidsdiensten lopen risico als er niet nu al maatregelen worden bedacht en getroffen.

Toekomst
Dit blijkt uit de gezamenlijke toekomstverkenning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO). Staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) stuurde het stuk woensdag aan de Tweede Kamer.

 

Krappere budgetten
Oplossingen zoeken wordt een complexe zaak. Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs moeten als gevolg van de economische crisis uitgaan van krappere budgettten. Er moet echter voorkomen worden dat noodzakelijke kortetermijnmaatregelen de problemen op langere termijn verergeren, benadrukken de onderzoekers.

 

Bezuinigen
'Bezuinigingen kunnen tot gevolg hebben dat er een tijd lang geen ruimte is om nieuwe mensen aan te nemen. Dit komt neer op een verdere vergrijzing van het personeelsbestand bij de overheid en in het onderwijs.' Bezuinigingen die leiden tot minder ruimte voor loonsverhogingen, verergeren (dreigende) personeelstekorten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Martine (ambtenaar) op
Toch vreemd, we erkennen dat er straks een tekort is aan jonge ambtenaren en ondertussen komen mijn leeftijdsgenoten niet door de sollicitatierondes heen omdat ze nog geen overheidservaring hebben.
Het lijkt wel of we bang zijn om te investeren in ambitieuze onervaren mensen.

Een deel van het probleem zit wellicht tevens in het gebrek aan loopbaan-denken dat ik ervaar. Met een prachtige functiebeschrijving binnengehaald, maar in de praktijk blijkt er niet nagedacht te zijn over wat 'doorgroeifunctie' en 'ontwikkelmogelijkheden' betekenen.

Vrees niet voor het weglopen van werknemers nadat ze uitgeleerd zijn. Biedt ze een pad aan naar elders in de organisatie of een ander orgaan. Zo blijven kennis en ervaring behouden voor de overheid én ben je een aantrekkelijke werkgever voor jongeren.
Door menno (ambtenaar) op
Wat ik niet begrijp is dat bijna iedereen klaagt over het inkomen van de ambtenaar. Ambtenaren zijn publiekrechtelijk aangesteld maar op verzoek wordt ontslag verleend. Het is dus mogelijk om onder deze gevreesde status uit te komen hoor! Ik behoor zelf al meer dan 30 jaar tot deze bevolkingsgroep en ik vind het salaris voldoende. Bovendien lopen wij veel minder risico om ontslagen te worden. Dat is ook wat waard.
Door Carola (ambtenaar) op
En tien jaar is een lange tijd! Niet meer dan logisch dat er een hoop weg zijn dan. Maar in de tussentijd komen ook weer jongen ambtenaren op de arbeidsmarkt hoor.

Al zal de politiek wel moeten uitkijken met het ambtenarenbashen. Als ze klakkeloos de popitaal van de straat overnemen dan wil niemand meer de pispaal uithangen bij de overheid voor een habbekrats.
Door Evert Albers, Streeff.nl (Ontwerper) op
De financiele component van dit probleem lijkt me overgewaardeerd. Heeft het niet meer te maken met de aard van het werk, doorgroeimogelijkheden en imago?
Door Charles (ambtenaar) op
De jeugd heeft de toekomst maar als daar onvoldoende in wordt geinvesteerd dan heeft hun toekomst kennelijk weinig waarde. Dus stop nu eens met dat kortzichtige bezuinigen en investeer efficient voor een betere toekomst voor onze jeugd!
Door Tom (deskundig ambtenaar) op
Nu een structureel tekort aan budget, straks geen deskundig eigen personeel meer en een premier die zichzelf en andere bestuurders "goedwillende amateurs" noemt. Wordt dit het failliet van de overheid of is dit een kans om het nu fundamenteel anders aan te pakken?
Een kleinere overheid, minder ambtenaren maar veel beter betalen en kunnen we dan ook hogere eisen gaan stellen aan de kwaliteit van bestuurders?
Door Michiel Jonker op
Reeds lang voor de kredietcrisis hebben wijze bestuurders ingezien dat het ambtenarenapparaat moest inkrimpen. Zij troffen maatregelen om de instroom van jongeren effectief te beperken.

Misschien is het jaloezie op de wijsheid van hun voorgangers, die de huidige bestuurders ertoe drijft halsstarrig een nullijn voor ambtenarenlonen te poneren. Alsof een bromfietsje probeert een Maserati in te halen die al een kwartier geleden is voorbijgezoefd.
Door P. Groen (ambtenaar) op
Vandaag in de Volkskrant gelezen dat staatssecretaris Bijleveld van mening is dat de lonen van onderwijzers en agenten de komende jaren bevroren moeten worden. Onder andere hierdoor wordt het werken bij de overheid steeds onaantrekkelijker en zal het aantrekken van gekwalificeerd personeel steeds moeilijker worden.
Door Boris (Adviseur) op
Een tekort aan gekwalificeerd en deskundig personeel en een tekort aan structureel budget....
Zie daar de kansen voor een flexibiliserende arbeidsmarkt; versoepeling ontslagrecht en meer centrale beleidsvorming en kennisdeling. Kortom; de externe markt heeft nog volop toekomst
Door Johan (ambtenaar) op
Over enkele jaren is er waarschijnlijk een tekort aan voldoende deskundig personeel. Als je als werkgever verder kijkt dan de korte termijn, moet je dan ook proberen je personeel aan je te binden. Helaas kijken veel bestuurders niet verder dan vier jaar.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!