of 64231 LinkedIn

‘Zeer bescheiden’ loonruimte voor gemeenteambtenaar

Vorig jaar spaken de VNG en de vakbonden nog af de salarissen voor gemeenteambtenaren in 2016 te verhogen met 3 procent en per 1 januari 2017 nog eens met 0,4 procent. De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt echter af op 1 mei 2017.

Op veel extra salaris hoeven medewerkers van gemeenten in de nieuwe cao niet te rekenen. Als er al ruimte is voor loonontwikkeling, dan is die volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘zeer bescheiden.’

Vorig jaar spaken de VNG en de vakbonden nog af de salarissen voor gemeenteambtenaren in 2016 te verhogen met 3 procent en per 1 januari 2017 nog eens met 0,4 procent. De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt echter af op 1 mei 2017.

Pensioenpremie
Veel extra geld lijkt er voor bij gemeenten werkzame ambtenaren in de nieuwe cao-periode niet in te zitten. De waardering van de gemeentelijke werkgever voor de inzet en kunde van medewerkers moet volgens de koepelorganisatie weliswaar mede tot uiting komen in goede arbeidsvoorwaardenafspraken, zoals over salaris en pensioen, maar daar zitten grenzen aan. ‘Vorig jaar hebben de VNG en de vakbonden gekozen voor een verlaging van de pensioenpremies en een forse verhoging van de salarissen met 3 procent. Dit jaar is er juist een forse verhoging van de pensioenpremies’, aldus de VNG in een brief aan de gemeenten.

Salarisafspraak
Vanaf 1 januari 2017 stijgen de ABP-pensioenpremies met 2,6 procent. Dat leidt tot een stijging van de pensioenpremiekosten voor de werkgever met 1,40 procent van de loonsom. De VNG wijst erop dat gemeenten die kosten zelf moeten dragen: anders dan de zogenoemde kabinetssectoren krijgen gemeenten geen compensatie voor de hogere pensioenpremiekosten. De bestaande afspraken voor 2017 leiden dus al tot een groot beslag op de arbeidsvoorwaardenruimte. De verhoging van die pensioenpremies is nodig om de pensioenregeling te borgen, maar volgens de VNG is daarmee de arbeidsvoorwaardenruimte volledig benut. ‘Als er ruimte is voor een nieuwe salarisafspraak in 2017, dan is die zeer bescheiden’, aldus de koepelorganisatie.

Loonruimte voor 2018
‘De pensioenpremieontwikkeling voor 2018 is nog niet vastgesteld maar zeker is dat die ook zal drukken op de loonruimte voor 2018, maar waarschijnlijk in mindere mate dan in 2017.’ De pensioen premiestijging zoals het ABP die nu voorziet, zou leiden tot een stijging van de pensioenpremiekosten voor de werkgever met 1 procent van de loonsom.

De VNG wil met de ambtenarenvakbonden een cao afsluiten met een looptijd van minimaal een jaar. Deze inzet is vervat in een zogeheten concept arbeidsvoorwaardennota. De 388 gemeenten kunnen over deze inzet van de gemeentelijke werkgevers voor de komende cao-onderhandelingen tot uiterlijk 14 februari hun mening geven. De cao-onderhandelingen beginnen op 15 februari.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Werner Klaas op
Als er een artikel geschreven wordt over daklozen in de kou, verwarden of schuldsaneringen dan reageert er bijna niemand voor de kwetsbare medemens is er bijna geen belangstelling of gevoel de decentralisatie waar empathie hoort te zijn zit duidelijk niet op de goede plek alleen geld en zelf een goed leven hebben als ambtenaar is belangrijk.
Door HH op
En hoppa, de salarisberekening over jan. 2017 is binnen en ja hoor......... onderaan de streep netto weer minder dan over de laatste maanden van 2016.
Door Gerben op
@ De Haas

