of 59082 LinkedIn

Zeewolde betaalt toppers ‘schaaltje meer’

Met 22.402 inwoners is Zeewolde een relatief kleine gemeente. Dat betekent ook dat de ambtenarensalarissen er relatief laag zijn: die zijn immers gekoppeld aan het salaris van de burgemeester dat is gekoppeld aan de omvang van de gemeente. Om nu te voorkomen dat de gemeente personeel ziet weglekken naar grotere en beter betalende (buur)gemeenten, heeft Zeewolde besloten dieper in de beurs te tasten. ‘Voor bepaalde functies zijn wij meer gaan betalen. Soms in de vorm van een arbeidsmarkttoelage, soms door een schaaltje meer te bieden’, zegt burgemeester Gerrit Jan Gorter.

Twintig procent van de ambtenaren van Zeewolde krijgt of een arbeidsmarkttoelage of wordt een salarisschaal hoger ingedeeld dan de eigenlijke functiewaardering. Inzet van het beloningsinstrument is een van de manieren om als kleine gemeente op de gespannen arbeidsmarkt toch een aantrekkelijke werkgever te blijven.

Hoger salaris om ambtenaren niet kwijt te raken

Met 22.402 inwoners is Zeewolde een relatief kleine gemeente. Dat betekent ook dat de ambtenarensalarissen er relatief laag zijn: die zijn immers gekoppeld aan het salaris van de burgemeester dat is gekoppeld aan de omvang van de gemeente. Om nu te voorkomen dat de gemeente personeel ziet weglekken naar grotere en beter betalende (buur)gemeenten, heeft Zeewolde besloten dieper in de beurs te tasten. ‘Voor bepaalde functies zijn wij meer gaan betalen. Soms in de vorm van een arbeidsmarkttoelage, soms door een schaaltje meer te bieden’, zegt burgemeester Gerrit Jan Gorter. Ook wordt een hogere reisvergoeding betaald dan normaal, ‘want we zijn slecht bereikbaar met het openbaar vervoer: er is geen treinverbinding en de busverbindingen zijn ook niet je van het.’

Twintig procent van de ambtenaren die nog rechtstreeks bij de gemeente Zeewolde in dienst is, krijgt een vorm van toeslag op het salaris. Dat geldt met name voor juridische medewerkers en ambtenaren ruimtelijke ordening. ‘De toppers die we daar hebben, willen we zeker houden’, zegt hij. Daarnaast is Zeewolde ook ruimhartig waar het gaat om de mogelijkheid thuis te werken. ‘We proberen ons ook te onderscheiden op het gebied van de secundaire arbeidsvoorwaarden’, zegt Gorter.

Drie sollicitanten
Het is nodig, want met grotere buurgemeenten is de concurrentie groot. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt verhoogt de urgentie alleen maar. ‘Het wordt moeilijker om aan personeel te komen. Een paar jaar geleden kreeg ik op één vacature nog 300 sollicitanten, dat zakte naar 30 sollicitanten en onlangs kreeg ik er zelfs maar 3 op één vacature – en dan ook nog eens kandidaten die niet de juiste achtergrond hadden’, verzucht Gorter. Wat hoop geeft is dat hij merkt dat een paar nieuwe medewerkers de drukke grote stad zijn ontvlucht en genoegen nemen met een salarisschaal minder in ruil voor ‘een goede werksfeer en een prettige woonomgeving.’ Eentje die ook nog eens betaalbaar is, voegt de burgemeester eraan toe.

Wat in zijn ogen zeker helpt, is het ambtelijk samenwerkingsverband Meerinzicht dat Zeewolde enkele jaren geleden is aangegaan met de directe buren Harderwijk en Ermelo – twee gemeenten in een grotere gemeenteklasse. Bij die organisatie, waar inmiddels onder meer de afdelingen belastingen, financiën, P&O, ict en het sociaal domein zijn ondergebracht, kunnen hogere salarissen worden betaald. Het samenwerkingsverband bestrijkt immers een gebied waar zo’n 100.000 mensen wonen. Er werken bij Meerinzicht inmiddels meer medewerkers dan in elk van de drie gemeenten.

Alle medewerkers van de aangesloten gemeenten konden solliciteren. Behalve de kans er in financiële zin op vooruit te gaan, vergroot het ook de doorgroeimogelijkheden. ‘En daarmee kunnen wij als gemeenten in de breedte een hoog kennisniveau houden’, aldus Gorter.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
Een schaaltje meer of minder is vaak niet doorslaggevend als je het naar je zin hebt.

Meer bepalend is of de CAO-lonen marktconform zijn / blijven (not!) en of er een reële reiskostenvergoeding (ook voor woon-werk) wordt gegeven. Is hier niet aan voldaan, dan raak je zelfs "de toppers" kwijt.

Leve de eerdere ongehoorde bezuinigingen vanaf 2009 die nu ingehaald moeten worden door de werknemers en die nu ook leiden tot hogere personeelslasten (lees: inhuur).
Door Opmerker (orig) op
Als het verhaal klopt: een "arbeidsmarkttoelage", dat ken nog voor een echte topper. Ruimere secundaire arbeidsvoorwaarden, akkoord, die kunnen iedereen stimuleren. Maar strijdigheid met een binnen de organisatie breed afgesproken functiewaardering (tenzij bepaalde overeengekomen clausules zijn opgenomen) is mijns inziens uit den boze.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!