Wel transparant van de VNG dat ze ook voor 2018 nauwelijks ruimte zien en zo een decennium en een lustrum vol maken. Was dit voor het aan tafel gaan van de club Co-creatie ook al bekend? Kansloze exercities. Zoek aansluiting bij de Rijksoverheid!
Dan kunnen we ook eens mee de trap op ....
Door Marnix op
Ze zijn alleen maar egoistisch bezig met zichzelf en geld en roddelen over de vuile was van burgers die ze vinden in dossiers wees toch eens tevreden met wat je hebt je hoeft toch niet naar de voedselbank of te wachten op je maandelijkse minimumloon je krijgt toch lekker vakantiegeld en je rijdt toch in een leuke auto ?
Door Kalekip op
@ Spijker: vergeet dan niet dat de meeste gepensioneerden genieten van een (te) hoog pensioen ivm Eindloon-regeling.... dat was de tijdbom onder het pensioen
Door gerard vastert (iets bij de gemeente) op
Het pensioenfonds is de nieuwe aflatenhandel. De sigaren uit eigen doos worden door de boven ons gestelden slinks omgetoverd tot voor onze neus gehouden worsten. En tegen die tijd dat wij – indien niet voortijdig de pijp uitgegaan - daar hoogbejaard aankomen, blijkt die oase natuurlijk een ordinaire fata morgana te zijn. Resumerend: men kan beter dood zijn dan voor de gemeente werken.


Door Aristo (gemeenteambtenaar ) op
Langer doorwerken, later met pensioen, een steeds hogere ABP-premie, effectief geen koopkrachtcorrectie sinds 2008. Hoeveel klappen kunnen ambtenaren nog opvangen?

Gemeentes worden jaar-in-jaar geconfronteerd met tekorten door rijks-ingrijpen.
Klakkeloos wordt geaccepteerd dat er met elke nieuwe taakoverdracht een te kleine zak geld meekomt voor de uitvoering. Zeer de moeite waard is een recent rapport van de Raad voor financiële Verhoudingen over de compleet uit het lood geslagen financiële verhoudingen tussen gemeentes en het Rijk.
http://www.rob-rfv.nl/rfv/publicaties_rfv/public …
Schatkistbankieren werd klakkeloos geaccepteerd. Al die maatregelen kosten geld. De gemeenteambtenaar is de dupe.
Ambtenaren zijn nu nog vanzelfsprekend het kind van de rekening. Lachende derde is het Rijk: van elke loonsverhoging vloeit gemiddeld 50 % weer in de overheidskas. (sociale premies, inkomstenbelasting, btw enz) Hoe lang nog een rechtspositiebesluit met alleen geïndexeerde-bedragen-voor-politieke-ambtsdragers?
Door Spijker (gepens.) op
@lord (ambtenaar???). Je kunt je beter eerst eens in de materie verdiepen alvorens onzin te roeptoeteren.
De huidige generatie gepensioneerden heeft over het algemeen 40 tot 50 dienstjaren pensioenpremie afgedragen tegen veelal jaarlijkse pensioenpremies van 24% (fifty/fity verdeeld over werknemer/werkgever). De pensioenpot van het ABP is mede hierdoor sinds 2008 gevuld van ca. 340 tot 420 miljard euro. Vindt je het gek dat gepensioneerden ook wel eens willen meedoen aan 'het sprookje van eerlijk zullen we alles delen'. Dit ook omdat sommigen ook nog eens meer dan normaal (werkenden) worden gepakt via de inkomstenbelasting.
De huidige generatie draagt slechts ca.17% bij, waarvan nog niet eens 6% door de werknemer. Er is dan ook geen enkele sprake van dat jongeren ouderen onderhouden, in tegendeel.
Door lord (ambtenaar) op
Och och wat zijn de reacties treurig. Gepensioneerden hebben helemaal niets te klagen aangezien ze veel te weinig hebben ingelegd om nu van mijn inleg zielig te gaan zitten doen! Dan de zittende ambtenaren die hebben inderdaad wel recht op een fatsoenlijke stijging van hun loon. Echter er dient zoveel in de pensioenpotten te worden gelegd om de huidige babyboom generatie drie keer per jaar met de caravan naar zuidfrankrijk te laten gaan.
Door Henk op
Inderdaad: stem NAls ambtenaar of gepensioneerde NIET op de VVD en PVDA

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers